banner238
banner264

Muhtemelen genel seçimler 2014'te

Başbakan Erdoğan’ın Başdanışmanı Doç. Dr. Aydın, El Cezire’deki makalesinde gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. “Gelecek yıl içerisinde Türkiye’de özgürce yarışılan yerel, cumhurbaşkanlığı ve muhtemelen erken genel seçimler yapılacak” dedi.

banner295
Muhtemelen genel seçimler 2014'te

Baş­ba­kan­lık Baş­da­nış­ma­nı Doç. Dr. Er­tan Ay­dın, dün El-Ce­zi­re te­le­viz­yo­nu­nun in­ter­net si­te­sin­de ya­yın­la­nan ma­ka­le­sin­de önü­müz­de­ki yıl içe­ri­sin­de muh­te­me­len er­ken ge­nel se­çim ya­pı­la­ca­ğı­nı açık­la­dı. Ay­dın, Ge­zi Par­kı olay­la­rıy­la il­gi­li de “Ge­zi Par­kı gös­te­ri­le­ri kıs­men de­mok­ra­tik sis­te­me olan gü­ven­le ala­ka­lıy­dı, ya­sal çer­çe­ve­de ya da o ya­sal çer­çe­ve­yi aşa­cak şe­kil­de gös­te­ri­ye ka­tı­lan­la­rın ya­sal gü­ven­ce­le­ri ve hak­la­rı va­r” yo­ru­mu­nu yap­tı.

GE­Zİ GÖS­TE­Rİ­LE­Rİ YA­SAL HAK

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın iç po­li­ti­ka ve ka­mu­oyu araş­tır­ma­la­rın­dan so­rum­lu da­nış­ma­nı Doç. Dr. Ay­dı­n’­a ait ma­ka­le El Ce­zi­re te­le­viz­yo­nu­nun www.al­ja­ze­era.com ad­re­sin­de ya­yın ya­pan in­ter­net si­te­sin­de ya­yın­lan­dı. Ay­dın, Ge­zi Par­kı olay­la­rı ile il­gi­li “Ge­zi gös­te­ri­le­ri kıs­men de­mok­ra­tik sis­te­me olan gü­ven­le ala­ka­lıy­dı, ya­sal çer­çe­ve­de ya da o ya­sal çer­çe­ve­yi aşa­cak şe­kil­de gös­te­ri­ye ka­tı­lan­la­rın ya­sal gü­ven­ce­le­ri ve hak­la­rı var. Bir ay bo­yun­ca de­vam eden gös­te­ri­ler­de mey­da­na ge­len beş ta­lih­siz ölüm ise sav­cı­lık­ça so­ruş­tu­rul­mak­ta ve so­rum­lu­la­rı bu­nu ya­sal sü­reç içe­ri­sin­de açık­la­mak zo­run­da­la­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Ya­şa­nan olay­lar­da mey­da­na ge­len za­ra­ra da dik­kat çe­ken Ay­dın, şöy­le de­vam et­ti:

3 SEÇİM YAPILACAK

“Ka­mu ma­lı­na yö­ne­lik mil­yon­lar­ca do­lar­lık za­rar ve­ril­miş ol­ma­sı­na rağ­men şu an­da her­han­gi bir gös­te­ri­ci­ye ha­pis ce­za­sı ve­ril­miş de­ğil. Bu ara­da New York Ti­me­s’­ın be­lirt­ti­ği gi­bi Baş­ba­kan Er­do­ğan, Ge­zi gös­te­ri­le­ri­nin li­der­le­riy­le gö­rüş­tü ve gös­te­ri­ci­le­rin te­mel ta­lep­le­ri­ni ka­bul et­ti­ler. Ge­le­cek yıl içe­ri­sin­de Tür­ki­ye­’de öz­gür­ce ya­rı­şı­lan ye­rel se­çim­ler, cum­hur­başkan­lı­ğı se­çim­le­ri ve muh­te­me­len er­ken ge­nel se­çim­ler ya­pı­la­ca­k.”
di­ye yaz­dı.


BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.