• BIST 104.179
 • Altın 162,779
 • Dolar 3,9156
 • Euro 4,6113
 • Trabzon 20 °C
 • İstanbul 9 °C
 • Ankara 13 °C
 • Çalımbay en çok ondan memnun kaldı!
 • Trabzonspor'a gün doğdu!
 • Şifre o üçlü!
 • Çalımbay en çok ondan memnun kaldı!
 • Trabzonspor'a gün doğdu!
 • Şifre o üçlü!

Danıştay yönetmelik değişikliğine ‘dur’ dedi

Danıştay yönetmelik değişikliğine ‘dur’ dedi
Adli Kolluk Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik Danıştay engeline takıldı. Danıştay 10. Dairesi, ‘telafisi imkansız zarar doğabileceği’ gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu­nun 4. gü­nün­de Ad­li Kol­luk Yö­net­me­li­ği­’n­de apar to­par ya­pı­lan de­ği­şik­li­ğe Da­nış­tay ‘Du­r’ de­di. Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği, Yar­gıç­lar Sen­di­ka­sı, Li­be­ral De­mok­rat Par­ti ve An­ka­ra Ba­ro­su, so­ruş­tur­ma­nın giz­li­li­ği­ni bi­ti­ren de­ği­şik­lik­le il­gi­li yü­rüt­me­nin dur­du­rul­ma­sı ve ip­tal ta­le­biy­le Da­nış­ta­y’­a da­va aç­mış­tı. Da­nış­tay 10. Da­ire­si, so­ruş­tur­ma­lar­da po­lis­le­rin amir­le­ri­ne, sav­cı­la­rın da baş­sav­cı­la­ra ‘der­ha­l’ bil­gi ver­me zo­run­lu­lu­ğu­nu içe­ren de­ği­şik­li­ğe iliş­kin ip­tal da­va­la­rı­nı gö­rü­ştü. Dai­re, de­ğiş­lik­liğin yü­rüt­me­si­ni dur­dur­du.

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA

Ka­rar­da, Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’nın sav­cı­lı­ğın ad­li gö­rev­le­ri­ne iliş­kin de­ği­şik­lik yap­ma­ya yet­ki­li ol­ma­dı­ğı be­lir­til­di. Yö­net­me­li­ğin Ana­ya­sa ve CMK’­ya ay­kı­rı ol­du­ğu vur­gu­lan­dı. Da­ire­nin ka­ra­rı Ada­let Ba­kan­lı­ğı es­ki Müs­te­şar Yar­dım­cı­sı Mus­ta­fa El­çi­m’­in mu­ha­le­fe­tiy­le 4’e kar­şı bir oy­ çok­lu­ğuy­la al­dı­ğı be­lir­til­di. Da­nış­ta­y’­ın söz ko­nu­su ka­ra­rı, geç­ti­ği­miz gün öğ­le­den son­ra ver­di­ği be­lir­til­di.

ADLİ KOLLUK SAVCININ ELİNDE

Da­nış­ta­y’­ın ka­ra­rıy­la yö­net­me­lik de­ği­şik­li­ği, ip­tal­le il­gi­li ka­rar ve­ri­lin­ce­ye ka­dar uy­gu­lan­ma­ya­cak. Ad­li kol­luk gö­rev­li­le­ri em­ni­yet mü­dü­rü­nün de­ğil so­ruş­tur­ma­yı yü­rü­ten sav­cı­nın ta­li­mat­la­rı­nı ye­ri­ne ge­ti­re­cek. İs­tan­bu­l’­da Sav­cı Mu­am­mer Ak­kaş ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan 2. yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sın­da il em­ni­yet mü­dü­rü­nün sav­cı­nın ta­li­ma­tı­nı en­gel­le­me­si gi­bi hal­ler­de hak­la­rın­da so­ruş­tur­ma açı­la­bi­le­cek.

TELAFİSİ İMKANSIZ ZARAR

Da­nış­ta­y’­da­ki ru­tin uy­gu­la­ma­nın ak­si­ne Dai­re Baş­ka­nı Meh­met Rı­za Ün­lü­çay, da­va­yı tet­kik ha­ki­mi­ne ver­me­di. Baş­kan dos­ya­yı biz­zat ken­di­si in­ce­le­di. Baş­kan Ün­lü­çay, öğ­le­den son­ra he­ye­ti top­la­dı. Ka­rar alın­dı. Da­nış­ta­y’­ın ‘te­la­fi­si im­kan­sız za­rar do­ğa­bi­le­ce­ği­’ ge­rek­çe­siy­le yü­rüt­me­yi dur­dur­ma ka­ra­rı ver­di­ği be­lir­til­di.

İptal edilen değişiklik gizliliğe darbeydi

İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nca ‘Adli Kolluk Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, Emniyet ve Jandarma görevlilerinin adli olaylarda amirlerine bilgi verme zorunluluğu getirilmişti. Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikte en üst dereceli kolluk amirinin adli olayları, suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumakla ve bu konuda gerekli tedbirleri almakla görevli ve yetkili olan mülki idare amirine derhal bildirmesi ön görülüyordu.

KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Orduda FETÖ temizliğine devam!20 Kasım 2017 Pazartesi 10:07
 • Muğla'dan Trabzon'a yola çıktı19 Kasım 2017 Pazar 13:40
 • Yolcu otobüsü devrildi19 Kasım 2017 Pazar 13:25
 • Şoför yolcuyu otobüsten iterek aşağı attı19 Kasım 2017 Pazar 12:47
 • Annelerini öldüren kız kardeşlerin cezaları onandı19 Kasım 2017 Pazar 10:28
 • İklim konferansında Türk heyeti rest çekti!19 Kasım 2017 Pazar 10:09
 • TSK'nın İdlib'e intikali sürüyor19 Kasım 2017 Pazar 10:05
 • Akdeniz'de deprem!19 Kasım 2017 Pazar 09:37
 • Trabzon'da hava nasıl olacak?19 Kasım 2017 Pazar 09:30
 • Değişim süreci bitti sanmayın!19 Kasım 2017 Pazar 09:25
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.