banner238
banner264

Turpgiller kanserden koruyor

Prof. Dr. Us­lu, “Turp­gil­ler fa­mil­ya­sı seb­ze­le­rin, içer­dik­le­ri kan­ser hüc­re­le­ri­nin üre­me­si­ni en­gel­le­yen kim­ya­sal izo­ti­yo­si­ya­nat mad­de­si adı ve­ri­len bit­ki kim­ya­sal­la­rı do­la­yı­sıy­la kan­ser ön­le­yi­ci et­ki­si bu­lu­nu­yo­r” dedi.

banner295
Turpgiller kanserden koruyor

Prof. Dr. İb­ra­him Us­lu, turp­gil­ler fa­mil­ya­sı­na ait seb­ze­le­rin baş­ta ak­ci­ğer, pros­tat, ba­ğır­sak ve gö­ğüs kan­se­ri ol­mak üze­re ne­re­dey­se tüm kan­ser tür­le­ri­ne kar­şı hem ko­ru­ma hem de ilaç gi­bi iyi­leş­tir­me özel­li­ği ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Us­lu, la­ha­na, kar­na­ba­har, bro­ko­li, Brük­sel la­ha­na­sı, be­yaz ya da kır­mı­zı turp gi­bi seb­ze­le­rin kan­ser­li hüc­re­ler üze­rin­de ade­ta kan­ser ilaç­la­rıy­la ay­nı et­ki­yi gös­ter­di­ği­ni sa­vun­du.

Çiğ ve ta­ze tü­ke­tin

Turp­gil­ler fa­mil­ya­sı seb­ze­le­rin kan­ser ön­le­yi­ci et­ki­si­nin, içer­dik­le­ri kan­ser hüc­re­le­ri­nin üre­me­si­ni en­gel­le­yen kim­ya­sal izo­ti­yo­si­ya­nat mad­de­si adı ve­ri­len bit­ki kim­ya­sal­la­rın­dan kay­nak­lan­dı­ğı­nı ifa­de eden Us­lu, “İ­zo­ti­yo­si­ya­nat­lar açı­sın­dan en zen­gin di­ğer turp­gil­ler la­ha­na, kı­vır­cık, ma­rul, bro­ko­li ve ka­ra­la­ha­na­dır. Bu mad­de­nin bo­zul­ma­ma­sı için turp­gil­le­rin çiğ ve ta­ze ye­nil­me­si ge­re­ki­yor. Ör­ne­ğin bro­ko­li fi­liz­le­ri, ol­gun bro­ko­li­ye gö­re 30 kat faz­la izo­ti­yo­si­ya­nat içer­mek­te­di­r” de­di.

En fazla kaparide var

Us­lu, izo­ti­yo­si­ya­nat adı ve­ri­len kim­ya­sal mad­de­nin seb­ze­ler doğ­ran­dı­ğın­da, çiğ­nen­di­ğin­de ve sin­di­ril­di­ğin­de or­ta­ya çık­tı­ğı­nı an­la­ta­rak, şöy­le de­vam et­ti: “İ­zo­ti­yo­si­ya­nat kim­ya­sa­lı en faz­la ka­pa­ri bit­ki­sin­de bu­lu­nu­yor. Gü­nü­müz­de mar­ket­ler­de ra­hat­lık­la tur­şu­su­nu bu­la­bil­di­ği­miz ka­pa­ri bit­ki­sin­de yüz­de 40 me­til izo­ti­yo­si­ya­nat, yüz­de 21 izop­ro­pil izo­ti­yo­si­ya­nat ve yüz­de 6 bu­til izo­ti­yo­si­ya­nat mev­cut. Ka­pa­ri çok et­ki­li kan­ser ön­le­yi­ci ve iyi­leş­ti­ri­ci be­sin­dir.” Prof. Uslu, Av­ru­pa ül­ke­le­ri­ne ton­lar­ca ih­raç edi­len ka­pa­ri bit­ki­si­nin, Türk hal­kı ta­ra­fın­dan ne­re­dey­se hiç tü­ke­til­me­di­ği­ne dik­ka­ti çe­kti.
KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.