banner238
banner264

MEB'den akreditasyon uygulaması

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı TÖDER ve ÖZDER ile özel bir görüşme yaptı. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısına sadece 8 TV kanalı ve Anadolu Ajansı davet edildi.

banner295
MEB'den akreditasyon uygulaması

Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Na­bi Av­cı, dün Tüm Özel Öğ­re­tim Ku­rum­la­rı Der­ne­ği (TÖ­DER) ve Özel Öğ­re­tim Der­ne­ği (ÖZ­DER) tem­sil­ci­le­riy­le bir ara­ya gel­di. Gö­rüş­me­nin ar­dın­dan Av­cı ve ders­ha­ne tem­sil­ci­le­ri ile ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di. Ba­sın top­lan­tı­sı­na Sky Türk, NTV, Ha­ber­türk TV, Be­yaz TV, TRT, A Ha­ber, Ha­ber 24, Ka­nal 7 te­le­viz­yon­la­rı ile Ana­do­lu Ajan­sı dı­şın­da hiç­bir med­ya ku­ru­lu­şu da­vet edil­me­di. Can­lı ya­yı­nı gö­ren ga­ze­te­ci­ler ise Ba­kan­lı­ğa koş­tu.

Gö­rüş­me­nin olum­lu geç­ti­ği­ni be­lir­ten Av­cı, “Ü­ze­rin­de te­mel ola­rak an­laş­tı­ğı­mız ko­nu bu­nun bir ka­pat­ma sü­re­ci de­ğil, dö­nü­şüm sü­re­ci ol­du­ğu. Öne­ri­ler­le bir­lik­te de­ğer­len­di­ril­di­ğin­de ba­şa­rı­lı so­nuç­lar ve­re­bi­le­ce­ği ko­nu­sun­da an­la­yış bir­li­ği­miz va­r” de­di. Top­lan­tı­da “a­ka­de­mik li­se­” ile il­gili gö­rüş te­ati­sin­de bu­lun­duk­la­rı­nı an­la­tan Av­cı, öne­ri­ler al­dık­la­rı­nı ak­tar­dı.

AN­LAŞ­MA YOK

TÖ­DER Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Me­tin Özer ise ders­ha­ne­le­rin açık li­se ol­ma­sı du­rum­da mes­lek, spor sa­nat, imam ha­tip li­se­si ve me­zun­la­rın da bu li­se­den ya­rar­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni il­gi­li­le­re ak­tar­dık­la­rı­nı söy­le­di. Gü­ven Ders­ha­ne Sa­hip­le­ri Der­ne­ği (GÜ­VEN­DER) Ge­nel Baş­ka­nı Eyüp Kıl­cı ise tem­sil­ci­ler­le ya­pı­lan gö­rüş­me­le­rin ba­sı­na an­laş­ma var­mış gi­bi yan­sı­tıl­dı­ğı­nı an­cak an­laş­ma­nın ol­ma­dı­ğı­nı ifa­de et­ti.


BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.