banner238
banner264

En üst düzeyde tehdit edildim

AK Par­ti­’den is­ti­fa eden Kü­tah­ya Ba­ğım­sız Mil­let­ve­ki­li İd­ris Bal, Mec­li­s’­te dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sıy­la gün­de­me iliş­kin de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du.

banner295
En üst düzeyde tehdit edildim

Ge­zi olay­la­rı sı­ra­sın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­lar­dan do­la­yı es­ki par­ti­si ta­ra­fın­dan “ko­nuş­ma­ma­” uya­rı­sı al­dı­ğı­nı anım­sa­tan Bal, Baş­ba­kan ve AK Par­ti­li yö­ne­ti­ci­le­rin ba­sı­na yan­sı­yan “ba­sı­na ta­li­ma­t” din­le­me ka­yıt­la­rı­na vur­gu ya­pa­rak, “Za­man be­ni hak­lı çı­kar­dı­” de­di.

AĞIR İTHAMLAR VARDI

Bal, AK Par­ti­li Nu­re­tin Ca­nik­li­’nin si­lah­la gö­rün­tü­le­ri­nin ba­sı­na yan­sı­dı­ğı­nın anım­sa­tı­lıp, ken­di­si­nin de si­lah ta­şı­yıp ta­şı­ma­dı­ğı­nın so­rul­ma­sı üze­ri­ne, “Be­nim ko­ru­mam yok. Ba­na ağır it­ham­lar, teh­dit­ler ya­pı­lı­yor. Do­la­yı­sıy­la in­san­la­rın si­lah­la­rı ola­bi­li­r” di­ye ko­nuş­tu.

KORUMA TALEP ETTİM

İdris Bal, top­lan­tı sı­ra­sın­da üze­rin­de si­lah olup ol­ma­dı­ğı so­ru­su­na da “Ben ta­şı­rım çün­kü be­nim gü­ven­lik­le ala­ka­lı sı­kın­tı­la­rım var. Em­ni­yet­ten ko­ru­ma ta­le­bim ol­du ve ce­va­bı bek­li­yo­rum. Cid­di an­lam­da teh­dit alı­yo­rum. Gü­ven­lik so­ru­num or­ta­dan kalk­tı­ğı za­man böy­le bir ih­ti­ya­cım ol­ma­ya­cak­tır. Da­ha 2-3 gün ön­ce üst dü­zey­den ‘gö­rür­sek se­ni vu­ru­ru­z’ di­ye teh­dit al­dı­m” kar­şı­lı­ğı­nı ver­di.

“Şu an­da be­li­niz­de mi­” so­ru­su­na da Bal, “İ­çim­de ne ol­du­ğu ba­na kal­sın. Be­nim ruh­sat­lı si­la­hım var ama bun­la­rı al­ma se­be­bim cid­di teh­dit­ler. Al­ma­ya de­ğil de bu­nu kul­lan­ma ve ser­gi­le­me­ye dik­kat et­mek la­zı­m” de­di.
BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.