denizli escort izmir escort antalya escort Bodrum escort
banner238
banner302

Zekeriya Öz'den 'iş takibi' iddialarına yalanlama

İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı Ve­ki­li Ze­ke­ri­ya Öz’­ün dün bir ga­ze­te­de yer alan “Ze­ke­ri­ya iş pe­şin­de­” baş­lık­lı ha­be­ri tek­zip ede­ce­ği ve baş­ta Baş­ba­kan Er­do­ğa­n ol­mak üze­re hak­kın­da öne sü­rü­len “İş ta­ki­bi ya­pı­yo­r” id­di­ala­rı­na iliş­kin suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­ma­sı­nı is­te­di.

banner295
Zekeriya Öz'den 'iş takibi' iddialarına yalanlama

T24 in­ter­net si­te­sin­de yer alan ha­be­re gö­re Fa­tih Be­le­di­ye ile il­gi­li rüş­vet ve yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı Zekeriya Öz’­ün de­ne­ti­min­de­ki sav­cı­lar ta­ra­fın­dan de­ğil, di­ğer Baş­sav­cı­ Ve­ki­li Fik­ret Se­çen ta­ra­fın­dan yü­rü­tül­dü. Se­çen, yol­suz­luk ope­ras­yo­nun­dan 2 ay ön­ce Fa­tih Be­le­di­ye­si­’n­de­ki ge­liş­me­le­re da­ir yü­rüt­tü­ğü dos­yanın Öz’­ün yü­rüt­tü­ğü so­ruş­tur­may­la bir­leş­ti­ril­me­si­ni ta­lep et­ti. Olay­lar ve ki­şi­ler ara­sın­da­ki bağ­lan­tı sebebiyle Se­çe­n’­in ta­le­bi ka­bul edil­di.

Star Ga­ze­te­si’n­de yer alan “Ze­ke­ri­ya iş pe­şin­de­” baş­lık­lı man­şet ha­ber ve Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın “Sav­cı iş ta­ki­bi ya­pı­yo­r” yö­nün­de­ki id­di­ala­rın per­de ar­ka­sı­nın şöy­le olduğu id­di­a edil­di: “Fa­tih Be­le­di­ye­si ala­nı­na gi­ren bir böl­ge­de, al­kol­süz bir şe­kil­de iş­let­ti­ği ote­li ta­di­lat yap­tır­mak is­te­yen bir işa­da­mı be­le­di­ye ile gö­rüş­tü. Pro­je­si­ni sun­du. Be­le­di­ye yük­lü mik­tar­da rüş­vet ta­lep et­ti.

İşa­da­mı, Sav­cı Öz’­e gi­de­rek, ken­di­sin­den rüş­vet istendiğini ak­tar­dı. Öz, işa­da­mın­dan suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­ma­sı­nı is­te­di. Ko­nu­yla ilgili Fa­tih Be­le­di­ye­si­’n­den bir is­me ula­şan Öz, bil­gi al­dı. İşa­da­mı otel in­şa­atı­na olur al­mak için ye­ni­den Fa­tih Be­le­di­ye­si ile gö­rüş­erek an­laştı. ­ Ay­nı dö­nem­de işa­da­mı, Fa­tih Be­le­di­ye­si­’nin if­tar ça­dır­la­rın­da 600 bin li­ra­lık if­tar ver­di, ca­mi için 300 li­ra­lık yar­dım pa­ra­sı öde­di.” İşa­da­mı­nın rüş­vet id­di­asıy­la il­gi­li bil­gi­le­rin ad­li­ye­ye de yan­sı­tıl­dı­ğı bil­di­ril­di.KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ
trabzon escort
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.