banner238
banner264

Parası olmayan doktor mühendis olamayacak

Dershanelerin kapatılmasının sosyal açıdan olumsuz sonuçlar doğuracağını ifade eden Doç. Dr. Osman Abalı, “Yüzde 15 ile 20’lik kesim eğitimini iyi alacak. Geriye kalan yüzde 80’lik kesimin önü kapanacak” dedi.

banner295
Parası olmayan doktor mühendis olamayacak

İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Ço­cuk ve Er­gen Ruh Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Öğ­re­tim Üye­si Doç. Dr. Os­man Aba­lı, ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sıy­la bir­lik­te eği­tim­de elit ke­si­min önü­nün açı­la­ca­ğı­nı söy­le­di.

Eği­ti­me önem­li kat­kı­sı olan ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı­nın sos­yal açı­dan olum­suz so­nuç­lar do­ğu­ra­ca­ğı­nı ifa­de eden Aba­lı, üni­ver­si­te sı­na­vı­na ha­zır­la­nan öğ­ren­ci­le­rin bü­yük bir stres al­tın­da ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Aba­lı, “Şu ­an­da li­se­de eği­tim gö­ren ço­cuk­lar, za­ten 4+4+4 ka­rı­şık­lı­ğı­nı ya­şa­dı­lar. Bir de üze­ri­ne ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı gün­de­me ge­lin­ce ço­cuk­lar­da bir ge­le­cek kay­gı­sı ya­şan­ma­ya baş­la­dı­” de­di.

‘FIRSAT EŞİTLİĞİ BOZULACAK’

Ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sıy­la eği­tim­de­ki fır­sat eşit­li­ği­nin or­ta­dan kal­ka­ca­ğı­nı söy­le­yen Aba­lı, “Yüz­de 15 ile 20’lik ke­sim eği­ti­mi­ni iyi ala­cak. Ge­ri­ye ka­lan yüz­de 80’lik ke­si­min ise önü ka­pa­tı­la­cak. ‘Ders­ha­ne ile ka­za­nır dok­tor, mü­hen­dis olu­ru­m’ di­yen­ler bu sis­tem­le ola­ma­ya­cak. Bu du­rum cid­di bir ka­yıp de­mek­ti­r” di­ye ko­nuş­tu.

‘ÖZEL OKUL AÇI­ĞI­NI KA­PA­TI­YOR’

Özel oku­la gi­de­me­yen­le­rin iyi bir yer ka­zan­ma­la­rı­na ola­nak sağ­la­ya­cak en pra­tik yo­lun ders­ha­ne­ye git­mek­ten geç­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Aba­lı, ders­ha­ne­le­rin fır­sat eşit­li­ği­ne yar­dım­cı ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Aba­lı, “Hal­ka şi­rin gö­rü­nen uy­gu­la­ma­nın sı­kın­tı­sı­nı yi­ne ga­ri­ban halk çe­ke­cek. An­ne ve ba­ba ço­cu­ğu­nu ders­ha­ne­ye gön­de­re­rek özel okul­da alı­nan eği­tim açı­ğı­nı bu­ra­dan ka­pa­tı­yor­du­” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Özel oku­la gön­de­re­me­yen ai­le­le­rin fark­lı se­çe­nek­le­re yö­ne­le­ce­ği­ni ifa­de eden Aba­lı, mer­di­ven al­tı eği­ti­me dik­kat çek­ti. Aba­lı, “Ai­le, ço­cu­ğu­nu bel­ki ders­ha­ne­ye gön­der­me­ye­cek ama bu se­fer­de mer­di­ven al­tın­da ders al­dı­ra­cak­tır. Sı­nav sis­te­mi kal­dı­rıl­ma­dan ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı müm­kün de­ği­l” de­di.

Okulla üniversite kazanılmaz

Sadece okul eğitimiyle üniversitenin kazanılamayacağını dile getiren Abalı, “Küçük hesaplar yapanlar, çocukların hayalleriyle oynuyor. Belki birkaç milyarlık dershane parası ortadan kaldırılacak. Peki ya sonrası ne olacak? Parası olan özel okula, olmayan nereye gidecek? Okulda ideal öğrenci durumu yüzde 15’i geçmez. Bunlar da dershaneye giderek kazanır. Evde sakin ders çalışılacağını düşünmek ütop-yadan başka bir şey değildir” diye konuştu.

Çocuklarda madde kullanımının arttığına dikkat çeken Abalı, dershanelerin koruyucu kalkan görevi gördüğünü söyledi. Abalı, “Akran ilişkilerinin sağlıklı yaşamalarını sağlayan ve tehlikelere karşı çocukları koruyan tek yer dershanelerdir” dedi.


 BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.