• BIST 108.394
 • Altın 142,809
 • Dolar 3,5301
 • Euro 4,1252
 • Trabzon 30 °C
 • İstanbul 31 °C
 • Ankara 36 °C

Adli kolluk ayarı yolda

Adli kolluk ayarı yolda
AK Parti, HSYK’nın İstanbul Emniyet Müdürü Altınok’la ilgili inceleme talebinde bulunması üzerine CMK’da değişiklik yapma kararı aldı. Kanunun 161. maddesi değiştirilerek adli kolluk amirlerinin soruşturulmasıyla ilgili yetki HSYK’dan alınarak Adalet Baka

Hü­kü­met, Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu (HSYK) de­ği­şik­li­ği­nin ar­dın­dan yar­gı­yı ki­lit­le­ye­cek ikin­ci adı­mı da atı­yor. AK Par­ti, HSYK’­nın İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dü­rü Se­la­mi Al­tı­no­k’­la il­gi­li in­ce­le­me baş­la­tıl­ma­sı ta­le­bin­de bu­lun­ma­sı üze­ri­ne ya­pa­ca­ğı Ce­za Mu­ha­ke­me­si Ka­nu­nu (CMK) de­ği­şik­li­ğiy­le ad­li kol­lu­ğu ta­ma­men ki­lit­le­ye­cek adı­mı atı­yor.

Yü­rüt­me­si dur­du­ru­lan ad­li kol­luk yö­net­me­li­ği de­ği­şik­li­ği­nin CMK’­nın 161. mad­de­si de­ğiş­ti­ri­le­rek ad­li kol­luk amir­le­ri­nin so­ruş­tu­rul­ma­sıy­la il­gi­li yet­ki HSYK’­dan alı­na­rak Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’na ve­ri­le­cek. Bu de­ği­şik­li­ğin ya­pı­lma­sı du­ru­mun­da hü­kü­me­tin is­te­di­ği so­ruş­tur­ma­ya izin ve­rip is­te­me­di­ği­ni ise ad­li kol­lu­ğa ta­li­mat ve­re­rek en­gel­le­ye­bi­le­ce­ği kay­de­dil­di.

KURUL’UN TALEBİNE BAKAN’DAN İZİN ÇIKMADI

İs­tan­bu­l’­da TMK Sav­cı­sı Mu­am­mer Ak­ka­ş’­ın yü­rüt­tü­ğü 2. yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sın­da sav­cı­lık ve mah­ke­me ka­rar­la­rı İs­tan­bul Em­ni­ye­ti ta­ra­fın­dan uy­gu­lan­ma­mış­tı. İd­di­alar üze­ri­ne HSYK’­nın 3. Da­ire­si sav­cı­lar­la bir­lik­te İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dü­rü Se­la­mi Al­tı­nok hak­kın­da­ki id­di­ala­rın araş­tı­rıl­ma­sı için in­ce­le­me iz­ni ver­di. An­cak HSYK Baş­ka­nı ve Ada­let Ba­ka­nı Be­kir Boz­dağ, İs­tan­bul Baş­sav­cı­sı Tu­ran Ço­lak­ka­dı, Baş­sav­cı Ve­ki­li Ok­tay Er­do­ğan ile İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dü­rü Al­tı­nok hak­kın­da in­ce­le­me iz­ni­ne onay ver­me­ye­ce­ği­ni açık­la­dı. Boz­dağ, açık­la­ma­sıy­la ad­li kol­lu­ğa ya­pı­lan ta­li­ma­tı uy­gu­la­ma­yan İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dü­rü­’nü hu­ku­ki ko­ru­ma al­tı­na al­dı.

CMK’­DA DE­Ğİ­ŞİK­LİK YA­PI­LA­CAK

AK Par­ti, Ba­kan Boz­da­ğ’­ın yap­tı­ğı hu­ku­ki ko­ru­ma­yı ka­lı­cı ha­le ge­tir­mek is­ti­yor. Bu amaç­la, CMK’­da de­ği­şik­lik ya­pı­la­ca­ğı, gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­tir­me­yen ad­li kol­luk gö­rev­li­le­ri ile en üst de­re­ce­li kol­luk amir­le­ri­nin so­ruş­tu­rul­ma­sın­da Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’n­dan izin alın­ma­sı şar­tı­nı ge­ti­re­cek dü­zen­le­me ya­pı­la­ca­ğı be­lir­til­di.

CMK’­nın 161. mad­de­si­n­de, ad­li kol­luk gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­tir­me­yen ka­mu gö­rev­li­le­ri hak­kın­da Cum­hu­ri­yet sav­cı­sın­ca doğ­ru­dan, en üst de­re­ce­li kol­luk amir­le­ri hak­kın­da ise hâ­kim­le­rin gö­rev­le­rin­den do­la­yı tâ­bi ol­duk­la­rı yar­gı­la­ma usu­lün­ce so­ruş­tur­ma baş­la­tı­la­bi­li­yor. En üst de­re­ce­li kol­luk amir­le­ri hak­kın­da­ki in­ce­le­me, so­ruş­tur­ma ve ko­vuş­tur­ma izin­le­ri­ni HSYK ve­ri­yor.


KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Meclis'ten 64 günlük ara27 Temmuz 2017 Perşembe 16:14
 • HDP'li Hezer'in vekilliği düşürüldü27 Temmuz 2017 Perşembe 16:01
 • Erdoğan çağrıda bulundu, YÖK harekete geçti27 Temmuz 2017 Perşembe 15:58
 • FETÖ'cülerin iadesi için yeni yöntem27 Temmuz 2017 Perşembe 15:21
 • Ak Parti'den 3 dilde 15 Temmuz kitapçığı27 Temmuz 2017 Perşembe 14:41
 • ‘Sarhoşların seviyesine inemem’27 Temmuz 2017 Perşembe 14:01
 • MHP'den zehir zemberek açıklama!27 Temmuz 2017 Perşembe 13:58
 • Sahilde yürürken hayatı karardı27 Temmuz 2017 Perşembe 12:14
 • Eski TUBİTAK çalışanlarına operasyon!27 Temmuz 2017 Perşembe 12:05
 • Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak!27 Temmuz 2017 Perşembe 12:03
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.