denizli escort izmir escort antalya escort Bodrum escort
banner238
banner302

Van'ı yeniden inşa ediyor

Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar, kent­sel dö­nü­şüm kap­sa­mın­da bu­gü­ne ka­dar Va­n’­da 1 mil­yon 490 bin met­re­ka­re­lik (149 hek­tar) ala­nın Ba­kan­lar Ku­ru­lu Ka­ra­rı ile risk­li alan ilan edil­di­ği­ni söy­le­di...

banner295
Van'ı yeniden inşa ediyor

Alan içe­ri­sin­de 3 bin 500 ya­pı bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ten Ba­kan Erdoğan Bay­rak­tar, “Bu­ra­da 14 bin 500 nü­fus bu­lu­nu­yor. Ki­ra yar­dı­mı, kre­di ve fa­iz des­te­ği, pro­je yar­dı­mı gi­bi ka­nun kap­sa­mın­da ne ge­re­ki­yor­sa biz Va­n’­a bu­nu ya­pa­ca­ğız. Sağ­lam ev­ler ya­pa­ca­ğız ki Van ili­miz­de otu­ran va­tan­daş­la­rı­mız, 7.2’lik bir dep­rem son­ra­sı ay­nı acı­la­rı ya­şa­ma­sın. Nor­mal ha­yat­la­rı­na kal­dık­la­rı yer­den de­vam et­sin. Bu­nu yap­mak bi­zim boy­nu­mu­zun bor­cu­” de­di.

Ba­kan­lık TO­Kİ­’yi yet­ki­len­dir­di

Risk­li alan ilan edi­len 1 mil­yon 490 bin met­re­ka­re­lik ala­nın 440 bin met­re­ka­re­si­nin pro­je ve ça­lış­ma­lar için ba­kan­lık ta­ra­fın­dan TO­Kİ­’ye yet­ki dev­ri ya­pıl­dı. TO­Kİ ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len ça­lış­ma ala­nı dı­şın­da ka­lan böl­ge­ler­de ise ba­kan­lık­ça kent­sel dö­nü­şüm uy­gu­la­ma­sı­na yö­ne­lik pro­je­len­dir­me sü­re­ci baş­la­dı. Bi­na­la­rın yı­kı­mı, ara­zi­nin tas­fi­ye edil­me­si, alt ya­pı bağ­lan­tı pro­je­le­rin ya­pı­mı ve uy­gu­lan­ma­sı, yı­kı­lan bi­na­la­rın en­ka­zı­nın kal­dı­rıl­ma­sı için Er­ciş Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­’na 1 mil­yon 500 bin li­ra­lık öde­nek ak­ta­rıl­dı.

Va­n’­da kent­sel dö­nü­şüm kap­sa­mın­da iş­ye­ri sa­hi­bi olan es­naf da mağ­dur edil­me­ye­cek.
KAYNAK - BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.