banner238
banner264

Dünya'yı G20 Başkanlığı ile yönlendirmeye adayız

Türkiye, dünyanın en gelişmiş ve gelişmekte olan 20 ülkesinin üye olduğu ‘G20’de yönetimi devralıp küresel ekonomiye yön vermeye hazırlanıyor. Türkiye’nin dönem başkanlığı 2015’te başlayacak.

banner295
Dünya'yı G20 Başkanlığı ile yönlendirmeye adayız

Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ali Ba­ba­can, dün TBMM Plan Büt­çe Ko­mis­yo­nu­’n­da Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı, Ser­ma­ye Pi­ya­sa­sı Ku­ru­lu ve Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­lu büt­çe gö­rüş­me­le­rin­de ko­nuş­tu.

Ak­tif ka­tı­lım gös­ter­dik

Bu kap­sam­da yurt­dı­şı fa­ali­yet­ler hak­kın­da bil­gi ve­ren Ba­ba­can, Tür­ki­ye­’nin 2015’ten iti­ba­ren G20 Dö­nem Baş­kan­lı­ğı­’nı üst­le­ne­ce­ği­ni, ara­lık ayın­dan iti­ba­ren de ör­gü­tün ‘T­roy­ka­’sın­da yer ala­ca­ğı­nı söy­le­di. Bu­gü­ne ka­dar G20 bün­ye­sin­de­ki tüm ka­rar al­ma sü­reç­le­ri­ne ak­tif bir şe­kil­de kat­kı sağ­la­dık­la­rı­nı ifa­de eden Ba­ba­can, “Ö­nü­müz­de­ki dö­nem­de kü­re­sel eko­no­mik gün­de­mi da­ha da et­ki­li bir şe­kil­de yön­len­dir­me fır­sa­tı ya­ka­la­ya­ca­ğı­z” de­di.

Ba­ba­can, özet ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan kap­sam­lı bir met­ni mil­let­ve­kil­le­ri­ne da­ğıt­tı. Bu ra­po­ra gö­re 2012’de 13,3 mil­yar do­lar olan Tür­ki­ye­’nin al­tın ih­ra­ca­tı bu yıl 4,2 mil­yar do­la­ra ge­ri­le­ye­cek. Al­tın it­ha­la­tı ise 7,6 mil­yar do­lar­dan bu yıl 13 mil­yar do­la­ra çı­ka­cak.

Ca­ri açık aza­la­cak

Ge­çen yıl al­tın ih­ra­ca­tın­da­ki ar­tış İra­n’­a pet­rol ve do­ğal­gaz kar­şı­lı­ğı ya­pı­lan öde­me­ler­den kay­nak­lan­mış­tı.Ba­ba­can, al­tın ha­riç ih­ra­cat ar­tış
hı­zı­nın bu yıl 3 pu­an ar­ta­rak yüz­de 7,3’e, it­ha­la­tın da yüz­de 4,2’ye çı­ka­ca­ğı­nı söy­le­di. Al­tın ha­riç dış ti­ca­ret açı­ğı­nın 89,2 mil­yar do­la­ra ge­ri­le­me­si­ni bek­le­dik­le­ri­ni ifa­de eden Ba­ba­can, al­tın ha­riç ca­ri iş­lem­ler açı­ğı­nın da 2013 yı­lın­da ge­çen yı­la gö­re 3,5 mil­yar do­lar aza­la­rak 50 mil­yar do­la­ra ge­ri­le­ye­ce­ği­ni bil­dir­di. Ba­ba­can, al­tın da­hil ca­ri iş­lem­ler açı­ğı­nın ise yıl so­nun­da 58 mil­yar do­lar ola­ca­ğı­nı söy­le­di.

Büyük projelere 3 milyar $ sınırı

Babacan, Hazine tarafından ‘Borç Üstlenimi’ taahhüdü verilebilecek Yap-İşlet-Devret eğitim ve sağlık sektöründeki Yap-Kirala-Devret modeli projeleri için ilk kez asgari yatırım tutarı belirlendiğini, bu tür projeler için 2014’te üst limitin 3 milyar dolar olacağını bildirdi. Bu limit yeni başlanacak projeler için geçerli olacak. Bunlar arasında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi’nin II. Kesimi ve 3. Boğaz Köprüsü’nü de içine alan Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’ne de var.

KAYNAK - BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.