• BIST 107.791
 • Altın 151,401
 • Dolar 3,6652
 • Euro 4,3268
 • Trabzon 19 °C
 • İstanbul 21 °C
 • Ankara 16 °C
 • Muharrem Usta o üç futbolcuyu gözden çıkardı mı?
 • Trabzonspor yöneticisi başkanlığa hazırlanıyor!
 • Trabzonspor'u mu alacaklar?
 • Muharrem Usta o üç futbolcuyu gözden çıkardı mı?
 • Trabzonspor yöneticisi başkanlığa hazırlanıyor!
 • Trabzonspor'u mu alacaklar?

AB'den Türkiye'ye HSYK için en ciddi uyarı

AB'den Türkiye'ye HSYK için en ciddi uyarı
Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın Brük­sel zi­ya­re­ti­ni de­ğer­len­di­ren AB’­nin Tür­ki­ye De­le­gas­yo­nu es­ki Baş­ka­nı Marc Pi­eri­ni, “Tür­ki­ye HSYK ya­sa­sı­nı onay­lar­sa, AB’­nin ha­re­ke­te geç­me­si ge­re­ke­ce­k” de­di.

Wall Stre­et Jo­ur­nal ga­ze­te­si­ne ko­nu­şan Marc Pi­eri­ni, HSYK’­nın ya­pı­sı­nı de­ğiş­ti­ren tek­li­fe iliş­kin, “Ka­mu­ya ya­pı­lan açık­la­ma­lar, ger­çe­ği yan­sıt­mı­yor ve şim­di Tür­ki­ye-AB bağ­la­rın­da en cid­di mey­dan oku­ma­lar­dan bi­ri ya­şa­nı­yo­r” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.

Pi­eri­ni­’nin, “Tür­ki­ye, o ya­sa­yı onay­lar­sa eğer, AB’­nin ha­re­ke­te geç­me­si ge­re­ke­ce­k” de­di­ği­ni be­lir­ten ga­ze­te, ha­be­rin­de Er­do­ğa­n’­ın AB li­der­le­ri­ni hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü il­ke­si­ne bağ­lı ol­ma­yı sür­dür­dü­ğü­ne ik­na et­me­ye ça­lış­tı­ğı­nı öne sür­dü. Baş­ba­ka­n’­ın Av­ru­pa Par­la­men­to­su­’nu zi­ya­ret et­ti­ği sı­ra­da Tür­ki­ye­’de 96 yar­gıç ve sav­cı­nın gö­rev­den alın­dı­ğı ha­be­ri­nin gel­di­ği­ni kay­de­den ga­ze­te, bir AB yet­ki­li­si­ne at­fen, AB li­der­le­ri­nin Er­do­ğa­n’­ın “öl­çü­lü­” to­nun­dan mem­nun kal­dık­la­rı­nı yaz­dı. Er­do­ğa­n’­ın “HSYK dü­zen­le­me­si ko­nu­sun­da uz­laş­ma­ya açı­ğı­z” me­sa­jı ver­di­ği­ne vur­gu ya­pı­lan ha­ber­de, di­ğer bir AB yet­ki­li­si­nin ya­sa­nın geç­me­si­nin “yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı or­ta­sın­da oyun ku­ral­la­rı­nı de­ğiş­ti­re­ce­ği­” uya­rı­sı yap­tı­ğı ak­ta­rıl­dı.

“Brüksel’de başka Türkiye’de başka”

Brük­sel mer­kez­li ha­ber si­te­si EU­ob­ser­ver, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın AB ma­kam­la­rıy­la gö­rüş­me­le­rin­de Tür­ki­ye­’de­kin­den fark­lı bir dil kul­lan­dı­ğı­nı sa­vun­du. EU­ob­ser­ver, Baş­ba­ka­n’­ın 17 Ara­lık so­ruş­tur­ma­sı­na iliş­kin Tür­ki­ye­’de kul­lan­dı­ğı söy­lem­den ka­çın­dı­ğı­nı, Tür­ki­ye­’yi za­yıf­lat­mak is­te­yen Hiz­met Ha­re­ke­ti ya da Ame­ri­kan is­tih­ba­rat teş­ki­la­tı CI­A’­dan söz et­me­di­ği­ne dik­kat çek­ti. Er­do­ğa­n’­ın Tür­ki­ye­’ye kar­şı “ba­zı grup­la­rın kö­tü ni­yet­le­rin­de­n” bah­se­de­rek komp­lo te­ori­le­ri­ni ima et­ti­ği­ni kay­de­den si­te, ha­be­ri­ne “Bas­kı­sı­nı meş­ru­laş­tır­mak için AB plat­for­mu­nu kul­lan­dı­” baş­lı­ğı­nı koy­du. An­drew Rett­man im­za­lı ha­ber­de “o­to­ri­te­r” ola­rak ni­te­len­di­ri­len Er­do­ğa­n’­ın da­ha faz­la güç is­te­di­ği, ye­ni in­ter­net ka­nu­nu tek­li­fi­nin de sa­nal âle­mi kon­trol ede­ce­ği ifa­de edil­di.
KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.