• BIST 99.822
 • Altın 141,935
 • Dolar 3,5225
 • Euro 4,0071
 • Trabzon 26 °C
 • İstanbul 29 °C
 • Ankara 29 °C

CHP'den danıştay tasarısına yolsuzluk şerhi

CHP'den danıştay tasarısına yolsuzluk şerhi
CHP şerhinde Danıştay’ın karar düzeltme işlemlerinde ‘yürütmenin durdurulması ve duruşma yapılmasına’ ilişkin karar verme yetkisinin kaldırıldığı belirtildi.

CHP, TBMM Ada­let Ko­mis­yo­nu­’n­da gö­rü­şü­len Da­nış­tay Ka­nu­nu­’n­da de­ği­şik­lik ön­gö­ren ta­sa­rı­ya, mu­ha­le­fet şer­hi ha­zır­la­dı. Şerh­te “Ta­sa­rı, hâ­ki­mi­yet mü­ca­de­le­si ve­ren ik­ti­dar güç­le­ri­nin ze­min­le­ri­ni güç­len­dir­me, ya­pı­la­cak hu­kuk dı­şı özel­leş­tir­me ve iha­le­ler­de yar­gı­da yol te­miz­li­ği yap­ma ve va­tan­daş­la­rın hak ara­ma­la­rı­nı ön­le­me ama­cı­na ma­tuf­tu­r” de­nil­di.

HAK­LA­RI DA­RAL­TAN DÜ­ZEN­LE­ME

CHP, ta­sa­rı­nın yurt­taş­la­rın hak­la­rı­nı da­ral­tan, bi­rey hu­ku­ku­nu ida­re kar­şı­sın­da za­yıf­la­tan son de­re­ce sa­kın­ca­lı dü­zen­le­me ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Ça­lış­ma­nın in­san hak­la­rı açı­sın­dan so­run­lu ol­du­ğu ve AİH­M’­den dö­ne­cek dü­zen­le­me ola­rak gö­rül­dü­ğü ifa­de edil­di. Şerh­te, özet­le şu iti­raz­lar di­le ge­ti­ril­di:

*İve­di yar­gı­la­ma yön­te­min­de da­va, sa­vun­ma ve tem­yiz sü­re­le­ri kı­sal­tıl­mak­ta, ida­re­nin sa­vun­ma­sı­na da­va­cı­nın ce­vap hak­kı kal­dı­rıl­mak­ta­dır.

*‘A­dil yar­gı­la­ma­yı­’ or­ta­dan kal­dı­ran ‘sa­vun­ma hak­kı­nı kı­sıt­la­ya­n’ ka­bul edi­le­mez dü­zen­le­me­ler­dir.

*Da­va sü­re­le­ri­nin kı­sal­tıl­ma­sı, ‘yar­gı­la­ma­yı hız­lan­dı­ra­ca­k’ bir du­rum de­ğil­dir. Da­va sü­re­si­nin kı­sal­tıl­ma­sı Da­nış­ta­y’­ın iş yü­kü­nü azalt­ma ge­rek­çe­si­nin ar­ka­sı­na sak­la­nan, as­lın­da yü­rüt­me ta­ra­fın­dan hak­la­rı ih­lal edi­len va­tan­daş­la­rın ‘hak ara­ma­la­rı­nı ön­le­me­ye­’ ma­tuf dü­zen­le­me­dir.

Danıştay tasarısı komisyondan geçti

Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Buna göre, dava açma süresini kısaltan düzenlemenin tasarıdan çıkarılmasıyla Danıştay ve idare mahkemesi için 60, vergi mahkemesi için 30 gün olan sürenin uygulanmasına devam edilecek, ivedi yargılama usulünde, yürütmenin durdurulması talebine ilişkin verilecek kararlara itiraz edilemeyecek, bazı davaların temyiz incelemesini Danıştay yerine bölge idare mahkemeleri yapacak.

Bozdağ’dan savcılar hakkında suç duyurusu

Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Be­kir Boz­dağ, “So­ruş­tur­ma­nın giz­li­li­ği­ni ih­lal eden sav­cı­lar hak­kın­da Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı ola­rak Ada­let Ko­mis­yo­nu hu­zu­run­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nu­yo­rum” de­di. So­ruş­tur­ma­nın ya­pıl­ma­sı­na iti­ra­zı­nın bu­lun­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Boz­dağ, “Ba­zı ga­ze­te­ler her şe­yi bi­lir­ken ben baş­ba­kan yar­dım­cı­sı ola­rak bir şey bil­mi­yor­sam, o gö­re­vi ya­pan­lar­la il­gi­li bir so­ru so­rul­ma­sı la­zı­m” dedi.

BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Minik Cuma açlıktan öldü28 Haziran 2017 Çarşamba 11:03
 • Hakkari'de hava harekatı28 Haziran 2017 Çarşamba 10:54
 • Titanic’e dalacak 4 Türk aranıyor28 Haziran 2017 Çarşamba 10:32
 • AK Partili vekile suikast son anda...28 Haziran 2017 Çarşamba 10:14
 • Yeni finans kaynakları ortaya çıktı!28 Haziran 2017 Çarşamba 09:53
 • Akşener’in A takımı belli oldu28 Haziran 2017 Çarşamba 09:44
 • Suriye'ye misilleme ateşi28 Haziran 2017 Çarşamba 09:16
 • Şevval orucu nedir, ne zaman ve nasıl tutulur?27 Haziran 2017 Salı 20:00
 • AVM’de bıçaklı dehşet27 Haziran 2017 Salı 19:14
 • PKK'ya darbe: 10 terörist öldürüldü27 Haziran 2017 Salı 19:05
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.