banner238
banner264

MEB gezilerine talep ayarı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yurtdışı gezilerinde istismar olduğu ve bunun bütçeyi sıkıntıya soktuğu tespit edildi. Personelin duyuruları davet gibi göstererek gezilere katılması üzerine, genelge ile uyarı yapıldı.

MEB gezilerine talep ayarı

Büt­çe in­ce­le­me­si, yurt­dı­şı ge­zi­le­rin­de Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’n­da is­tis­mar tab­lo­su oluş­tu­ğu­nu or­ta­ya çı­kar­dı. Ba­kan­lık per­so­ne­li­nin sı­kın­tı oluş­tur­du­ğu tes­pit edi­le­rek gö­rev­len­dir­me­ler­de Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, bü­yü­kel­çi­lik­ler ve yurtdı­şı tem­sil­ci­lik­ler­le per­so­ne­lin doğ­ru­dan ya­zış­ma yap­tı­ğı ve ko­or­di­nas­yo­nu ak­sat­tık­la­rı be­lir­len­di.

İS­ME DA­VE­TE İZİN YOK

Bi­rim per­so­ne­li­ne doğ­ru­dan ve­ya e-pos­ta yo­luy­la gön­de­ri­len du­yu­ru­la­rın da­vet ola­rak de­ğer­len­di­ril­di­ği ve yurt­dı­şı­na gön­de­ril­me­le­ri ko­nu­sun­da ta­lep­kar ol­duk­la­rı vur­gu­lan­dı. 17 Ara­lık 2013 ta­rih­li ‘Yurt­dı­şı ile il­gi­li iş ve iş­lem­le­r’ baş­lık­lı ge­nel­ge Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Na­bi Av­cı­’nın im­za­sıy­la ya­yım­lan­dı. Per­so­ne­lin yurt­dı­şı ge­zi­le­riy­le il­gi­li tav­rı, mad­de mad­de an­la­tı­la­rak ba­kan­lık büt­çe­si­nin kul­la­nı­mın­da ge­zi­ler ne­de­niy­le sı­kın­tı ya­şan­dı­ğı vur­gu­lan­dı. Per­so­ne­lin ka­tıl­dık­la­rı top­lan­tı so­nu­cun­da ra­por ha­zır­la­ma­dık­la­rı ve­ya ha­zır­la­nan ra­por­la­rın ye­te­rin­ce özen gös­te­ril­me­den ha­zır­lan­dı­ğı vur­gu­lan­dı.

YAZIŞMALAR ONAYLANACAK

Ge­nel­ge­de yurtdı­şı gö­rev­len­dir­me­ler­inde her tür­lü ya­zış­ma­nın AB ve Dış İliş­ki­ler Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ara­cı­lı­ğı ile ya­pıl­ma­sı ka­rara bağ­lan­dı. Top­lan­tı­lar­la il­gi­li gö­rev­len­dir­me­le­rin ma­kam ona­yı­na su­nul­ma­sı is­ten­di. Ge­zi­le­re büt­çe tek­lif­le­rin­de yer ve­ril­me­si be­lir­ti­le­rek is­me ge­len da­vet­ler için yurt­dı­şı­na git­me ta­le­bin­de bu­lu­nul­ma­ma­sı talep e­dil­di.

YÖK’ÜN 3 YIL ŞARTI MAHKEMELiK

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tartışmalı bir karara imza atarak görevlerinden istifa eden akademisyenlere işlerine dönmek için 3 yıl bekleme zorunluluğu getirdi. YÖK, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’nda (ÖYP) yaptığı değişiklik ile ÖYP’yi kazanan adaylara sınırlama getirdi.

Buna göre ÖYP ile akademisyen olma hakkı kazandığı halde göreve başlamayanlar, istifa edenler ve okuldan ilişiği kesilenlerin tekrar dönebilmesi için 3 yıl şartı esas alındı. Görevine dönmek isteyen öğretim üyelerinin 3 yıl beklemek zorunda olduğu aktarıldı. Ayrıca 3 yıllık süreden sonra ÖYP’ye başvuracak kişilerin puanlarının da yüzde 10 eksiltileceği bildirildi. YÖK’ün kararını sert şekilde eleştiren Öğretim Elemanları Derneği (ÖGEDER) düzenlemenin iptali için dava açacaklarını bildirdi. Değişikliğin hukukun kazanılmış hak esasına uygun olmadığı ifade edildi.


KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ
banner190
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.