• BIST 106.991
 • Altın 151,481
 • Dolar 3,6762
 • Euro 4,3196
 • Trabzon 13 °C
 • İstanbul 15 °C
 • Ankara 3 °C
 • Trabzonspor kurmayları Çalımbay’ın önüne Eto’o dosyasını koydu
 • Rıza Çalımbay trabzonhaber'e konuştu!
 • İşte Ak Parti’nin incelemeye aldığı belediyeler!
 • Trabzonspor kurmayları Çalımbay’ın önüne Eto’o dosyasını koydu
 • Rıza Çalımbay trabzonhaber'e konuştu!
 • İşte Ak Parti’nin incelemeye aldığı belediyeler!

Adli kolluk ayarı yolda

Adli kolluk ayarı yolda
AK Parti, HSYK’nın İstanbul Emniyet Müdürü Altınok’la ilgili inceleme talebinde bulunması üzerine CMK’da değişiklik yapma kararı aldı. Kanunun 161. maddesi değiştirilerek adli kolluk amirlerinin soruşturulmasıyla ilgili yetki HSYK’dan alınarak Adalet Baka

Hü­kü­met, Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu (HSYK) de­ği­şik­li­ği­nin ar­dın­dan yar­gı­yı ki­lit­le­ye­cek ikin­ci adı­mı da atı­yor. AK Par­ti, HSYK’­nın İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dü­rü Se­la­mi Al­tı­no­k’­la il­gi­li in­ce­le­me baş­la­tıl­ma­sı ta­le­bin­de bu­lun­ma­sı üze­ri­ne ya­pa­ca­ğı Ce­za Mu­ha­ke­me­si Ka­nu­nu (CMK) de­ği­şik­li­ğiy­le ad­li kol­lu­ğu ta­ma­men ki­lit­le­ye­cek adı­mı atı­yor.

Yü­rüt­me­si dur­du­ru­lan ad­li kol­luk yö­net­me­li­ği de­ği­şik­li­ği­nin CMK’­nın 161. mad­de­si de­ğiş­ti­ri­le­rek ad­li kol­luk amir­le­ri­nin so­ruş­tu­rul­ma­sıy­la il­gi­li yet­ki HSYK’­dan alı­na­rak Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’na ve­ri­le­cek. Bu de­ği­şik­li­ğin ya­pı­lma­sı du­ru­mun­da hü­kü­me­tin is­te­di­ği so­ruş­tur­ma­ya izin ve­rip is­te­me­di­ği­ni ise ad­li kol­lu­ğa ta­li­mat ve­re­rek en­gel­le­ye­bi­le­ce­ği kay­de­dil­di.

KURUL’UN TALEBİNE BAKAN’DAN İZİN ÇIKMADI

İs­tan­bu­l’­da TMK Sav­cı­sı Mu­am­mer Ak­ka­ş’­ın yü­rüt­tü­ğü 2. yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sın­da sav­cı­lık ve mah­ke­me ka­rar­la­rı İs­tan­bul Em­ni­ye­ti ta­ra­fın­dan uy­gu­lan­ma­mış­tı. İd­di­alar üze­ri­ne HSYK’­nın 3. Da­ire­si sav­cı­lar­la bir­lik­te İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dü­rü Se­la­mi Al­tı­nok hak­kın­da­ki id­di­ala­rın araş­tı­rıl­ma­sı için in­ce­le­me iz­ni ver­di. An­cak HSYK Baş­ka­nı ve Ada­let Ba­ka­nı Be­kir Boz­dağ, İs­tan­bul Baş­sav­cı­sı Tu­ran Ço­lak­ka­dı, Baş­sav­cı Ve­ki­li Ok­tay Er­do­ğan ile İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dü­rü Al­tı­nok hak­kın­da in­ce­le­me iz­ni­ne onay ver­me­ye­ce­ği­ni açık­la­dı. Boz­dağ, açık­la­ma­sıy­la ad­li kol­lu­ğa ya­pı­lan ta­li­ma­tı uy­gu­la­ma­yan İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dü­rü­’nü hu­ku­ki ko­ru­ma al­tı­na al­dı.

CMK’­DA DE­Ğİ­ŞİK­LİK YA­PI­LA­CAK

AK Par­ti, Ba­kan Boz­da­ğ’­ın yap­tı­ğı hu­ku­ki ko­ru­ma­yı ka­lı­cı ha­le ge­tir­mek is­ti­yor. Bu amaç­la, CMK’­da de­ği­şik­lik ya­pı­la­ca­ğı, gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­tir­me­yen ad­li kol­luk gö­rev­li­le­ri ile en üst de­re­ce­li kol­luk amir­le­ri­nin so­ruş­tu­rul­ma­sın­da Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’n­dan izin alın­ma­sı şar­tı­nı ge­ti­re­cek dü­zen­le­me ya­pı­la­ca­ğı be­lir­til­di.

CMK’­nın 161. mad­de­si­n­de, ad­li kol­luk gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­tir­me­yen ka­mu gö­rev­li­le­ri hak­kın­da Cum­hu­ri­yet sav­cı­sın­ca doğ­ru­dan, en üst de­re­ce­li kol­luk amir­le­ri hak­kın­da ise hâ­kim­le­rin gö­rev­le­rin­den do­la­yı tâ­bi ol­duk­la­rı yar­gı­la­ma usu­lün­ce so­ruş­tur­ma baş­la­tı­la­bi­li­yor. En üst de­re­ce­li kol­luk amir­le­ri hak­kın­da­ki in­ce­le­me, so­ruş­tur­ma ve ko­vuş­tur­ma izin­le­ri­ni HSYK ve­ri­yor.


KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • OHAL 5. Kez Uzatıldı!17 Ekim 2017 Salı 20:14
 • Meclis’te FETÖ tartışması17 Ekim 2017 Salı 18:41
 • Kerkük'e yeni Vali!17 Ekim 2017 Salı 18:22
 • İşte Ak Parti’nin incelemeye aldığı belediyeler!17 Ekim 2017 Salı 17:38
 • Polis servisine bombalı saldırı!17 Ekim 2017 Salı 17:36
 • Hatay'dan kahreden haber!17 Ekim 2017 Salı 17:30
 • İzmir'de FETÖ operasyonu17 Ekim 2017 Salı 16:47
 • Yıldırm ve Kılıçdaroğlu görüşmesi sona erdi!17 Ekim 2017 Salı 16:43
 • Maden ocağında göçük!17 Ekim 2017 Salı 15:50
 • Ak Parti Pekşen için harekete geçti!17 Ekim 2017 Salı 15:45
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.