• BIST 107.041
  • Altın 143,194
  • Dolar 3,5623
  • Euro 4,1506
  • Trabzon 27 °C
  • İstanbul 33 °C
  • Ankara 32 °C

AB: Dershaneler için geniş katılımlı istişare şart

AB: Dershaneler için geniş katılımlı istişare şart
Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın ders­ha­ne­le­ri ka­pat­ma­ya ka­rar­lı ol­duk­la­rı­nı açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan AB Ko­mis­yo­nu­’n­dan bir kez da­ha “Pay­daş­lar­la ge­niş ka­tı­lım­lı is­ti­şa­re­” çağ­rı­sı gel­di.

AB Ko­mis­yo­nu Söz­cü­sü Pe­ter Sta­no, bu sü­reç­te AB’­nin te­mel de­ğer­le­rin­den olan is­ti­şa­re­ye ne ka­dar bağ­lı ka­lın­dı­ğı­nı ya­kın­dan ta­kip et­tik­le­ri­ni vur­gu­la­dı.

‘TAKİP EDİYORUZ’

“Ta­bi­i ki Tür­ki­ye­’de ders­ha­ne­ler ve ha­zır­lık kurs­la­rı da­hil ha­ya­tın fark­lı alan­la­rın­da­ki ha­ra­ret­li tar­tış­ma­la­rı ta­kip edi­yo­ru­z” di­yen Sta­no, “Te­mel ola­rak söy­le­di­ği­miz şey, bu gi­bi me­se­le­ler­de müm­kün olan en ge­niş ka­tı­lım­lı is­ti­şa­re­le­rin şart ol­du­ğu. Av­ru­pa­’nın ba­kış açı­sın­da önem­li olan, bu ko­nu­da söy­le­ye­ce­ği olan tüm pay­daş­lar­la fi­kir alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nul­ma­sı, ge­niş kap­sam­lı ve ka­tı­lım­cı tar­tış­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı­dı­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

“A­B’­nin bu ko­nu­da da­ha ön­ce yap­tı­ğı tav­si­ye­ler dik­ka­te alın­ma­mış gi­bi mi gö­rü­nü­yo­r” so­ru­su üze­ri­ne Sta­no, AB’­nin aday ül­ke Tür­ki­ye için yıl­lık baz­da iler­le­me ra­por­la­rı ha­zır­la­dı­ğı­na dik­kat çek­ti.

Sta­no, ge­le­cek yıl ekim ayın­da ha­zır­la­na­cak ra­por­da, tüm top­lu­mu il­gi­len­di­ren ko­nu­lar­da pay­daş­lar­la is­ti­şa­re gi­bi te­mel Av­ru­pa de­ğer­le­ri­ne Tür­ki­ye­’nin ne ka­dar bağ­lı kal­dı­ğı­nın da ele alı­na­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı.

‘SONUCA BAKACAĞIZ’

Ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sıy­la il­gi­li ça­lış­ma­la­rın sür­dü­ğü­nü ha­tır­la­tan Sta­no, sü­re­cin na­sıl yö­ne­til­di­ği­ne ve so­nu­cu­nun ne ol­du­ğu­na ba­kı­la­rak, bu­nun AB’­nin bek­len­ti­le­ri ve stan­dart­la­rı­na ne ka­dar uy­gun ol­du­ğu­nun de­ğer­len­di­ri­le­ce­ği­ni di­le ge­tir­di.

BUGÜN GAZETESİ

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.