banner238
banner264

Türkler'e dünya markası olmanın tüyoları

Türkiye’nin 35 yıllık hazırgiyim ihracatı macerasına eşlik eden üç Avrupalı büyük alıcı, dünya markası için yerli tüketiciye büyük görev düştüğünü söyledi.

banner295
Türkler'e dünya markası olmanın tüyoları

Tür­ki­ye­’nin kök­lü ih­ra­cat­çı bir­lik­le­rin­den İs­tan­bul Ha­zır­gi­yim ve Kon­fek­si­yon İh­ra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği (İH­KİB), ön­ce­ki ge­ce 35’in­ci yı­lı­na özel bir tö­ren dü­zen­le­di.

Hâ­lâ ak­tif ça­lı­şı­yor­lar

Sek­tö­rün ön­de ge­len 1000’i aş­kın tem­sil­ci­si­nin ka­tıl­dı­ğı ge­ce­ye ko­nuk olan Pi­et­ro Bal­le­ri, Ac­him Walz ve G. Da­vid Jo­hans­son ise özel öne­me sa­hip­ti. Çün­kü on­lar, ih­ra­ca­tın ye­ni öğ­re­nil­di­ği 1970’le­rin so­nun­da Tür­ki­ye­’ye ge­lip bü­yük mik­tar­da alım ya­pan ki­şi­ler­di. Ha­len iş ha­ya­tın­da olan ve Tür­ki­ye­’den de alım ya­pan bu isim­ler­le sek­tö­rü ko­nuş­tuk. Av­ru­pa pa­za­rı­nı iyi bi­len bu üç dua­yen, “Tür­ki­ye­’den ne­den dün­ya mar­ka­la­rın çık­ma­dı­ğı­” yö­nün­de­ki so­ru­ya şu or­tak ya­nı­tı ver­di­ler:

‘Ko­lay­cı­lı­ğa kaç­tı­la­r’

“Sek­tör bu­gün çok güç­lü ve re­ka­bet­çi. Glo­bal mar­ka açı­sın­dan da bü­yük po­tan­si­ye­li var. An­cak mar­ka, fark­lı ya­tı­rım­lar ge­rek­ti­ren çok zor­lu bir sü­reç. Türk şir­ket­le­ri üre­ti­mi ge­liş­ti­rir­ken mar­ka için risk al­ma­dı, ko­lay yo­lu seç­ti: Bi­zim gi­bi bir ke­re de yüz­bin­ler­ce par­ça si­pa­riş veren şir­ket­le­re üre­tim yap­ma­yı ter­cih et­ti­ler. Ama bu­gün çok önem­li adım­lar var. On­la­rın ba­şa­rı­lı ola­ca­ğı­na ina­nı­yo­ruz.

An­cak bu ça­ba­la­ra en önem­li des­tek Türk tü­ke­ti­ci­le­rin­den gel­me­li. Ön­ce Türk­ler ken­di mar­ka­la­rı­na sa­hip çık­ma­lı. Hat­ta Av­ru­pa­’da ya­şa­yan
Türk­le­r’­in de des­tek ver­me­si la­zım.”

Pa­ha­lı ama ka­li­te­li

*Co­mab Clot­hing ku­ru­cu­su Bal­le­ri: 1970’ler­de Tür­ki­ye, İtal­ya ve Av­ru­pa­’ya ya­kın­lı­ğıy­la al­ter­na­tif­ti. Bir­çok ül­ke gez­dim. An­cak pa­ha­lı ol­ma­sı­na rağ­men ka­li­te ne­de­niy­le üre­tim­de Tür­ki­ye­’yi seç­tik.

*Eu­ro Fas­hi­on Kur­cu­su Walz: O za­man­lar Türk şir­ket­le­ri çok po­zi­tif yak­la­şı­yor­lar­dı. Ba­zen on­la­rın ka­pa­si­te­si­ni aşan iş­ler is­ti­yor­duk. Hep ‘ta­mam
ya­pa­rı­z’ ya­nı­tı al­dık.

*GO­TE­DA­ID ku­ru­cu­su Jo­hans­son: Bu­gün ‘hız­lı mo­da­’da en ba­şa­rı­lı üre­ti­ci­ler Tür­ki­ye­’de. Ar­tık kim­se­ye Tür­ki­ye­’ye an­lat­ma­ma ge­rek yok.

2033 hedefi 120 milyar dolar

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için 60 milyar dolarlık hedef belirlediklerini hatırlatan İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi, birliğin de 45’inci yılı olan 2023’e özel yayınlanan kurgu gazetede 2033 hedefini 120 milyar dolar olarak açıkladı.

‘Yasak’tan önce şehre girmeye çalışıyorduk

İtalyan Balleri, Alman Walz ve İsveçli Johansson’ın 35 yıllık Türkiye macerasından akıllarında kalanlar:

*O yıllarda Türkiye ile çalışmak tam bir macera idi. Türkiye ve Türk malları hiç tanınmıyordu.

*Tam olarak alım yapmaya başladığımızda 1980 darbesi oldu. Biz de sokağa çıkma yasağıyla tanıştık.

*An­ka­ra­’dan Kay­se­ri ve­ya Ada­na­’ya ara­bay­la gi­der­ken, bu ya­sak baş­la­ma­dan şeh­re gir­me­ye ça­lı­şı­yor­duk. BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.