• BIST 107.303
 • Altın 153,156
 • Dolar 3,7141
 • Euro 4,3624
 • Trabzon 15 °C
 • İstanbul 20 °C
 • Ankara 10 °C
 • Sen de mi Castillo?
 • O futbolcuya zehir zemberek sözler…
 • Yerli oyuncular çok rahatsız!
 • Sen de mi Castillo?
 • O futbolcuya zehir zemberek sözler…
 • Yerli oyuncular çok rahatsız!

Başka bir ülkenin marşını söylemek bana ters geliyoR...

Başka bir ülkenin marşını söylemek bana ters geliyoR...
Başarılı savunmacı, Hollanda’da yetişmesine rağmen milli forma tercihini ‘Ay-Yıldız’dan yana kullanmasının gerekçesini anlattı. “Milliyetçi bir insanım. Başka bir ülkenin marşını söylemek bana ters geliyor. Teklif gelseydi de Türk Milli Takımı’nı beklerdi

Baş­kent eki­bi Ge­nç­ler­bir­li­ği’nde ge­çir­di­ği 4 se­zo­nun ar­dın­dan se­zon ba­şın­da Trab­zons­por’a trans­fer olan Ay­kut De­mir  samimi açıklamalarda bulundu. Mil­li Ta­kım kam­pın­da bir ara­ya gel­di­ği­miz ba­şa­rı­lı sa­vun­ma oyun­cu­su Ay-Yıldızlı formayı ter­ci­h erişinden bu sezon transfer olduğu Trab­zons­por’da­ki he­def­le­ri­ne ka­dar bir­çok ko­nu­da çar­pı­cı de­ğer­len­dir­me­ler­ yaptı.

Av­ru­pa’da tek he­def fi­nal

Hol­lan­da’da do­ğup bü­yü­yen ve fut­bol ka­ri­ye­ri­ne 2005 yı­lın­da Ere­di­vi­si­e ekip­le­rin­den NAC Bre­da’da baş­la­yan Ay­kut, ai­le­siy­le bir­lik­te ya­vaş ya­vaş Tür­ki­ye’ye ke­sin dö­nüş yap­tık­la­rı­nı söy­le­di. Bir­çok gur­bet­çi fut­bol­cu­mu­zun ter­si­ne mil­li ta­kım ter­ci­hi­ni Tür­ki­ye’den ya­na kul­la­nan genç fut­bol­cu “As­la Hol­lan­da Mil­li Ta­kı­mı’nı seç­mez­dim. Baş­ka bir mil­le­tin mar­şı­nı söy­le­mek ba­na çok ters ge­li­yor. Hol­lan­da Mil­li Ta­kım­la­rı’ndan tek­lif al­ma­dım ama ol­sa bi­le be­nim ter­cih et­mez­dim. Türk Mil­li Ta­kı­mı’nı bek­ler­dim. Ben mil­li­yet­çi bir in­sa­nım, Türk’üm. Mil­li Ta­kı­m’ın ye­ri ay­rı. Baş­ka Mil­li Ta­kı­mı se­çen Türk­le­r’e de say­gı duy­mak ge­re­kir ama ora­da çı­kı­yor­sun baş­ka ül­ke­nin mar­şı­nı oku­yor­sun. Bu, ba­na ters ge­li­yor. Ben as­la öy­le bir ter­cih yap­maz­dı­m” ifadelerini kullandı.

Ger­çek se­vi­ye­nin al­tın­da­yız

Trab­zons­por’da ge­çir­di­ği ilk se­zo­nu de­ğer­len­di­ren Ay­kut “Av­ru­pa Li­gi’nde iyi­yiz ama lig­de ma­ale­sef is­te­di­ği­miz so­nuç­la­rı ala­mı­yo­ruz. Da­ha iyi ol­ma­mız la­zım. Trab­zon- s­por’un ger­çek se­vi­ye­si­nin çok al­tın­da­yız şu an­da. Av­ru­pa’daki gi­di­şimizi ke­sin­lik­le li­ge de yan­sıt­ma­mız ge­re­kir. Genç­ler­bir­li­ği ma­çın­da 2-0 ön­dey­ken, 3-2 mağ­lup ol­duk. Ba­zı et­ken­ler var. Ha­va de­ği­şi­mi, Av­ru­pa yol­cu­lu­ğu son­ra­sı bu ma­çı oy­na­ma­mız gi­bi. Ama bun­la­rın hiç­bir mazeret ola­maz. Da­ha iyi ol­mak zo­run­da­yı­z” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Av­ru­pa’da tek he­def fi­nal

