• BIST 97.533
 • Altın 145,745
 • Dolar 3,5801
 • Euro 4,0019
 • İstanbul 16 °C
 • Ankara 10 °C
 • Trabzon 14 °C
 • İzmir 13 °C
 • Antalya 17 °C
 • Bursa 14 °C
 • Erzurum 6 °C
 • Gaziantep 11 °C

Adli kolluk ayarı yolda

Adli kolluk ayarı yolda
AK Parti, HSYK’nın İstanbul Emniyet Müdürü Altınok’la ilgili inceleme talebinde bulunması üzerine CMK’da değişiklik yapma kararı aldı. Kanunun 161. maddesi değiştirilerek adli kolluk amirlerinin soruşturulmasıyla ilgili yetki HSYK’dan alınarak Adalet Baka

Hü­kü­met, Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu (HSYK) de­ği­şik­li­ği­nin ar­dın­dan yar­gı­yı ki­lit­le­ye­cek ikin­ci adı­mı da atı­yor. AK Par­ti, HSYK’­nın İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dü­rü Se­la­mi Al­tı­no­k’­la il­gi­li in­ce­le­me baş­la­tıl­ma­sı ta­le­bin­de bu­lun­ma­sı üze­ri­ne ya­pa­ca­ğı Ce­za Mu­ha­ke­me­si Ka­nu­nu (CMK) de­ği­şik­li­ğiy­le ad­li kol­lu­ğu ta­ma­men ki­lit­le­ye­cek adı­mı atı­yor.

Yü­rüt­me­si dur­du­ru­lan ad­li kol­luk yö­net­me­li­ği de­ği­şik­li­ği­nin CMK’­nın 161. mad­de­si de­ğiş­ti­ri­le­rek ad­li kol­luk amir­le­ri­nin so­ruş­tu­rul­ma­sıy­la il­gi­li yet­ki HSYK’­dan alı­na­rak Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’na ve­ri­le­cek. Bu de­ği­şik­li­ğin ya­pı­lma­sı du­ru­mun­da hü­kü­me­tin is­te­di­ği so­ruş­tur­ma­ya izin ve­rip is­te­me­di­ği­ni ise ad­li kol­lu­ğa ta­li­mat ve­re­rek en­gel­le­ye­bi­le­ce­ği kay­de­dil­di.

KURUL’UN TALEBİNE BAKAN’DAN İZİN ÇIKMADI

İs­tan­bu­l’­da TMK Sav­cı­sı Mu­am­mer Ak­ka­ş’­ın yü­rüt­tü­ğü 2. yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sın­da sav­cı­lık ve mah­ke­me ka­rar­la­rı İs­tan­bul Em­ni­ye­ti ta­ra­fın­dan uy­gu­lan­ma­mış­tı. İd­di­alar üze­ri­ne HSYK’­nın 3. Da­ire­si sav­cı­lar­la bir­lik­te İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dü­rü Se­la­mi Al­tı­nok hak­kın­da­ki id­di­ala­rın araş­tı­rıl­ma­sı için in­ce­le­me iz­ni ver­di. An­cak HSYK Baş­ka­nı ve Ada­let Ba­ka­nı Be­kir Boz­dağ, İs­tan­bul Baş­sav­cı­sı Tu­ran Ço­lak­ka­dı, Baş­sav­cı Ve­ki­li Ok­tay Er­do­ğan ile İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dü­rü Al­tı­nok hak­kın­da in­ce­le­me iz­ni­ne onay ver­me­ye­ce­ği­ni açık­la­dı. Boz­dağ, açık­la­ma­sıy­la ad­li kol­lu­ğa ya­pı­lan ta­li­ma­tı uy­gu­la­ma­yan İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dü­rü­’nü hu­ku­ki ko­ru­ma al­tı­na al­dı.

CMK’­DA DE­Ğİ­ŞİK­LİK YA­PI­LA­CAK

AK Par­ti, Ba­kan Boz­da­ğ’­ın yap­tı­ğı hu­ku­ki ko­ru­ma­yı ka­lı­cı ha­le ge­tir­mek is­ti­yor. Bu amaç­la, CMK’­da de­ği­şik­lik ya­pı­la­ca­ğı, gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­tir­me­yen ad­li kol­luk gö­rev­li­le­ri ile en üst de­re­ce­li kol­luk amir­le­ri­nin so­ruş­tu­rul­ma­sın­da Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’n­dan izin alın­ma­sı şar­tı­nı ge­ti­re­cek dü­zen­le­me ya­pı­la­ca­ğı be­lir­til­di.

CMK’­nın 161. mad­de­si­n­de, ad­li kol­luk gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­tir­me­yen ka­mu gö­rev­li­le­ri hak­kın­da Cum­hu­ri­yet sav­cı­sın­ca doğ­ru­dan, en üst de­re­ce­li kol­luk amir­le­ri hak­kın­da ise hâ­kim­le­rin gö­rev­le­rin­den do­la­yı tâ­bi ol­duk­la­rı yar­gı­la­ma usu­lün­ce so­ruş­tur­ma baş­la­tı­la­bi­li­yor. En üst de­re­ce­li kol­luk amir­le­ri hak­kın­da­ki in­ce­le­me, so­ruş­tur­ma ve ko­vuş­tur­ma izin­le­ri­ni HSYK ve­ri­yor.


KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Siirt'te çatışma: 1 asker şehit oldu26 Mayıs 2017 Cuma 20:43
 • Merkel yanıt bekliyor26 Mayıs 2017 Cuma 17:59
 • Erdoğan: 'Talimat verdim arena ismi kalkacak'26 Mayıs 2017 Cuma 17:05
 • Van'adn acı haber geldi25 Mayıs 2017 Perşembe 16:17
 • 12 terörist öldürüldü!25 Mayıs 2017 Perşembe 16:13
 • Başhekim gözyaşları ile uğurlandı25 Mayıs 2017 Perşembe 15:53
 • Kışlada enfeksiyon alarmı!25 Mayıs 2017 Perşembe 15:30
 • Erdoğan Macron'la görüştü25 Mayıs 2017 Perşembe 14:47
 • Bahçeli'den Erdoğan'a yanıt!25 Mayıs 2017 Perşembe 14:30
 • Ozan Tufan'dan sonra sıra o isimlerde....25 Mayıs 2017 Perşembe 13:27
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.