banner238
banner264

Vatandaşa ceza çok tahsilat yok

Devlet son 5 yıl içerisinde, özel sektör kuruluşlarıyla doğrudan vatandaşlara büyük bölümü vergi kaynaklı tam 251 milyar lira ceza kesti. Ancak cezaların sadece 27 milyar lirası toplanabildi.

banner295
Vatandaşa ceza çok tahsilat yok

Dev­let va­tan­da­şa bol ke­se­den ce­za ya­zı­yor, an­cak ce­za­la­rın tah­sil edil­me­sin­de ay­nı per­for­man­sı gös­te­re­mi­yor.

Per­for­mans bo­zul­du

Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı Mu­ha­se­bat Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’nün res­mi ve­ri­le­ri üze­rin­den ya­pı­lan he­sap­la­ma­la­ra gö­re 2009’dan 2013 yı­lı Ka­sım so­nu­na ka­dar olan yak­la­şık 5 yıl­lık dö­nem­de ke­si­len ce­za­lar­la bun­la­rın tah­si­la­tın­da gi­de­rek bo­zu­lan bir per­for­mans ya­şan­dı. Son 5 yıl­da mil­yon­lar­ca va­tan­da­şa, es­na­fa ve şir­ket­le­re top­lam 251,6 mil­yar li­ra ce­za ke­sil­di. Ke­si­len ce­za­la­rın ise sa­de­ce 27 mil­yar li­ra­sı tah­sil edi­le­bil­di. Tah­si­lat yüz­de 10,7’de kal­dı.

Yüz­de 7,6’da kal­dı

2009 yı­lın­da kes­ti­ği 18,1 mil­yar li­ra­lık ce­za­nın 3,9 mil­yar li­ra­sı­nı ya­ni yüz­de 21,5’i­ni tah­sil eden dev­let ku­rum­la­rı de­vam eden yıl­lar­da ce­za tu­tar­la­rı­nı kat­la­ya­rak ar­tı­rır­ken tah­si­lat­ta ade­ta ye­rin­de say­dı.

En son bu yı­lın ilk 11 ayın­da dev­le­tin ka­yıt­la­rın­da tah­sil edil­me­yi bek­le­yen ce­za tu­ta­rı 88 mil­yar li­ra­ya ulaş­tı, tah­si­lat ise 6,7 mil­yar li­ra­da kal­dı. Bu ve­ri, ke­si­len her 100 li­ra ce­za­nın bu yıl sa­de­ce 7,6 li­ra­sı­nın top­la­na­bil­di­ği­ni gös­te­ri­yor.

Trafikte tahsilat oranı daha fazla

Dev­let son 5 yıl­da 9 mil­yar 750 mil­yon li­ra tra­fik ce­za­sı kes­ti. Bu ce­za­la­rın 5 mil­yar 62 mil­yon li­ra­sı ya­ni yüz­de 51,9’u tah­sil edi­le­bil­di. Do­la­yı­sıy­la 4 mil­yar 688 mil­yon li­ra­lık ce­za ha­len dev­le­tin ka­yıt­la­rın­da “ö­den­me­di­” ola­rak bek­li­yor. Bu yı­lın ilk 11 ayın­da ke­si­len tra­fik ce­za­sı ise re­kor dü­ze­ye ula­şa­rak 3 mil­yar 396 mil­yon li­ra­yı aş­tı. Bu ce­za­la­rın 1 mil­yar 541 mil­yon li­ra­sı tah­sil edil­di. Tah­sil edi­le­me­yen 1 mil­yar 855 mil­yon li­ra­lık tra­fik ce­za­sı­nın ise bir kıs­mı ya he­nüz teb­liğ edil­me­di ya da va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan öden­me­di.BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.