banner238
banner264

Siyaset yapana orduevi yasak

Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, askeri sosyal tesislere giriş hakkının geçici sürelerle veya sürekli yasaklanması işlemlerinin hukuki dayanağını, TSK İç Hizmet Yönetmeliği’nin oluşturduğu belirtildi.

banner295
Siyaset yapana orduevi yasak

Tesislerden yararlanma hakkının hangi durumlarda kısıtlanabileceğinin, Yönetmeliğin 664/4’üncü maddesinde düzenlendiği ifade edilen açıklamada, uygulamanın tamamen TSK İç Hizmet Yönetmeliği hükümlerine göre icra edildiği bildirildi.

Açıklamada, Yönetmeliğin 664/4. maddesine de yer verildi. Maddede, subaylar, askeri memurlar ve astsubaylar ile bunların emeklilerinin orduevlerinin ve askeri gazinoların tabii üyeleri olduğu, bu kişilerin bu mahallerde siyasi konuşma yapmaları, siyasi telkin ve öneride bulunmaları, yasal ve yasa dışı kurulmuş bulunan siyasi amaçlı parti, kuruluş, dernek ve örgütlerden herhangi biri hakkında propaganda yapmalarının yasak olduğu vurgulandı.

Madde, “Bu yasağa uymayanlar hakkında gerektiğinde yasal işlem yaptırılmakla birlikte, emekli üyeler ile sosyal tesislerden yararlanma hakkına sahip diğer kişilerden bu tür faaliyette bulunduğu herhangi bir şekilde tespit edilenler, anılan sosyal tesislerden yararlanma haklarını kaybederler” hükmünü içeriyor.

Atatürk’ün gizli vasiyeti yok

İn­ter­net si­te­sin­de yer alan bir di­ğer açık­la­ma­da ise Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı­’nın res­mi ka­yıt­la­rı­na gö­re, Ata­tür­k’­ün va­si­ye­ti­ni 5 Ey­lül 1938 Pa­zar­te­si gü­nü Dol­ma­bah­çe Sa­ra­yı­’n­da­ki oda­sın­da ken­di el ya­zı­sıy­la ka­le­me al­dı­ğı, söz ko­nu­su va­si­ye­tin, Ata­tür­k’­ün ve­fa­tı­nı mü­te­akip, An­ka­ra Üçün­cü Sulh Hu­kuk Mah­ke­me­si ta­ra­fın­dan kız kar­de­şi Mak­bu­le Ata­da­n’­ın da ha­zır bu­lun­du­ğu he­ye­te 28 Ka­sım 1938 Pa­zar­te­si gü­nü açı­la­rak okun­du­ğu bil­di­ril­di.

Bel­ge­le­rin bir tu­ta­nak­la o gün­kü is­miy­le Ge­nel­kur­may Harp Ta­ri­hi Da­ire­si­’ne tes­lim edil­di­ği ak­ta­rı­lan açık­la­ma­da, “Ge­nel­kur­may ATA­SE Dai­re Baş­kan­lı­ğı Ar­şi­vi­’n ­de, ge­rek Zi­ra­at Ban­ka­sı­’n­dan in­ti­kal eden ve ge­rek­se Ata­tür­k’­e iliş­kin bel­ge­ler ara­sın­da Ata­tür­k’­ün bi­li­nen açık ve­ya giz­li va­si­ye­ti ola­rak ni­te­len­di­ri­le­bi­le­cek ma­hi­yet­te bir bil­gi ve bel­ge bu­lun­ma­mak­ta­dı­r” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di.BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.