denizli escort izmir escort antalya escort Bodrum escort
banner238
banner302

Kılıçdaroğlu'ndan Başbakan'a tepki!

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun gündeminde öğrenci evleri tartışması vardı. Başbakan’ın asıl amacının karma eğitimi yok etmek olduğunu savundu.

banner295
Kılıçdaroğlu'ndan Başbakan'a tepki!

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, par­ti­si­nin grup top­lan­tı­sın­da ko­nuş­tu. Öğ­ren­ci­le­rin kal­dı­ğı ev­le­re de­ne­tim ge­ti­ri­le­ce­ği ko­nu­suy­la il­gi­li de­ğer­len­dir­me­de bu­lu­nan Kı­lıç­da­roğ­lu, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ı sert söz­ler­le eleş­tir­di.

Kı­lıç­da­roğ­lu, de­mok­ra­si açı­ğı­nın gi­de­rek bü­yü­dü­ğü­nü ve öz­gür­lük ala­nı­nın gi­de­rek da­ral­dı­ğı­nı sa­vu­na­rak, kız­lar­la er­kek­le­rin ay­nı ev­de kal­ma­sı­na iliş­kin tar­tış­ma­lar­la il­gi­li şu de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du:

‘KİMİN SUÇU?’

“Baş­ba­kan di­yor ki ‘Kız­lar­la er­kek­ler ay­nı yurt­ta kal­ma­ya­cak.’ Kız­lar­la er­kek­ler za­ten ay­nı yurt­ta kal­mı­yor ki. Na­sıl bir ka­fa­dır bu? Ha­ya­tı bo­yun­ca yur­dun önün­den geç­me­yen bi­ri­si, bu ka­dar ağır eleş­ti­ri­yi na­sıl ge­ti­re­bi­lir? Se­nin der­din yurt so­ru­nu de­ğil, ‘kar­ma eği­ti­mi na­sıl yok ede­ri­m’ der­di.

Bu ül­ke­de yurt yok­sa so­rum­lu­su kim? Baş­ba­ka­n’­a gö­re CHP. TO­Kİ ne­den öğ­ren­ci­le­re yurt yap­mı­yor? Ka­fa­la­rı­nın ge­ri­sin­de bir şab­lon var, o şab­lo­nu adım adım uy­gu­la­ma­ya koy­mak is­ti­yor­lar. Tür­ki­ye­’yi, bir Or­ta­do­ğu ül­ke­si ha­li­ne ge­tir­mek is­ti­yor­lar. Suu­di Ara­bis­ta­n’­da ka­dın­lar ara­ba kul­lan­mak için mü­ca­de­le edi­yor. Ya­rın si­zin için de böy­le bir ya­sak ge­lir­se hiç şa­şır­ma­yın.”

‘SEV­SİN­LER SENİN DA­VA­NI’

Kı­lıç­da­roğ­lu, Er­do­ğa­n’­ın da­va aç­ma­sı­na ne­den olan söz­le­ri­ni tek­rar­la­ya­rak, “Dol­ma­bah­çe­’ye otu­ru­yor, gö­re­vi ne, Ka­dı­kö­y’­den ge­len va­pur­la­rı di­kiz­le­mek. Ba­kın ne di­yor. ‘Dol­ma­bah­çe­’de ofi­si­min önün­de Ka­dı­kö­y’­den ge­len­le­rin ha­li­ni gö­rü­yo­rum. Bun­lar be­nim de­ğer­le­rim­le uyu­şan şey­ler de­ğil.’ Ne­dir se­nin de­ğe­rin? İn­san­lar­dan nef­ret et­mek mi­dir? Di­kiz­li­yor de­di­ğim için da­va aç­mış, sev­sin­ler se­nin da­va­nı. Aç­maz­san na­mert­si­n” de­di.

KAYNAK - UGÜN GAZETESİ
trabzon escort
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
konya vestel servisi konya bosch servisi konya arçelik servisi kartal klima servisi- ataköy escort- olgun porno- Antalya temizlik şirketleri antalya temizlik sirketleri paykasa al