• BIST 106.843
 • Altın 142,689
 • Dolar 3,5367
 • Euro 4,1209
 • Trabzon 25 °C
 • İstanbul 34 °C
 • Ankara 30 °C

Danıştay yönetmelik değişikliğine ‘dur’ dedi

Danıştay yönetmelik değişikliğine ‘dur’ dedi
Adli Kolluk Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik Danıştay engeline takıldı. Danıştay 10. Dairesi, ‘telafisi imkansız zarar doğabileceği’ gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu­nun 4. gü­nün­de Ad­li Kol­luk Yö­net­me­li­ği­’n­de apar to­par ya­pı­lan de­ği­şik­li­ğe Da­nış­tay ‘Du­r’ de­di. Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği, Yar­gıç­lar Sen­di­ka­sı, Li­be­ral De­mok­rat Par­ti ve An­ka­ra Ba­ro­su, so­ruş­tur­ma­nın giz­li­li­ği­ni bi­ti­ren de­ği­şik­lik­le il­gi­li yü­rüt­me­nin dur­du­rul­ma­sı ve ip­tal ta­le­biy­le Da­nış­ta­y’­a da­va aç­mış­tı. Da­nış­tay 10. Da­ire­si, so­ruş­tur­ma­lar­da po­lis­le­rin amir­le­ri­ne, sav­cı­la­rın da baş­sav­cı­la­ra ‘der­ha­l’ bil­gi ver­me zo­run­lu­lu­ğu­nu içe­ren de­ği­şik­li­ğe iliş­kin ip­tal da­va­la­rı­nı gö­rü­ştü. Dai­re, de­ğiş­lik­liğin yü­rüt­me­si­ni dur­dur­du.

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA

Ka­rar­da, Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’nın sav­cı­lı­ğın ad­li gö­rev­le­ri­ne iliş­kin de­ği­şik­lik yap­ma­ya yet­ki­li ol­ma­dı­ğı be­lir­til­di. Yö­net­me­li­ğin Ana­ya­sa ve CMK’­ya ay­kı­rı ol­du­ğu vur­gu­lan­dı. Da­ire­nin ka­ra­rı Ada­let Ba­kan­lı­ğı es­ki Müs­te­şar Yar­dım­cı­sı Mus­ta­fa El­çi­m’­in mu­ha­le­fe­tiy­le 4’e kar­şı bir oy­ çok­lu­ğuy­la al­dı­ğı be­lir­til­di. Da­nış­ta­y’­ın söz ko­nu­su ka­ra­rı, geç­ti­ği­miz gün öğ­le­den son­ra ver­di­ği be­lir­til­di.

ADLİ KOLLUK SAVCININ ELİNDE

Da­nış­ta­y’­ın ka­ra­rıy­la yö­net­me­lik de­ği­şik­li­ği, ip­tal­le il­gi­li ka­rar ve­ri­lin­ce­ye ka­dar uy­gu­lan­ma­ya­cak. Ad­li kol­luk gö­rev­li­le­ri em­ni­yet mü­dü­rü­nün de­ğil so­ruş­tur­ma­yı yü­rü­ten sav­cı­nın ta­li­mat­la­rı­nı ye­ri­ne ge­ti­re­cek. İs­tan­bu­l’­da Sav­cı Mu­am­mer Ak­kaş ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan 2. yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sın­da il em­ni­yet mü­dü­rü­nün sav­cı­nın ta­li­ma­tı­nı en­gel­le­me­si gi­bi hal­ler­de hak­la­rın­da so­ruş­tur­ma açı­la­bi­le­cek.

TELAFİSİ İMKANSIZ ZARAR

Da­nış­ta­y’­da­ki ru­tin uy­gu­la­ma­nın ak­si­ne Dai­re Baş­ka­nı Meh­met Rı­za Ün­lü­çay, da­va­yı tet­kik ha­ki­mi­ne ver­me­di. Baş­kan dos­ya­yı biz­zat ken­di­si in­ce­le­di. Baş­kan Ün­lü­çay, öğ­le­den son­ra he­ye­ti top­la­dı. Ka­rar alın­dı. Da­nış­ta­y’­ın ‘te­la­fi­si im­kan­sız za­rar do­ğa­bi­le­ce­ği­’ ge­rek­çe­siy­le yü­rüt­me­yi dur­dur­ma ka­ra­rı ver­di­ği be­lir­til­di.

İptal edilen değişiklik gizliliğe darbeydi

İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nca ‘Adli Kolluk Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, Emniyet ve Jandarma görevlilerinin adli olaylarda amirlerine bilgi verme zorunluluğu getirilmişti. Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikte en üst dereceli kolluk amirinin adli olayları, suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumakla ve bu konuda gerekli tedbirleri almakla görevli ve yetkili olan mülki idare amirine derhal bildirmesi ön görülüyordu.

KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • 200 personel alınacak23 Temmuz 2017 Pazar 13:43
 • Denizden ceset çıktı!23 Temmuz 2017 Pazar 13:02
 • ABD'den Türkiye itirafı!23 Temmuz 2017 Pazar 11:34
 • Erdoğan, Körfez turu öncesi konuştu23 Temmuz 2017 Pazar 10:40
 • İsrail-Filistin gerginliğinde flaş gelişme!22 Temmuz 2017 Cumartesi 22:13
 • Diyanet'in başına KTÜ'den profesör22 Temmuz 2017 Cumartesi 21:48
 • Almanlar vermezse daha iyisini yaparız22 Temmuz 2017 Cumartesi 21:01
 • Ege yine sallandı22 Temmuz 2017 Cumartesi 20:48
 • Darbecileri yakalayan komutan terfi etti22 Temmuz 2017 Cumartesi 20:46
 • Uluslararası toplum derhal harekete geçsin22 Temmuz 2017 Cumartesi 19:41
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.