banner238
banner264

Demokrasi Denetçileri: Devlet karışmamalı

De­mok­ra­si De­net­çi­le­ri Der­ne­ği ön­cü­lü­ğün­de birçok si­vil top­lum ku­ru­lu­şu Ga­la­ta­sa­ray Li­se­si önün­de bir ara­ya ge­le­rek öz­gür­lük­ler­le il­gi­li bir­ta­kım kı­sıt­la­ma­la­ra tep­ki ver­di.

banner295
Demokrasi Denetçileri: Devlet karışmamalı

Son gün­ler­de gün­de­mi meş­gul eden ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı­na iliş­kin de açık­la­ma ya­pan grup, dev­le­tin bu ko­nu­da mü­da­ha­le et­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.

SAYGI DUYULMALI

Der­ne­ğin Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si İb­ra­him Yay­la “Tür­ki­ye­’de na­sıl özel has­ta­ne­ler ka­pa­tı­la­mı­yor­sa, ana­ya­sal bir hak olan gös­te­ri hak­kı, top­lu yü­rü­yüş­le­re say­gı gös­te­ril­me­si ge­re­ki­yor­sa ders­ha­ne­le­re de say­gı duy­ma­la­rı ge­re­ki­r” de­di. Dev­let ta­ra­fın­dan ve­ri­len eği­ti­min ağır ak­sak yü­rü­dü­ğü­nü söy­le­yen Yay­la şöy­le ko­nuş­tu: “E­ğer bu ağır ak­sak yü­rü­yüş or­ta­da ol­ma­sa in­san­lar za­ten ders­ha­ne­le­re ta­lep gös­ter­me­ye­cek. Dev­let bu açı­ğı ka­pa­ta­mı­yor. Biz bu açı­ğı özel ders ve­ya ders­ha­ne­ler­le ka­pat­mak is­te­di­ği­miz­de de eli­miz­den alı­yor. Dev­let bu­na ka­rış­ma­ma­lı.”

Grup adı­na ya­pı­lan or­tak açık­la­ma­da ise “Son dö­nem­de bi­ri­le­ri bi­zim adı­mı­za, bi­ze sor­ma­dan ol­dubit­ti ka­rar­lar alı­yor. Özel ha­ya­tı­mı­zı cid­di şe­kil­de et­ki­le­yen bu ka­rar­la da bi­ze da­nı­şıl­mı­yor. ­Eği­tim sis­te­mi de­ğiş­ti­ri­le­rek 4+4+4 sis­te­mi ge­ti­ril­di. Okul­lar­da eği­tim ve­re­me­din, açı­ğı ben ka­pat­mak is­te­yin­ce de ders­ha­ne­me do­kun­dun, ço­cu­ğu­mun eşit şart­lar­da ya­rış­ma­sı­nı en­gel­le­di­n” de­nildi.


KAYNAK - BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.