Av­ru­pa Li­gi’nde baş­tan be­ri fi­na­li amaç­la­dık­la­rı­nı di­le ge­ti­ren ba­şa­rı­lı fut­bol­cu “Ho­ca­mız da bi­zi böy­le mo­ti­ve edi­yor. Grup maç­la­rı baş­la­ma­dan ön­ce bi­le biz fi­nal oy­na­ya­ca­ğı­mız dü­şü­nü­yor­duk. Ke­sin ola­rak biz de bu ka­pa­si­te var. Biz bu­na ina­nı­yo­ruz. Bu­na yü­rek­ten ina­nı­yo­rum. Ben­den bek­len­ti­le­rin de far­kın­da­yım. Şu an­da oy­na­dı­ğım fut­bol, ger­çek per­for­man­sı­mın yüz­de 50’si bi­le de­ğil. Bu­nu ke­sin bir dil­le söy­le­ye­bi­li­rim. Ama iler­le­yen za­man­lar­da, ta­kı­ma da­ha faz­la adap­te ola­ca­ğım ve ger­çek Ay­kut De­mir’i her­kes iz­le­ye­cek. Mil­li Ta­kım’da da hep ka­lı­cı ol­mak is­ti­yo­rum. Ül­ke­me hiz­met et­mek be­nim için çok önem­li­” de­di.

“Terim’in karizması müthiş”

Aykut Demir, Fatih Terim’in çok büyük bir teknik adam olduğunu söyledi. “Fatih hocanın yeri ayrı” diye devam eden Aykut “Duruşuyla, bakış açısıyla, konuşmalarıyla apayrı bir hoca. Ben kulüp takımında da kendisiyle çalışmak isterim. Müthiş bir karizması, imajı var. Bunu her şekilde yansıtıyor. Oyuncuya da bu enerjiyi veriyor” diye konuştu.

O kupa Trabzon'un hakkı

Aykut Demir, 2010-11 şampiyonluğuyla ilgili Fenerbahçe ile yaşanan gerginliğe de değindi. Kupanın Trabzon’un hakkı olduğunu söyledi. “Başkanımızın sert sözleri haklılığından kaynaklanıyor” diye konuştu.

Ay­kut De­mir, Trab­zons­por Baş­ka­nı İb­ra­him Ha­cı­os­ma­noğ­lu’nun 2010-11 se­zo­nu­nun şam­pi­yon­luk ku­pa­sıy­la il­gi­li mü­ca­de­le­si­ni de yo­rum­la­dı. “Or­ta­da bir hak­sız­lık var” di­ye sö­ze gi­ren Bor­do-Ma­vi­li oyun­cu, “Ön­ce­lik­li ola­rak ben bir Trab­zons­por ta­raf­ta­rıyım. O dö­nem yok­tum ama ku­pa­nın Trab­zons­por’un hak­kı ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Baş­kan da doğal ola­rak bu ko­nu­da dü­şün­ce­le­ri­ni ifa­de edi­yor. Haklı oduğu için de söy­lem­le­ri de sert ola­bi­li­yor. So­nuç­ta her şey or­ta­da, ya­pı­lan­lar bel­li, baş­ka­nı­mız da ku­lü­bün hak­lı­lı­ğı­nı du­yur­mak adı­na böy­le ko­nu­şu­yor” de­di. Hak­lı ol­ma­la­rı­na rağ­men bu­nu ört­bas et­me­ye ça­lı­şan­lar ol­du­ğı­unu di­le ge­ti­ren Ay­kut “Ama her şey or­ta­da, ger­çek­ler gün yü­zün­de. Ora­da çok bü­yük bir emek var. Bu eme­ği göz ar­dı et­me­ye ça­lı­şan­lar var­sa, ce­za­lan­dı­rıl­ma­lı­” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Mil­li Ta­kım baş­ka

Trab­zons­por­lu ve Fe­ner­bah­çe­li fut­bol­cu­la­rın Mil­li Ta­kım kamp­la­rın­da bir­bir­le­ri­ne so­ğuk dav­ran­dık­la­rı şek­lin­de tar­tış­ma­la­ra da açık­lık ge­ti­ren mil­li fut­bol­cu, böy­le bir durumun olmadığını belirterek “Burası Mil­li Ta­kım. Mil­li ta­kım dı­şın­da bsir rekabet olabilir. Ama buraya ge­lin­ce her şey ka­pa­nır. Çün­kü bu­ra­da ül­ke­miz, bayrağımız için mü­ca­de­le edi­yo­ruz. Ku­lüp re­ka­be­ti yan­sı­ma­z” de­di.


KAYNAK - BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Trabzonspor'da kupa mesaisi!23 Ekim 2017 Pazartesi 18:55
 • Trabzonspor'un koçundan flaş karar!23 Ekim 2017 Pazartesi 18:42
 • 1461 Trabzon'un yeni patronu belli oldu!23 Ekim 2017 Pazartesi 18:33
 • Divan Başkanı'ndan Trabzonspor'a ziyaret23 Ekim 2017 Pazartesi 17:55
 • Trabzonspor'da sakatlarda son durum!23 Ekim 2017 Pazartesi 17:49
 • Tekelioğlu masada…23 Ekim 2017 Pazartesi 14:55
 • Çalımbay’dan iddialı mesajlar…23 Ekim 2017 Pazartesi 14:18
 • 'Trabzonspor'u düşünüyorsa...'23 Ekim 2017 Pazartesi 14:15
 • Sen de mi Castillo?23 Ekim 2017 Pazartesi 14:13
 • O futbolcuya zehir zemberek sözler…23 Ekim 2017 Pazartesi 14:06
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.