banner238
banner264

AB: Dershaneler için geniş katılımlı istişare şart

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın ders­ha­ne­le­ri ka­pat­ma­ya ka­rar­lı ol­duk­la­rı­nı açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan AB Ko­mis­yo­nu­’n­dan bir kez da­ha “Pay­daş­lar­la ge­niş ka­tı­lım­lı is­ti­şa­re­” çağ­rı­sı gel­di.

banner295
AB: Dershaneler için geniş katılımlı istişare şart

AB Ko­mis­yo­nu Söz­cü­sü Pe­ter Sta­no, bu sü­reç­te AB’­nin te­mel de­ğer­le­rin­den olan is­ti­şa­re­ye ne ka­dar bağ­lı ka­lın­dı­ğı­nı ya­kın­dan ta­kip et­tik­le­ri­ni vur­gu­la­dı.

‘TAKİP EDİYORUZ’

“Ta­bi­i ki Tür­ki­ye­’de ders­ha­ne­ler ve ha­zır­lık kurs­la­rı da­hil ha­ya­tın fark­lı alan­la­rın­da­ki ha­ra­ret­li tar­tış­ma­la­rı ta­kip edi­yo­ru­z” di­yen Sta­no, “Te­mel ola­rak söy­le­di­ği­miz şey, bu gi­bi me­se­le­ler­de müm­kün olan en ge­niş ka­tı­lım­lı is­ti­şa­re­le­rin şart ol­du­ğu. Av­ru­pa­’nın ba­kış açı­sın­da önem­li olan, bu ko­nu­da söy­le­ye­ce­ği olan tüm pay­daş­lar­la fi­kir alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nul­ma­sı, ge­niş kap­sam­lı ve ka­tı­lım­cı tar­tış­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı­dı­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

“A­B’­nin bu ko­nu­da da­ha ön­ce yap­tı­ğı tav­si­ye­ler dik­ka­te alın­ma­mış gi­bi mi gö­rü­nü­yo­r” so­ru­su üze­ri­ne Sta­no, AB’­nin aday ül­ke Tür­ki­ye için yıl­lık baz­da iler­le­me ra­por­la­rı ha­zır­la­dı­ğı­na dik­kat çek­ti.

Sta­no, ge­le­cek yıl ekim ayın­da ha­zır­la­na­cak ra­por­da, tüm top­lu­mu il­gi­len­di­ren ko­nu­lar­da pay­daş­lar­la is­ti­şa­re gi­bi te­mel Av­ru­pa de­ğer­le­ri­ne Tür­ki­ye­’nin ne ka­dar bağ­lı kal­dı­ğı­nın da ele alı­na­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı.

‘SONUCA BAKACAĞIZ’

Ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sıy­la il­gi­li ça­lış­ma­la­rın sür­dü­ğü­nü ha­tır­la­tan Sta­no, sü­re­cin na­sıl yö­ne­til­di­ği­ne ve so­nu­cu­nun ne ol­du­ğu­na ba­kı­la­rak, bu­nun AB’­nin bek­len­ti­le­ri ve stan­dart­la­rı­na ne ka­dar uy­gun ol­du­ğu­nun de­ğer­len­di­ri­le­ce­ği­ni di­le ge­tir­di.


BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.