denizli escort izmir escort antalya escort Bodrum escort
banner238
banner302

Belgeleri sızdıran cezalandırılmalı

Emekli diplomat Onur Öymen, MGK belgelerinin yayınlanmasını değerlendirdi. “Çok gizli bir belge sızarsa suçtur, cezası vardır” dedi.

banner295
Belgeleri sızdıran cezalandırılmalı

Mil­li Gü­ven­lik Ku­ru­lu (MGK) top­lan­tı­la­rı­na ka­tı­lan isim­ler­den, CHP es­ki Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Onur Öy­men, Ta­raf Ga­ze­te­si­’nin 2004 MGK bel­ge­le­ri­ni ya­yım­la­ma­sı­nın ar­dın­dan baş­la­yan tar­tış­may­la il­gi­li önem­li açık­la­ma­lar yap­tı.

BAŞBAKANIN HEDEFİ BASIN

Bü­tün ül­ke­le­rin, dev­le­tin giz­li bel­ge­le­ri­ni mu­ha­fa­za et­mek için et­ki­li ted­bir­ler al­dı­ğı­nı be­lir­ten Öy­men, “Çok giz­li bir bel­ge sı­zar­sa, ce­za­i hü­küm­le­ri var­dır. Giz­li bel­ge­le­rin ba­sı­na sız­dı­rıl­ma­sı bü­tün ül­ke­ler­de ya­sak­tır, suç­tur. An­cak de­mok­ra­tik ül­ke­ler­de ya­sal so­rum­lu­luk, bel­ge­le­ri sız­dı­ran­lar­da­dır. Bun­la­rı ya­yın­la­mak baş­ka, sız­dır­mak baş­ka iş­tir. Sız­dı­ran ki­şi, yüz ki­şi­ye de sız­dı­ra­bi­lir. Me­se­le sız­dır­ma­yı ön­le­mek, ki­min sız­dır­dı­ğı­nı bul­mak­tır, ce­za­lan­dır­mak­tır. Baş­ba­ka­n’­ın, hü­kü­me­tin he­def al­dı­ğı ma­kam ise ba­sın, ga­ze­te­ci­ler. Hu­ku­ki ve ah­la­ki açı­dan sız­dı­ra­nı he­def ala­cak­sı­n” de­di.

DEV­LET ELE­ĞE DÖ­NER

“Bi­zim dev­let teş­ki­la­tın­da da, giz­li bel­ge­ler­le il­gi­li gü­ven­lik ön­lem­le­ri sı­kı­dır, özel usul­ler­le ko­ru­nu­r” di­yen Öy­lem şöy­le de­vam et­ti: “Her­kes ula­şa­maz. Bu­gün bu­nu sız­dı­ran, ya­rın harp plan­la­rı­nı sız­dı­rır. Bel­ge­ler bir kez sı­zar­sa dev­let ele­ğe dö­ner. Bu bel­ge­ler öy­le ulu or­ta ma­sa üs­tün­de bı­ra­kıl­maz. Ka­sa­la­ra sak­la­nır. Giz­li bel­ge­ler, nor­mal do­lap­lar­da sak­lan­maz. İyi ko­ru­nan bel­ge­ler bi­le sız­dı­rı­lı­yor­sa, or­ta­da cid­di bir du­rum var­dır. Ak­si hal­de dev­let gü­ven­li­ği teh­li­ke­ye gi­rer.”

Ku­rum­lar ara­sı re­ka­bet ne­de­niy­le bel­ge­le­rin sız­dı­ğı id­di­ala­rı ile il­gi­li ola­rak ise Öy­men, “Zan­net­mi­yo­rum. Re­ka­bet ha­lin­de­ki­ler, ku­ru­ma de­ğil, hü­kü­me­te de de­ğil, dev­le­te za­rar ve­ri­r” de­di.BUGÜN GAZETESİ
trabzon escort
banner140
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.