• BIST 108.489
 • Altın 151,185
 • Dolar 3,6704
 • Euro 4,3242
 • Trabzon 14 °C
 • İstanbul 15 °C
 • Ankara 3 °C
 • Trabzonsporlu futbolcu için İspanyol kulübüyle görüşüyorlar
 • Trabzonspor’da ilginç tesadüf!
 • Onazi'den Yanal'a gönderme...
 • Trabzonsporlu futbolcu için İspanyol kulübüyle görüşüyorlar
 • Trabzonspor’da ilginç tesadüf!
 • Onazi'den Yanal'a gönderme...

Emniyetin merkezine tasfiye operasyonu

Emniyetin merkezine tasfiye operasyonu
Ba­kan ço­cuk­la­rı­nın tu­tuk­lan­dı­ğı yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı­na ka­tı­lan po­lis­le­re yö­ne­lik ‘gö­rev­den al­ma­’ dep­re­mi kı­sa sü­re­de ül­ke ge­ne­li­ne ya­yı­lır­ken dün Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’nü vur­du.

17 Aralık’taki yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde başlayan görevden alma depremi dün de devam etti. Çeşitli illerde 500 polisin yeri değişti. Daha önce 14 daire başkanı ve yardımcıları görevden alınan EGM’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Asayiş ile Güvenlik Daireleri’nde de kapsamlı tasfiyeler yapıldı. EGM ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden çeşitli rütbelerdeki 41 müdür İçişleri Bakanlığı onayıyla görevden alındı. İkisi 2. sınıf emniyet müdürü olan polisler, Elmadağ‘daki Polis Okulu ile Polis Akademisi’ne ‘öğretmen müdür’ olarak gönderildi. Ankara Emniyeti’nde görevden alınan 6 şube mü­dü­rü­nün El­ma­dağ Po­lis Oku­lu­’na ta­yi­ni çık­tı.

KO­M’­DA BÜ­YÜK DEP­REM

En bü­yük dep­rem teş­ki­la­tın ki­lit bi­rim­le­rin­den bi­ri sa­yı­lan KOM Da­ire­si­’n­de ya­şan­dı. Dai­re Baş­ka­nı Meh­met Ye­şil­ka­ya ile yar­dım­cı­la­rı Me­tin Ka­vak ve Al­pars­lan Ça­lış­ka­n’­ın gö­rev­den alın­ma­sıy­la baş­la­yan dal­ga bü­tün Da­ire’­ye sıç­ra­dı. KOM Da­iresi­’n­de­ki ilk dal­ga­da 7 şu­be mü­dü­rü gö­rev­den alı­nıp po­lis okul­la­rı­na ta­yin edil­di. Haf­ta so­nu 2’si şu­be mü­dü­rü, di­ğer­le­ri em­ni­yet ami­ri, baş­ko­mi­ser ve po­lis me­mu­ru rüt­be­sin­de­ki 12 per­so­nel, Po­lis Aka­de­mi­si ile An­ka­ra Em­ni­ye­ti­’ne gön­de­ril­di.

‘SUÇ GE­LiR­LE­Ri­’ MÜ­DÜ­RÜ DE­ĞiŞ­Ti

KOM Da­ire­si­’n­de­ki üçün­cü dal­ga ön­ce­ki gün ak­şam sa­at­le­rin­de ger­çek­leş­ti. Ara­la­rın­da Suç Ge­lir­le­ri ile Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dü­rü Adem Şa­hi­n’­in de bu­lun­du­ğu 7 şu­be mü­dü­rü gö­rev­den alın­dı. Yıl­lar­dır KO­M’­da gö­rev­li 7 mü­dür, Po­lis Aka­de­mi­si, El­ma­dağ Po­lis Oku­lu ile An­ka­ra Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü em­ri­ne atan­dı.

Yolsuzluğa bakan polislere müfettiş incelemesi

İçişleri Bakanlığı, yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarına bakan Ankara KOM Şubesi için 4 müfettiş görevlendirdi. Müfettişlerin ilk aşamada yapılan operasyonlarda usulen veya esasen hata yapılıp yapılmadığını inceleyeceği bildirildi. Hatanın bulunması durumunda incelemelerin soruşturmaya dönüştürüleceği belirtildi.

Si­ber Suç­la­r’­da de­ği­şim

Ömer Te­ke­li­’nin gö­rev­den alın­dı­ğı Si­ber Suç­lar­la Mü­ca­de­le Da­ire­si­’n­de yeni görevden almalar yaşandı. Dai­re Baş­kan Yar­dım­cı­sı Öz­kan Çe­lik ile KPSS so­ruş­tur­ma­sı­nı yü­rü­ten Şu­be Mü­dü­rü Ba­ha­dır Ta­ta­roğ­lu­’nun Po­lis Aka­de­mi­si­’ne ta­yi­ni çık­tı. Per­so­nel Dai­re Baş­kan­lı­ğı­’n­da gö­rev­li Şu­be Mü­dü­rü Ha­san Ko­ra­l’­ın da Po­lis Aka­de­mi­si­’ne ta­yin edil­me­si dik­kat çek­ti. Son ta­yin­ler­de İs­tan­bu­l’­da­ki Po­lis Oku­lu­’n­da gö­rev­li Ah­met Ke­nan Ça­yır Ada­na Em­ni­yet Mü­dür Yar­dım­cı­lı­ğı­’na atan­dı.

Bir gün­de 200 po­lis gö­rev­den alın­dı

Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ile An­ka­ra Em­ni­ye­ti Müdürlüğü’nde bir gün­de 200’ü aş­kın po­li­sin ta­yin edil­di­ği or­ta­ya çık­tı. Gö­rev­den al­ma­la­rın KOM, Te­rör­le Mü­ca­de­le (TEM), Gü­ven­lik ve Asa­yiş Dai­re Baş­kan­lık­la­rı’n­da yo­ğun­laş­ma­sı dik­kat çek­ti. Aralarında amir ve müdürlerin de bulunduğu farklı rütbelerden po­lis­ler gö­rev­den alı­na­rak pa­sif bi­rim­le­re atan­dı. Gü­ven­lik Da­ire­si­’n­den 6, Asa­yiş Da­ire­si­’n­den ise 2 şu­be mü­dü­rü­nün ta­yi­ni çık­tı.KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.