• BIST 104.539
 • Altın 163,366
 • Dolar 3,9376
 • Euro 4,6999
 • Trabzon 6 °C
 • İstanbul 9 °C
 • Ankara 4 °C
 • İşte Trabzonspor’un Sivasspor muhtemel 11'i...
 • Çalımbay iki futbolcusunu çok övüyor...
 • Çalımbay o futbolcuyla baş başa görüştü...
 • İşte Trabzonspor’un Sivasspor muhtemel 11'i...
 • Çalımbay iki futbolcusunu çok övüyor...
 • Çalımbay o futbolcuyla baş başa görüştü...

Gizliliği düzenleyen yönetmelik kanunlara uymuyor

Gizliliği düzenleyen yönetmelik kanunlara uymuyor
Adli Kolluk Yönetmeliği’ndeki değişiklik, soruşturmaya dışarıdan müdahaleyi önleyen CMK maddelerine aykırı bulundu.

Yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu­nun he­men ar­dın­dan so­ruş­tur­ma­la­rın giz­li­li­ği­ni bi­ti­ren yö­net­me­lik de­ği­şik­li­ği, Ana­ya­sa­’nın hu­kuk dev­le­ti il­ke­si­ne, kuv­vet­ler ay­rı­lı­ğı­na, yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı­na ay­kı­rı bu­lun­du. De­ği­şik­lik ay­rı­ca Ce­za Mu­ha­ke­me­le­ri Ka­nu­nu­’nun (CMK) il­gi­li mad­de­le­ri­ne de uy­ma­dı. Ad­li Kol­luk Yö­net­me­li­ği­’n­de apar to­par ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le sav­cı­la­ra yü­rü­te­cek­le­ri so­ruş­turma­lar­da Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı­’nı bil­gi­len­dir­me zo­run­lu­lu­ğu ge­ti­ril­di.

GİZ­Lİ­LİK İM­KÂN­SIZ

Em­ni­yet ve Jan­dar­ma gö­rev­li­le­ri için de so­ruş­tur­ma­lar hak­kın­da amir­le­ri­ne bil­gi ver­me zo­run­lu­lu­ğu kon­du. Sav­cı, ar­tık em­ni­yet mü­dü­rü­nün ha­be­ri ol­ma­dan so­ruş­tur­ma yü­rü­te­me­ye­cek. Bu du­rum CMK’­nın 164. mad­de­si­ne ay­kı­rı. Mad­de, “So­ruş­tur­ma iş­lem­le­ri, Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı’­nın emir ve ta­li­mat­la­rı doğ­rul­tu­sun­da ön­ce­lik­le ad­li kol­lu­ğa yap­tı­rı­lır. Ad­li kol­luk gö­rev­li­le­ri, Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı­’nın ad­li gö­rev­le­re iliş­kin emir­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­rir. Ad­li kol­luk, ad­li gö­rev­le­rin ha­ri­cin­de­ki hiz­met­ler­de, üst­le­ri­nin em­rin­de­di­r” hük­mü­nü içe­ri­yor.

BÜTÜN AMiRLER BiLECEK

De­ği­şik­lik­le en üst de­re­ce­li kol­luk ami­ri olan il em­ni­yet mü­dü­rü, ad­li olay­la­rı mül­ki ida­re ami­ri­ne der­hal bil­di­re­cek. Bu de­ği­şik­lik CMK’­nın 157. mad­de­si’n­de­ki so­ruş­tur­ma giz­li­li­ği­ni or­ta­dan kal­dı­rı­yor. Mad­de­ye gö­re, so­ruş­tur­ma ev­re­sin­de­ki usul iş­lem­le­ri giz­li yü­rü­tü­lü­yor. Ön­ce­ki yö­net­me­lik­te ad­li kol­luk, su­ça iliş­kin ih­bar ve şi­ka­yet­le­ri, el koy­duk­la­rı olay­la­rı, ya­ka­lanan bu ki­şi­ler ile uy­gu­la­nan ted­bir­le­ri Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı­’na der­hal bil­dir­mek ve al­dık­la­rı emir­le­ri ge­cik­mek­si­zin ye­ri­ne ge­tir­mek­le so­rum­luy­du. An­cak ye­ni yö­net­me­lik­le, ad­li kol­luk gö­rev­li­si bun­la­rı sav­cı­nın ya­nı sı­ra baş­sav­cı ve en üst de­re­ce­li kol­luk ami­ri­ne (em­ni­yet mü­dü­rü­ne) de bil­dir­mek zo­run­da. Bu hü­küm de CMK’­nın 161. mad­de­si­ne ay­kı­rı.

KAYNAK - BUGÜN GAZETESİ

 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.