• BIST 105.268
 • Altın 162,850
 • Dolar 3,9604
 • Euro 4,6498
 • Trabzon 10 °C
 • İstanbul 6 °C
 • Ankara -2 °C
 • Çalımbay onları düşünmüyor onların yerine takviye istiyor!
 • Konyaspor iki futbolcu için Trabzon'un kapısını çaldı!
 • Çalımbay'ın isteğine çözüm aranıyor...
 • Çalımbay onları düşünmüyor onların yerine takviye istiyor!
 • Konyaspor iki futbolcu için Trabzon'un kapısını çaldı!
 • Çalımbay'ın isteğine çözüm aranıyor...

Ceza davalarını inceleme talimatı verdim

Ceza davalarını inceleme talimatı verdim
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlık koltuğuna oturduktan sonra geçmiş yargılamalarla ilgili ‘uzunca bir zamanı kapsayan’ inceleme talimatı verdiğini söyledi.

HSYK’nın hakkında inceleme kararı verdiği İstanbul Başsavcısı, başsavcı vekili ve emniyet müdürü ile ilgili soruşturma izni vermeyeceğini açıkladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gazetelerin Ankara temsilcileri ile bir araya gelip gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Önceki gün Meclis’e sunulan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) yapısını değiştiren kanun teklifinin çok tartışılacağını söyledi.

ANAYASA’YA AYKIRI DEĞİL

HSYK düzenlemesinin Anayasa’ya aykırı olmadığını savunan Bozdağ, “Anayasa’nın 159. maddesini açıkça okuduğumuzda net bir şekilde okuduğumuzda gözüküyor. Layusel bir yapıdan hesap sorulabilir hale getiriyoruz. Denetime açtık. Hem Venedik kriterleri hem AB kriterleri açısından baktığımızda önemli olduğunu denetim yolunu açtığını görüyoruz” açıklamasını yaptı. “Hukuku kim çiğnerse sessiz kalmayız” diyen Bozdağ, muhalefete çağrı yaparak elbirliği ile HSYK’yı yeniden düzenleme teklifinde bulundu.

3 İSME İZİN YOK

HSYK’nın, 4 savcı ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok hakkında inceleme kararı vermesini değerlendiren Bozdağ şu ifadeleri kullandı: “HSYK kararı bana henüz gelmedi. Geldiğinde İstanbul başsavcısı, başsavcı vekili ve emniyet müdürü hakkında izin vermeyeceğim. Diğerlerine inceleme izni vereceğim.”

VERİ ÇALIŞMASI VAR

KCK, Ergenekon ve Balyoz davalarıyla ilgili yeniden yargılama tartışmalarına da değinen Bozdağ, bakan olduktan sonra soruşturmalarla ilgili talimat verdiğini açıkladı. “Geçmişi kapsayacak şekilde inceleme başlattım. Kaçı takipsizlikle sonuçlanmış, kaçı iddianameye dönüşmüş kaçı ilk derece mahkemelerde beraat etmiş, Yargıtay’da beraatle sonuçlanmış. Bütün bunlara ilişkin rakamsal veri çalışması var. Ceza davaları ile ilgili geriye dönük uzunca bir zamanı kapsayan araştırmayı yapın dedim” ifadelerini kullandı.

TUTUMUMUZ AYNI

Başbakan’ın cumartesi günü gazetecilerle konuştuğunu hatırlatan Adalet Bakanı, yeniden yargılama konusunda şöyle dedi: “Orada yeniden yargılamaya sıcak baktığını söyledi. Barolar Birliği başkanı ile bir görüşme oldu. Katkı vereceklerini söylediler. Önümüzdeki hafta ben de Barolar Birliği başkanı ile görüşeceğim. Arkadaşlar teklifler üzerinde çalışacaklar. Darbeler konusunda tutumumuz çok net. Darbeye teşebbüs etmiş demokrasi hukuk devletini yok etme teşebbüsünde bulununlar la ilgili ilkesel tutumuzda değişiklik yok. Yeniden yargılama anayasa açısından yapılabilir mi? Hukuksal sonuçları ne olur? Davalara etkisi ne olur? Çok kapsamlı bir çalışma yapılacak. Ondan sonra oturup konuşacağız. Bugünden yarına sonuçlanacak bir konu gibi gözükmüyor. Meclis takvimi de ortada.”

Yalçın Akdoğan’ın yazısında bahsettiği ‘Milli orduya kumpas’ ifadesinin tek başına yeniden yargılamaya yetmeyeceğini aktaran Bozdağ, “Başka dayanaklar da lazım. CMK’da yeniden yargılamanın şartları belli” ifadelerini kullandı.

