banner238
banner264

Yargı bağımsız diyenin alnını karışlarım

Türkiye’de yargı bağımsızlığının kalmadığını savunan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Koncuk, “Şu anda yargı bağımsızlığı var diyebilecek adamın alnını karışlarım” dedi.

banner295
Yargı bağımsız diyenin alnını karışlarım

Türk Eği­tim Se­n’­in Ya­lo­va­’da Spo­ri­um Te­sis­le­ri­’n­de dü­zen­le­nen da­ya­nış­ma ge­ce­si­ne ka­tı­lan Türk Eği­tim-Sen ve Tür­ki­ye Ka­mu-Sen Ge­nel Baş­ka­nı İs­ma­il Kon­cuk, İs­tan­bul mer­kez­li yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nunun ar­dın­dan ya­şa­nan ge­liş­me­le­rin Tür­ki­ye­’de yar­gı ba­ğmsız­lı­ğı­nı bi­tir­di­ği­ni söy­le­di.

Ül­ke­de si­ya­si is­tik­ra­rın kal­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen Kon­cuk, “Yıl­lar­dır is­tik­rar sö­zü kul­la­nı­lan Tür­ki­ye­’nin bu­gün için­de bu­lun­du­ğu du­rum çok kö­tü. 11 yıl­dır ik­ti­da­rın her se­çim pan­kar­tın­da, afiş­le­rin­de hep bu ön pla­na çı­kar­tıl­dı. ‘A­man si­ya­si is­tik­rar bo­zul­ma­sı­n’ di­ye. Bu sö­zü iyi ha­tır­lı­yor­su­nuz. Bu­gün ül­ke­de si­ya­si is­tik­rar­dan bah­set­mek müm­kün mü­” di­ye sor­du. Yol­suz­luk ope­ras­yo­nunun ar­dın­dan do­la­rın Türk Li­ra­sı kar­şı­sın­da yüz­de 22 de­ğer ka­zan­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Kon­cuk şöy­le de­vam et­ti:

GÜVEN PROBLEMİ VAR

“17 Ara­lık ta­ri­hin­den bu ya­na pro­tes­to edi­len se­net sa­yı­sı yu­ka­rı­ya doğ­ru çı­kı­yor. Kar­şı­lık­sız çek sa­yı­sı yu­ka­rı doğ­ru çı­kı­yor. Eğer gi­di­şat böy­le de­vam eder­se ki ak­si­ni gö­re­mi­yo­ruz; ban­ka­la­rın kre­di öde­me­le­rin­de ge­ri dö­nüş­ler za­yıf­la­ya­cak ve ba­tık kre­di­ler ne­de­niy­le bir­çok ban­ka öde­me kri­zi ile kar­şı kar­şı­ya ka­la­cak. Do­la­rın bu hız­la de­vam et­me­si Türk Li­ra­sı­’nın do­lar kar­şı­sın­da­ki kay­bı­nı ar­tı­ra­cak. Bu as­ga­ri üc­ret­li­nin, dev­let me­mur­la­rı­nın, dar ve sa­bit ge­lir­li tüm ça­lı­şan­la­rı­mı­zın alım gü­cü­nün azal­ma­sı an­la­mı­na ge­lir. Bi­zim bu söy­le­dik­le­ri­mi­zi söy­le­me­si ge­re­ken an­cak ik­ti­da­ra mi­de­den bağ­lı ol­du­ğu için söyleyemeyen bazı kuruluşlar var. Şu an­da tüm ül­ke va­tan­daş­la­rı­nın ik­ti­da­ra bir gü­ven prob­le­mi var mı yok mu? Var. Şu an­da yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı Tür­ki­ye­’de var di­ye­bi­le­cek ada­mın al­nı­nı ka­rış­la­rım. Yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğın­dan şu an­da bah­se­de­bil­mek müm­kün de­ğil.”


KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ziya bogoclu - 3 yıl önce
reha muhtar ın acıkoturumunda almanyadan gelen bir kız sormuşdu adaleti olmayan bir ulkede adlet bakanı olmayı gereksim duydunuz