• BIST 106.711
 • Altın 143,514
 • Dolar 3,5567
 • Euro 4,1387
 • Trabzon 24 °C
 • İstanbul 26 °C
 • Ankara 18 °C

Cari açığı otomotiv sektörü yükseltiyor

Cari açığı otomotiv sektörü yükseltiyor
Gelecek yıl için yüzde 3,5-4 büyüme tahmini yapan uzmanlar, en büyük problemin yine cari açık olacağını söylüyor. Prof. Dr. Murat Yülek, “Kendimizi zengin sanıp ithal ve pahalı otomobillere biniyoruz. Oysa zengin ülke değiliz” dedi

İş ve eko­no­mi dün­ya­sın­da, ye­ni gi­re­ce­ği­miz 2014 yı­lıy­la il­gi­li bek­len­ti­ler ve tah­min­ler ele alı­nı­yor. Uz­man­la­rın ge­nel ön­gö­rü­sü­ne gö­re ge­le­cek yıl, bu yıl­dan çok da­ha dal­ga­lı ge­çe­cek. Bu yıl Tür­ki­ye­’nin yıl so­nu bü­yü­me ra­ka­mı­nın yüz­de 4 ci­va­rın­da ola­ca­ğı­nı tah­min eden uz­man­lar, 2014’te de yüz­de 3,5-4 ara­sın­da bir bü­yü­me ön­gö­rü­yor.

Yüz­de 7 bü­yü­me­li

İs­tan­bul Ti­ca­ret Üni­ver­si­te­si Eko­no­mi Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üye­si Prof. Dr. Mu­rat Yü­lek, dün­ya­da enf­las­yo­nun ar­tık öne­mi­ni yi­tir­miş bir gös­ter­ge ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, Tür­ki­ye­’de de bu­na faz­la ta­kıl­ma­mak ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çek­ti. Yü­lek, “Yüz­de 5-10 ara­sın­da­ki bir enf­las­yo­nu nor­mal ka­bul et­mek la­zım. Tür­ki­ye, ca­ri açık, dış den­ge ko­nu­su­na odak­lan­ma­lı­” de­di. Yü­lek, 2013 büt­çe­si­nin çok iyi ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Yü­lek, dış den­ge ko­nu­sun­da ise ka­ram­sar. “Hem yüz­de 7’ye ya­kın bü­yü­me­li, hem ca­ri açı­ğı dü­şür­me­li­yi­z”­di­yen Yü­lek, Çi­n’­in bu­nu ba­şar­dı­ğı­nı ha­tır­lat­tı.

Ca­ri açık­ta so­ru­nun net it­ha­lat­çı ül­ke ol­mak­tan kay­nak­lan­dı­ğı­na dik­kat çe­ken Yü­lek, oto­mo­tiv sek­tö­rü­ne sö­zü ge­tir­di ve şöy­le ko­nuş­tu: “Net it­ha­lat, en çok oto­mo­tiv­den kay­nak­la­nı­yor. Ara­ba ca­mı­nı bi­le dı­şa­rı­dan ge­ti­ri­yo­ruz. Ay­rı­ca, in­san­la­rı­mız ken­di­le­ri­ni zen­gin zan­ne­de­rek en ye­ni, en pa­ha­lı oto­mo­bil­le­re bin­mek is­ti­yor­lar. Bu çok yan­lış, biz zen­gin bir ül­ke de­ği­liz.”

Na­kit­çi ül­ke ola­lım

Kre­di kar­tı­na ba­ğım­lı ha­le gel­di­ği­mi­ze de de­ği­nen Yü­lek, bu ko­nu­da Al­man­ya­’yı ör­nek gös­ter­di ve “Biz de na­kit eko­no­mi­si ol­ma­lı­yı­z” de­di. 2013 yı­lı­nın yıl­dız ül­ke­le­ri­ni sa­yar­ken Al­man­ya­’nın ba­şı çek­ti­ği­ni ha­tır­la­tan Yü­lek, İs­viç­re ve Gü­ney Ko­re­’nin bu ül­ke­yi iz­le­di­ği­ni söy­le­di.

Ekonominin geleceğini tüketiciler belirleyecek

Bah­çe­şe­hir Üni­ver­si­te­si Ulus­la­ra­ra­sı Fi­nans Bö­lü­mü Baş­ka­nı Doç. Dr. De­niz Gök­çe, ge­le­cek yıl eko­no­mi­de ne­ler ola­ca­ğı­nı tü­ke­ti­ci­le­rin be­lir­le­ye­ce­ği­ni söy­ler­ken, it­ha­la­tın ih­ra­cat­tan da­ha faz­la ol­ma­sı­nın bü­yü­me­yi aşa­ğı­ya çek­ti­ği­nin gö­rül­dü­ğü­nü ha­tır­lat­tı. 2014’te yüz­de 4’lük bü­yü­me ola­ca­ğı­na de­ği­nen Gök­çe, ABD Mer­kez Ban­ka­sı Fe­d’­in fi­nan­sal da­ral­ma ka­rar­la­rı­nın bi­zim gi­bi ge­liş­mek­te olan ül­ke­le­ri et­ki­le­ye­ce­ği­ni, Tür­ki­ye­’de bü­yük fir­ma­la­rın de­ğil, KO­Bİ­’le­rin bun­dan et­ki­le­ne­ce­ği­ni, bu ne­den­le dö­viz borç­la­rı­nın “si­gor­ta­” edil­me­si­ni öner­di.

KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Köprü ve otoyollar para bastı23 Temmuz 2017 Pazar 13:31
 • Trabzon'da lider oldu23 Temmuz 2017 Pazar 13:28
 • Bunu yapmayan hakkını kaybedecek!23 Temmuz 2017 Pazar 09:04
 • Listeye giren tek Türk şirket oldu22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:29
 • Bir dönem kapanıyor!22 Temmuz 2017 Cumartesi 09:07
 • Kurban fiyatlarına bakanlık tedbiri21 Temmuz 2017 Cuma 14:10
 • Dolar ve Euro ne kadar?21 Temmuz 2017 Cuma 10:26
 • Çalışan anneye kreş çeki21 Temmuz 2017 Cuma 10:03
 • Beyaz eşyada iç tüketim patladı!20 Temmuz 2017 Perşembe 16:07
 • Milyonlarca borçluyu ilgilendiriyor!20 Temmuz 2017 Perşembe 15:13
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.