denizli escort izmir escort antalya escort Bodrum escort
banner238
banner302

Kemal Kılıçdaroğlu: MİT operasyonel eylem yapamaz

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yasasına göre teşkilatın operasyonel eylem yapma yetkisi olmadığını söyleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Yarın, bunun hesabını kim verecek” diye sordu.

banner295
Kemal Kılıçdaroğlu: MİT operasyonel eylem yapamaz

Türk-İş Ge­nel Baş­ka­nı Er­gün Ata­la­y’­ı zi­ya­ret eden CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, zi­ya­re­tin ar­dın­dan dü­zen­le­nen or­tak ba­sın top­lan­tı­sın­da ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­dı. Ada­na­’da dur­du­ru­lan TIR’­lar­la in­sa­ni yar­dım mal­ze­me­si de­ğil, si­lah ta­şın­dı­ğı­nı sa­vu­nan Kı­lıç­da­roğ­lu, “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti hü­kü­me­ti, ya­sa dı­şı bir iş­le­min içi­ne so­kul­muş du­rum­da­” de­di.

‘OLAYA İKİ AÇIDAN BAKILMALI’

Kı­lıç­da­roğ­lu, bir ba­sın men­su­bu­nun Ada­na­’da ön­ce­ki gün dur­du­ru­lan TIR’­la­ra iliş­kin so­ru­su üze­ri­ne, “O­la­ya iki açı­dan ba­kıl­ma­sı ge­re­kir. Bi­rin­ci­si, bu na­sıl bir ik­ti­dar­dır ki Su­ri­ye­’ye gön­der­di­ği TIR’­la­rı giz­le­ye­mi­yor. Da­vul zur­na ile Su­ri­ye­’ye TIR gön­de­ri­li­yor. De­mek ki bu ik­ti­da­rın çi­vi­si çık­mış. İkin­ci­si ise bu TIR’­lar­da in­sa­ni yar­dım mal­ze­me­si ol­ma­sı ha­lin­de, giz­le­me­ye ge­rek yo­k” de­di.

Kı­lıç­da­roğ­lu, söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: “A­çar­sı­nız, için­den ne çı­kar, ya ilaç çı­kar ya yi­ye­cek çı­kar ya gi­ye­cek çı­kar, ço­cuk ayak­ka­bı­la­rı çı­kar. Ya­ni bil­di­ği­miz in­sa­ni yar­dım mal­ze­me­le­ri çı­kar. İn­sa­ni yar­dım mal­ze­me­le­ri­ni giz­le­me­nin, ara­ma yap­tır­ma­ma­nın hiç­bir man­tı­ğı yok. Olay şu­dur, bu TIR’­lar­da si­lah ta­şı­nı­yor. Kim­se, kim­se­yi kan­dır­ma­sın. Kos­ko­ca Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti, ulus­la­ra­ra­sı alan­da meş­ru­iye­ti tar­tı­şı­lır ko­nu­ma ge­ti­ri­li­yor. Bir ül­ke­nin 90 yıl­lık bi­ri­ki­mi­ni, siz ulus­la­ra­ra­sı are­na­da tar­tış­ma ko­nu­su yap­tı­ra­maz­sı­nız, hak­kı­nız yok­tur bu­na. Ne za­man­dan be­ri Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti hü­kü­me­ti, Su­ri­ye­’nin içiş­le­ri­ne doğ­ru­dan mü­da­ha­le edip, si­lah des­te­ği ver­me­ye baş­la­dı?” Bu­nun ka­bul edi­le­mez ol­du­ğu­nu ifa­de eden Kı­lıç­da­roğ­lu, şun­la­rı kay­det­ti:

‘YASA DIŞI İŞLEM YAPILDI’

“Şim­di, ‘Bu TIR’­lar Mİ­T’­e ait TIR’­lar, ara­ma ya­pı­la­maz’ de­ni­yor. Be­nim bil­di­ğim ka­da­rıy­la bir Mil­li İs­tih­ba­rat Teş­ki­la­tı­’nın, si­lah ka­çak­çı­lı­ğı yap­ma gi­bi bir gö­re­vi yok. Mil­li İs­tih­ba­rat Teş­ki­la­tı­’nın ya­sa­sı­na bak­tı­ğı­mız­da, ör­gü­tün ope­ras­yo­nel ey­lem yap­ma yet­ki­si de yok. Sa­de­ce is­tih­ba­rat top­lar, de­ğer­len­di­rir ve Sa­yın Baş­ba­ka­n’­a su­nar, bu ka­dar. Ya­sa dı­şı bir iş­le­min içi­ne, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti hü­kü­me­ti so­kul­muş du­rum­da. Ya­rın, bu­nun he­sa­bı­nı kim ve­re­cek?”KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ
trabzon escort
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
konya vestel servisi konya bosch servisi konya arçelik servisi kartal klima servisi- ataköy escort- olgun porno- Antalya temizlik şirketleri antalya temizlik sirketleri paykasa al