banner238
banner264

İstihbarat müdürü 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı

İs­tan­bul İs­tih­ba­rat Şu­be Mü­dü­rü Ah­met Arı­baş, “rüş­vet ve yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı­nı sız­dır­ma­k” suç­la­ma­sıy­la baş­la­tı­lan ope­ras­yon kap­sa­mın­da “şüp­he­li­” sı­fa­tıy­la sav­cı­lık ta­ra­fın­dan ifa­de­ye ça­ğı­rıl­dı.

banner295
İstihbarat müdürü 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı

İs­tan­bul Em­ni­ye­ti “Han­gi de­lil ve suç­la­ma­lar­la ifa­de­ye çağ­rıl­dı­ğı tam ola­rak an­la­şıl­ma­dı­” ge­rek­çe­siy­le Arı­ba­ş’­ı ifa­de­ye gön­der­me­di.

“BA­KA­NA BİL­Gİ SIZ­DIR­DI­” İD­Dİ­ASI

“Yol­suz­luk ve Rüş­ve­t” so­ruş­tur­ma­sın­dan sı­zan bil­gi­le­re gö­re İs­tih­ba­rat Şu­be Mü­dü­rü Ahmet Arı­baş’ın, Ba­kan Mu­am­mer Gü­le­r’­e Rı­za Sar­raf hak­kın­da yü­rü­tü­len so­ruş­tur­ma­yı sız­dır­dı­ğı id­di­a edil­di. Ba­kan Gü­ler bu bil­gi üze­ri­ne ge­niş çap­lı bir araş­tır­ma baş­lat­tı­ğı ve İs­tih­ba­rat Şu­be ekip­le­ri­ni res­mi bir du­rum ol­mak­sı­zın so­ruş­tur­ma­yı araş­tır­mak­la gö­rev­len­dir­di­ği ile­ri sü­rül­dü. Arı­ba­ş’­ın ifa­de­ye çağ­rıl­ma­sı­na yol açan olay, ana so­ruş­tur­ma­nın sür­dü­ğü gün­ler­de 11 Ka­sım gü­nü ya­şan­dı. Sar­ra­f’­ı ta­kip eden Ka­çak­çı­lık ve Ma­li Suç­lar­la Mü­ca­de­le ekip­le­ri, Sarraf’­ın Kan­lı­ca­’da­ki ad­re­si önü­nde park ha­lin­de bek­le­yen bir ara­cın is­tih­ba­rat şu­be­si­ne ait ol­du­ğu­nu fark et­ti. Po­lis bu du­ru­mu he­men sav­cı­lı­ğa bil­dir­di.

Sav­cı­lı­k ­da du­rum­dan ha­re­ket­le Arı­baş “şüp­he­li­” sı­fa­tıy­la ifa­de­ye çağ­ırdı. Se­la­mi Al­tı­no­k’­un ba­şın­da bu­lun­du­ğu İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­’nün bu çağ­rı­ya, “Han­gi suç­la­ma ve de­lil­ler­le ça­ğır­dı­ğı­nız tam ola­rak an­la­şı­la­ma­dı, bu çağ­rı­nız mev­zu­ata ay­kı­rı­dı­r” di­ye kar­şı­lık ve­re­rek sav­cı­lı­ğın ta­le­bi­ni ge­ri çe­vir­di­ği öğ­re­nil­di.KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.