banner238
banner264

Yeni müdürü atama tarzı kanuna aykırı

CHP, Ak­sa­ray Va­li­si Se­la­mi Al­tı­no­k’­un, üç­lü ka­rar­na­me ol­ma­dan İs­tan­bul İl Em­ni­yet Mü­dü­rü ola­rak atan­ma­sı­nın 3201 sa­yı­lı Em­ni­yet Teş­ki­la­tı Ka­nu­nu­’na ay­kı­rı ol­du­ğu­nu bil­dir­di.

banner295
Yeni müdürü atama tarzı kanuna aykırı

CHP, Ak­sa­ray Va­li­si Se­la­mi Al­tı­no­k’­un, üç­lü ka­rar­na­me ol­ma­dan İs­tan­bul İl Em­ni­yet Mü­dü­rü ola­rak atan­ma­sı­nın 3201 sa­yı­lı Em­ni­yet Teş­ki­la­tı Ka­nu­nu­’na ay­kı­rı ol­du­ğu­nu bil­dir­di.CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Umut Oran, üç­lü ka­rar­na­me ol­ma­dan ya­pı­lan ata­ma­yı Mec­lis gün­de­mi­ne ge­tir­di. Oran, ya­zı­lı so­ru öner­ge­sin­de, üç­lü ka­rar­na­me­nin Res­mi Ga­ze­te­’de ya­yın­lan­ma­ma se­be­bi­ni sor­du. Oran, Mec­lis gün­de­mi­ne ata­ma ile il­gi­li şu so­ru­la­rı yö­nelt­ti:

KA­RAR­NA­ME KÖŞ­K’­E GİT­Tİ Mİ?

*Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­’n­dan ya­pı­lan “İl Em­ni­yet Mü­dür­lük­le­ri­ne ata­ma ya­pıl­ma­sı­na iliş­kin 21 Ma­yıs 2013 ta­ri­hin­de onay­la­nan ka­rar­na­me­den son­ra, Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın ona­yı­na su­nul­muş her­han­gi bir ka­rar­na­me bu­lun­ma­mak­ta­dı­r” açık­la­ma­sı ne an­la­ma gel­mek­te­dir? Al­tı­no­k’­un ata­ma­sı için Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­’na bu­gün iti­ba­riy­le her­han­gi bir ata­ma ka­rar­na­me­si gön­der­me­di­niz mi?

*Cum­hur­baş­ka­nı Sn. Ab­dul­lah Gü­l’­ün im­za­sı ve ona­yı ol­mak­sı­zın il em­ni­yet mü­dü­rü ata­ma­nız müm­kün mü­dür? Üç­lü ata­ma ka­rar­na­me­sin­de Baş­ba­kan ve İçiş­le­ri Ba­ka­nı dı­şın­da Cum­hur­baş­ka­nı­’nın im­za­sı­nın da bu­lun­ma­sı zo­run­lu de­ğil mi­dir?”

GEREKÇENİZ NELERDİR?

*Bir va­li­nin il em­ni­yet mü­dür­lü­ğü­ne atan­ma­sı, Türk mül­ki-ida­ri teş­ki­lat ya­pı­mı­za gö­re ten­zi­li rüt­be de­ğil mi­dir? Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü içe­ri­sin­de İs­tan­bul İl Em­ni­yet Mü­dü­rü ya­pı­la­cak li­ya­kat ve de­ne­yim­de 1. sı­nıf em­ni­yet mü­dü­rü yok mu­dur?

*Son ola­rak 1978 yı­lın­da Hay­ri Ko­zak­çı­oğlu­’nun ata­ma­sın­da ya­şa­nan va­li­nin em­ni­yet mü­dü­rü ola­rak gö­rev­len­di­ril­me­si ör­ne­ği­ni ye­ni­den uy­gu­la­ma­ya koy­ma­nı­zın ge­rek­çe­si ne­dir?

*Va­li Se­la­mi Al­tı­no­k’­un em­ni­yet mü­dü­rü ola­rak atan­ma­sı 3201 sa­yı­lı Em­ni­yet Teş­ki­la­tı Ka­nu­nu­’na ay­kı­rı de­ğil mi­dir? Bu du­rum 3201 sa­yı­lı
Ka­nu­n’­un Ek Mad­de 1’de dü­zen­le­nen “Lü­zu­mu ha­lin­de Em­ni­yet Umum Mü­dü­rü kad­ro­su bir va­li kad­ro­su ile teb­dil edi­le­bi­li­r” amir hük­mü­ne ay­kı­rı de­ğil mi­dir? Bu mad­de va­li­le­rin sa­de­ce Em­ni­yet Ge­nel Mü­dü­rü ola­rak atan­ma­sı­na ce­vaz ver­mi­yor mu?”


KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.