banner238
banner264

Bronşite yol açıyor

En sık görülen kış hastalıklarından bronşit hava kirliliği, sigara, enfeksiyonlar, soğuk algınlığı ve alerjenlerin tetiklemesiyle başlıyor, öksürük nöbetleriyle yaşamı zorlaştırıyor.

banner295
Bronşite yol açıyor

Tek­rar­la­yan so­ğuk al­gın­lık­la­rı ve fark­lı en­fek­si­yon­lar so­nu­cu oluş­ma ris­ki da­ha da ar­tan bron­şit­ten ko­run­ma­nın ve kur­tul­ma­nın pra­tik ve do­ğal çö­züm­le­ri­ni ak­ta­ran Bi­ore­zo­nans Uz­ma­nı Dr. Si­nan Ak­kurt, “B­ron­şi­te kar­şı ko­run­ma­nın yo­lu güç­lü bir ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ne sa­hip ol­mak­tan ge­çi­yor. Bu­nun için ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni yo­ran; vü­cu­da kim­ya­sal mad­de alı­mı, gı­da kat­kı­la­rı, ha­va­lan­dı­rıl­ma­mış or­tam­lar ve si­ga­ra­dan uzak dur­mak ve iyi bes­len­mek bü­yük önem ta­şı­yo­r” de­di. Dr. Ak­kur­t’­a gö­re da­ha çok si­ga­ra içen in­san­la­rın ve kü­çük ço­cuk­la­rın has­ta­lı­ğı ola­rak bi­li­nen bro­şit­ten ko­run­mak için bu­lu­nu­lan or­ta­mın aşı­rı nem­li ya da aşı­rı ku­ru ol­ma­ma­sı ve el­le­rin sıkça an­ti­bak­te­ri­yel sa­bun­la yı­kan­ma­sı ge­re­ki­yor.

Bronşite karşı beslenme önerileri

Ha­va kir­li­li­ği­nin art­tı­ğı dö­nem­ler­de müm­kün ol­du­ğun­ca so­ka­ğa çı­kıl­ma­ma­sı­nı, oda­la­rın sık ha­va­lan­dı­rı­la­rak ok­si­jen dön­gü­sü­nün sağ­lan­ma­sı­nı ve bronş­la­rın te­miz­le­ne­bil­me­si için gün­de 2,5 lit­re su tü­ke­ti­mi­ni öne­ren Dr. Ak­kurt, do­ğal tıp me­to­du olan bi­ore­zo­nans­tan da bron­şit te­da­vi­sin­de et­kin şe­kil­de ya­rar­la­nı­la­bil­di­ği­ni açık­la­dı. Ak­kurt, bron­şi­te kar­şı bes­len­me öne­ri­le­ri­ni de sı­ra­la­dı:

*Ha­vuç, el­ma, ku­ru ka­yı­sı, do­ma­tes, bi­ber gi­bi sa­rı ve tu­run­cu renk­li be­sin­le­re ağır­lık ve­ril­me­li.

*Na­ne bron­şit semp­tom­la­rı­nı azalt­ma­ya yar­dım­cı ola­bi­lir. Na­ne­de­ki et­ken mad­de olan men­tol, bu­run tı­ka­nık­lı­ğı­nı açar.

*C vi­ta­mi­nin­den zen­gin be­sin­ler bron­şit­ten kur­tul­ma sü­re­ci­ni hız­lan­dı­rır.

*Ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­di­ren bir to­nik ola­rak ka­bul edi­len gin­seng, akut bron­şi­te kar­şı ko­ru­yu­cudur.

*So­mon, sar­dal­ya gi­bi yağ­lı ba­lık­lar, vü­cut­ta il­ti­hap­la­rı ön­ler, mik­rop­lar­la sa­va­şıp, ba­ğı­şık­lı­ğı yük­sel­tir.

*Ye­şil çay, an­ti­ok­si­dan­lar­dan ka­te­şin ve po­li­fe­nol içer­di­ğin­den ba­ğı­şık­lık üze­rin­de çok et­ki­li­dir, grip vi­rü­sü­nün vü­cut­ta ya­yıl­ma­sı­nı ön­le­di­ği sap­tan­mıştır.

*A vi­ta­mi­ni ve be­ta­ka­ro­ten­den zen­gin bes­len­me, iyi kay­nak­lı pro­te­in ve ye­ter­li çin­ko alı­mı ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­dir­mek için baş­lı­ca un­sur­lar. Bu üç un­su­ru ba­rın­dı­ran be­sin ise yu­mur­tadır.


KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.