‘SIKINTILI DÖNEMLER’

Va­tan­da­şın son olay­la­rı, yol­suz­luk üze­rin­den hü­kü­me­ti vur­mak ola­rak dü­şün­dü­ğü­nü sa­vu­nan Boz­dağ, “Yar­gı­sal bir ta­kım sü­reç­le­rin iş­le­ti­li­yor ol­ma­sı bu de­ğer­len­dir­me­mi or­ta­dan kal­dır­mı­yo­r” de­di. Tür­ki­ye­’nin her dö­nem­de bu tip sı­kın­tı­la­rın ya­şan­dı­ğı­nı id­di­a eden Boz­dağ, şöy­le ko­nuş­tu: “So­ruş­tur­ma­nın giz­li­li­ği­ni ih­lal son de­re­ce dö­nem­li. İn­san­la­rın le­ke­le­nme­me hak­kı di­ye bir hak var. Her­kes uya­cak ama her­kes­ten ön­ce yar­gı gö­re­vi ya­pan­la­rın uy­ma­sı la­zım.”

HÜ­KÜ­ME­TİN TAK­Dİ­Rİ

“So­ruş­tur­ma­ya mü­da­ha­le al­gı­sı ola­bi­li­r” di­yen Boz­dağ, ‘de­vam eden olay­lar­la il­gi­li ça­lış­ma ya­pıl­ma­z’ di­ye bir ku­ral ko­nu­la­ma­ya­ca­ğı­nı sa­vun­du. Boz­dağ, bu ya­pı­lır­sa Mec­li­s’­in ka­pa­tıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti. Boz­dağ, “So­ruş­tur­ma ya­pı­lır­ken ya­sal dü­zen­le­me ya­pı­la­maz de­di­ği­niz­de o za­man ya­sa­ma­ ve yü­rüt­me­nin eli­ni bağ­lar­sı­nız. O ata­ma­lar hü­kü­me­tin tak­di­ri­dir” de­di.

‘DEVLET ŞERiK KABUL ETMEZ’

Em­ni­yet, Ma­li­ye, Mil­li Eği­ti­m’­de­ki tas­fi­ye­le­ri de de­ğer­len­di­ren Boz­dağ, “Bu ata­ma­la­rı hü­kü­me­ti­miz yap­tı. Onun için de ya­sa­ya uy­gun atan­dı­ğı gi­bi ya­sa­ya uy­gun da alı­na­bi­lir. İda­re­nin ta­sar­ruf­la­rı ida­ri yar­gı­ya açık­tı­r” di­ye ko­nuş­tu. “Dev­le­tin için­de fark­lı ya­pı­lan­ma­la­ra izin ve­ri­lir­se dev­le­tin her­ke­se ait ol­ma özel­li­ği de tar­tı­şı­lı­r” di­yen Boz­dağ şöy­le de­vam et­ti: “Dev­let için­de gö­rev ya­pan­la­rın ide­olo­ji­le­ri fark­lı ola­bi­lir, dev­let bu­nu zen­gin­lik ola­rak ka­bul eder. Ama men­su­bi­yet­ler gö­rev­le­rin ic­ra­sı­na yan­sır­sa o za­man dev­let ona mü­da­ha­le eder. Dev­let şe­rik ka­bul et­mez.”

MİT BAŞ­KA KO­NU

So­ruş­tur­ma­nın giz­li­li­ğiy­le il­gi­li de çar­pı­cı de­ğer­len­dir­me­ler yapan Boz­dağ, giz­len­miş so­ruş­tur­ma­lar ol­ma­ya­ca­ğı­nı be­lir­te­rek UYA­P’­a her şe­yin gir­me­si ge­rek­ti­ği­ni an­lat­tı. “Ki­min­le il­gi­li so­ruş­tur­ma baş­lı­yor­sa onun­la il­gi­li bil­gi­ler ora­ya gi­re­cek. Bu ko­nu­da dü­zen­le­me ya­pa­ca­ğız. Din­le­me­ler­le il­gi­li sı­kı ku­ral­lar ge­ti­ri­yo­ruz. İsim­le­ri fi­lan ka­pa­tıp din­le­me ka­ra­rı al­dı­ra­ma­ya­ca­ğı­z” di­ye ko­nuş­tu. Ku­ral­la­ra uy­ma­yan­la­ra da ağır mü­ey­yi­de­ler ge­ti­re­cek­le­ri­nin al­tı­nı çi­zen Boz­dağ, “MİT bu kap­sam­da mı­” so­ru­su­na “O baş­ka bir ko­nu­” ce­va­bı­nı ver­di.KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.