banner238
banner264

3 bin metre yükseklikten kimlik tespiti

Toplumsal olaylarda kullanılmak üzere Emniyet’e alınan Bell 427 tipi helikopterler 3 bin metre yükseklikten kimlik tespitine imkan tanıyan yüksek çözünürlüklü görüntü kaydı yapabiliyor.

banner295
3 bin metre yükseklikten kimlik tespiti

Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü (EGM), geç­ti­ği­miz yıl top­lum­sal olay­lar­da kul­la­nıl­mak üze­re Si­vil Sa­vun­ma Müs­te­şar­lı­ğı­’n­dan (SSM) 15 adet he­li­kop­ter ta­le­bin­de bu­lun­du. 150 mil­yon do­lar de­ğe­rin­de­ki iha­le­yi Ame­ri­kan Bell fir­ma­sı ka­zan­dı. İki mo­to­ru olan ve 1340 ki­log­ram yük ta­şı­ya­bi­len he­li­kop­ter­ler­den 6’sı EGM Ha­va­cı­lık Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı­’na tes­lim edil­di.

9 he­li­kop­te­rin de önü­müz­de­ki ay­lar­da tes­lim edi­le­ce­ği be­lir­til­di. He­li­kop­ter­le­rin üze­rin­de bu­lu­nan yük­sek çö­zü­nür­lük­lü ka­me­ra­lar sa­ye­sin­de be­lir­le­nen alan­lar­dan et­ki­li gö­rün­tü­ler kay­de­di­li­yor.

TER­MAL KA­ME­RA­SI VAR

Ye­re san­ti­met­re­ler­ce yak­la­şa­bi­len ka­me­ra mer­cek­le­ri sa­ye­sin­de HD gö­rün­tü kay­dı ya­pa­bi­len he­li­kop­ter­ler, ay­nı za­man­da bel­li bir me­sa­fe­ye ka­dar da ter­mal gö­rün­tü ala­bi­li­yor. Üç bin met­re yük­sek­li­ğe ka­dar çı­ka­bi­len he­li­kop­ter­ler, kay­det­ti­ği yük­sek çö­zü­nür­lük­lü gö­rün­tü­le­ri bağ­lı bu­lun­duk­la­rı mer­kez­le­re an­lık ola­rak ile­ti­yor. He­li­kop­ter­ler şa­fak bas­kın­la­rın­da da kul­la­nıl­ma­sı plan­la­nı­yor.

Göz kamaştıran projektör

Top­lum­sal olay­lar­da şid­det eği­lim­li gös­te­ri­ci­le­rin fo­toğ­ra­fı­nı çe­ke­rek kim­lik tes­pi­ti­ne im­kan ta­nı­yan he­li­kop­ter­le­re ışık pro­jek­tör­le­ri de ta­kıl­dı. Çok güç­lü ışık kay­na­ğı ba­rın­dı­ran pro­jek­tör­ler gös­te­ri­ci­le­re tu­tul­du­ğun­da göz­le­ri­nin ka­maş­ma­sı­nı sağ­lı­yor.
KAYNAK - BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.