denizli escort izmir escort antalya escort Bodrum escort
banner238
banner302

Kur düşer gaz ucuzlar zam gereksiz

Enerji Bakanı Yıldız, doğalgaza normal şartlarda yüzde 7 zam yapmaları gerektiği halde zam yapmadıklarını bildirdi. Bu zam piyasaya yansıtılmış olsaydı İstanbul’da doğalgaz 1,16 lira olacaktı.

banner295
Kur düşer gaz ucuzlar zam gereksiz

Ener­ji ve Ta­bi­i Kay­nak­lar Ba­ka­nı Ta­ner Yıl­dız, her ay gün­de­me ge­len do­ğal­gaz zam­mı ko­nu­sun­da yap­tık­la­rı he­sa­bı an­lat­tı. Do­ğal­ga­zı ulus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­lar­dan al­dık­la­rı yük­sek fi­yat üze­rin­den ko­nut ve iş­yer­le­ri­ne sat­ma­la­rı ha­lin­de gaz fi­yat­la­rı­na en az yüz­de 7gibi zam ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de eden Yıl­dız, bu zam­mı yap­ma­ma­la­rı­nın ge­rek­çe­si­ni ise şöy­le açık­la­dı:

İki ne­den de ge­çi­ci

*BO­TA­Ş’­ın üze­rin­de şu an­da yüz­de 7 bir zam bas­kı­sı bi­rik­miş du­rum­da. Zam bas­kı­sı iki ne­den­den kay­nak­la­nı­yor; bi­rin­ci­si dün­ya ham pet­rol ve do­ğal­gaz fi­yat­la­rın­da­ki ar­tış, ikin­ci­si de kur­lar­da son dö­nem­de ya­şa­nan yük­se­liş. Her iki du­rum da ge­çi­ci­dir.

*Pet­rol ve do­ğal­gaz bir­bi­ri­ne pa­ra­lel ar­tı­yor ve ar­tış yo­ğun kış şart­la­rın­dan kay­nak­la­nı­yor. Kur­lar­da­ki ar­tı­şın da yi­ne iç ve dış ne­den­le­ri var.
Bu şe­kil­de de­vam et­me­si­ni bek­le­mi­yo­ruz.

BO­TA­Ş’­ı et­ki­le­mez

*Biz hem ulus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­lar­da do­ğal­gaz fi­yat­la­rı­nın ucuz­la­ya­ca­ğı­nı hem ku­run aşa­ğı ge­le­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­ruz.

*Do­la­yı­sıy­la bu­gün­kü ma­li­yet üze­rin­den he­sap ya­pıp yüz­de 7’lik zam­mı hal­kı­mı­za yan­sı­tır­sak ile­ri­de kur dü­şüp ham­mad­de ucuz­la­dı­ğın­da zam­mı ge­ri al­mak ge­re­ke­cek.

*Zam ya­pıp son­ra in­di­rim yap­mak­tan­sa zam­mı bek­let­me­yi ter­cih et­tik. Yüz­de 7’lik zam bas­kı­sı be­lir­li bir dö­nem­le sı­nır­lı ol­du­ğu için BO­TA­Ş’­ın za­ra­rı öy­le bü­yük mik­tar­la­ra ulaş­ma­ya­cak.

76 li­ra­lık ek fa­tu­ra

Ya­pı­lan he­sap­la­ma­la­ra gö­re ga­za yüz­de 7’lik zam­mın yan­sı­tıl­ma­sı ha­lin­de ör­ne­ğin İs­tan­bu­l’­da ha­len 1 li­ra 9 ku­ruş olan do­ğal­ga­zın met­re­küp fi­ya­tının 1 li­ra 16 ku­ru­şa yük­sel­me­si ge­re­ke­cek. Bu da ör­ne­ğin bin met­re­küp do­ğal­gaz tü­ke­ten bir ai­le­ye top­lam­da 76 li­ra ek fa­tu­ra an­la­mı­na ge­li­yor.

Fatura 2 milyar lira

Bakan Yıldız, doğalgazı yurtdışından aldıkları fiyatın altında piyasaya verdiklerini, bu nedenle BOTAŞ’ın 2 milyar liralık bir zararı oluştuğunu söyledi. Yurtdışından ithal edilen doğalgazın yerli kay­nak olan kö­mür gi­bi dev­let ta­ra­fın­dan süb­van­se edil­me­me­si ge­rek­ti­ği­ne inandığını belirten Yıldız şöyle devam etti:

“BOTAŞ’ın örneğin Kerkük-Yumurtalık Petrol Hattı gibi uluslararası anlaşmalardan pay almasını, bu sayede doğalgazda oluşan zararın bütçeye yüklenmeden doğrudan BOTAŞ bütçesinden karşılanacağı bir sistem kuruyoruz.”

Otogazdaki de geçici

Ener­ji Ba­ka­nı Yıl­dız, geç­ti­ği­miz ay­lar­da dün­ya pi­ya­sa­la­rın­da fi­ya­tı aşı­rı yük­se­len LPG’­de de fi­yat­la­rın nor­mal se­vi­ye­le­re ge­le­ce­ği­ni, fi­ya­tın bu se­vi­ye­le­re çık­ma­sı­nın aşı­rı kış şart­la­rın­dan kay­nak­lan­dı­ğı­nı söy­le­di. Ay­nı dö­nem­de do­ğal­gaz fi­yat­la­rı da LPG ile bir­lik­te yük­sel­miş an­cak BO­TAŞ zam­mı pi­ya­sa­ya yan­sıt­ma­mış­tı.

KAYNAK: BUGÜN GAZETESi
trabzon escort
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
konya vestel servisi konya bosch servisi konya arçelik servisi kartal klima servisi- ataköy escort- olgun porno- Antalya temizlik şirketleri antalya temizlik sirketleri paykasa al