• BIST 97.533
 • Altın 145,901
 • Dolar 3,5801
 • Euro 4,0019
 • İstanbul 19 °C
 • Ankara 11 °C
 • Trabzon 18 °C
 • İzmir 0 °C
 • Antalya 0 °C
 • Bursa 0 °C
 • Erzurum 0 °C
 • Gaziantep 0 °C

Cari açığı otomotiv sektörü yükseltiyor

Cari açığı otomotiv sektörü yükseltiyor
Gelecek yıl için yüzde 3,5-4 büyüme tahmini yapan uzmanlar, en büyük problemin yine cari açık olacağını söylüyor. Prof. Dr. Murat Yülek, “Kendimizi zengin sanıp ithal ve pahalı otomobillere biniyoruz. Oysa zengin ülke değiliz” dedi

İş ve eko­no­mi dün­ya­sın­da, ye­ni gi­re­ce­ği­miz 2014 yı­lıy­la il­gi­li bek­len­ti­ler ve tah­min­ler ele alı­nı­yor. Uz­man­la­rın ge­nel ön­gö­rü­sü­ne gö­re ge­le­cek yıl, bu yıl­dan çok da­ha dal­ga­lı ge­çe­cek. Bu yıl Tür­ki­ye­’nin yıl so­nu bü­yü­me ra­ka­mı­nın yüz­de 4 ci­va­rın­da ola­ca­ğı­nı tah­min eden uz­man­lar, 2014’te de yüz­de 3,5-4 ara­sın­da bir bü­yü­me ön­gö­rü­yor.

Yüz­de 7 bü­yü­me­li

İs­tan­bul Ti­ca­ret Üni­ver­si­te­si Eko­no­mi Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üye­si Prof. Dr. Mu­rat Yü­lek, dün­ya­da enf­las­yo­nun ar­tık öne­mi­ni yi­tir­miş bir gös­ter­ge ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, Tür­ki­ye­’de de bu­na faz­la ta­kıl­ma­mak ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çek­ti. Yü­lek, “Yüz­de 5-10 ara­sın­da­ki bir enf­las­yo­nu nor­mal ka­bul et­mek la­zım. Tür­ki­ye, ca­ri açık, dış den­ge ko­nu­su­na odak­lan­ma­lı­” de­di. Yü­lek, 2013 büt­çe­si­nin çok iyi ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Yü­lek, dış den­ge ko­nu­sun­da ise ka­ram­sar. “Hem yüz­de 7’ye ya­kın bü­yü­me­li, hem ca­ri açı­ğı dü­şür­me­li­yi­z”­di­yen Yü­lek, Çi­n’­in bu­nu ba­şar­dı­ğı­nı ha­tır­lat­tı.

Ca­ri açık­ta so­ru­nun net it­ha­lat­çı ül­ke ol­mak­tan kay­nak­lan­dı­ğı­na dik­kat çe­ken Yü­lek, oto­mo­tiv sek­tö­rü­ne sö­zü ge­tir­di ve şöy­le ko­nuş­tu: “Net it­ha­lat, en çok oto­mo­tiv­den kay­nak­la­nı­yor. Ara­ba ca­mı­nı bi­le dı­şa­rı­dan ge­ti­ri­yo­ruz. Ay­rı­ca, in­san­la­rı­mız ken­di­le­ri­ni zen­gin zan­ne­de­rek en ye­ni, en pa­ha­lı oto­mo­bil­le­re bin­mek is­ti­yor­lar. Bu çok yan­lış, biz zen­gin bir ül­ke de­ği­liz.”

Na­kit­çi ül­ke ola­lım

Kre­di kar­tı­na ba­ğım­lı ha­le gel­di­ği­mi­ze de de­ği­nen Yü­lek, bu ko­nu­da Al­man­ya­’yı ör­nek gös­ter­di ve “Biz de na­kit eko­no­mi­si ol­ma­lı­yı­z” de­di. 2013 yı­lı­nın yıl­dız ül­ke­le­ri­ni sa­yar­ken Al­man­ya­’nın ba­şı çek­ti­ği­ni ha­tır­la­tan Yü­lek, İs­viç­re ve Gü­ney Ko­re­’nin bu ül­ke­yi iz­le­di­ği­ni söy­le­di.

Ekonominin geleceğini tüketiciler belirleyecek

Bah­çe­şe­hir Üni­ver­si­te­si Ulus­la­ra­ra­sı Fi­nans Bö­lü­mü Baş­ka­nı Doç. Dr. De­niz Gök­çe, ge­le­cek yıl eko­no­mi­de ne­ler ola­ca­ğı­nı tü­ke­ti­ci­le­rin be­lir­le­ye­ce­ği­ni söy­ler­ken, it­ha­la­tın ih­ra­cat­tan da­ha faz­la ol­ma­sı­nın bü­yü­me­yi aşa­ğı­ya çek­ti­ği­nin gö­rül­dü­ğü­nü ha­tır­lat­tı. 2014’te yüz­de 4’lük bü­yü­me ola­ca­ğı­na de­ği­nen Gök­çe, ABD Mer­kez Ban­ka­sı Fe­d’­in fi­nan­sal da­ral­ma ka­rar­la­rı­nın bi­zim gi­bi ge­liş­mek­te olan ül­ke­le­ri et­ki­le­ye­ce­ği­ni, Tür­ki­ye­’de bü­yük fir­ma­la­rın de­ğil, KO­Bİ­’le­rin bun­dan et­ki­le­ne­ce­ği­ni, bu ne­den­le dö­viz borç­la­rı­nın “si­gor­ta­” edil­me­si­ni öner­di.

KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Dolar ve Euro ne kadar?25 Mayıs 2017 Perşembe 09:17
 • 24 Mayıs Şans Topu sonuçları24 Mayıs 2017 Çarşamba 22:21
 • Rusya'dan ithalata sınırlama24 Mayıs 2017 Çarşamba 14:33
 • Yeni sistemde asgari ücretlinin aylık kaybı ne kadar?24 Mayıs 2017 Çarşamba 14:15
 • Memur emeklilerin karşılaştığı 13 soru!24 Mayıs 2017 Çarşamba 14:03
 • Merkez'den 'emekli olana' 12 kat maaş ikramiyesi!24 Mayıs 2017 Çarşamba 13:59
 • 120 milyar TL'lik alacak yapılandırıldı24 Mayıs 2017 Çarşamba 10:14
 • Sigortada tavan fiyat primleri düştü24 Mayıs 2017 Çarşamba 09:53
 • Altın ne kadar?24 Mayıs 2017 Çarşamba 09:03
 • Borsadan rekor23 Mayıs 2017 Salı 18:54
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.