• BIST 116.856
 • Altın 160,984
 • Dolar 3,7699
 • Euro 4,6154
 • Trabzon 11 °C
 • İstanbul 4 °C
 • Ankara 1 °C
 • Çalımbay'dan Novak açıklaması!
 • Çalımbay’dan Beşiktaşlı futbolcuya veto!
 • Trabzonspor camiasında herkes şaşkın!
 • Çalımbay'dan Novak açıklaması!
 • Çalımbay’dan Beşiktaşlı futbolcuya veto!
 • Trabzonspor camiasında herkes şaşkın!

Hakan Şükür'den dershane tepkisi

Hakan Şükür'den dershane tepkisi
Dershanelerin kapatılmasına bir tepki de AK Parti Milletvekili Hakan Şükür’den geldi.

Hakan Şükür, “Bugüne kadar binlerce gencimizin üniversite kazanmasına vesile olan bu kurumların kapatılmasının doğuracağı sosyal yaraların telafisinin zor olacağını düşünüyorum” dedi.

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın ders­ha­ne­le­ri ka­pat­ma ça­lış­ma­la­rıy­la il­gi­li tar­tış­ma­lar de­vam edi­yor. Son ola­rak AK Par­ti İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ha­kan Şü­kür, ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma sü­re­ciy­le il­gi­li res­mi Twit­ter he­sa­bın­dan açık­la­ma yap­tı.

Şü­kür, ders­ha­ne­le­re ih­ti­yaç du­yul­ma­ya­cak bir iyi­leş­tir­me ya­pıl­ma­dan ka­pa­tıl­ma­sı­na “E­ve­t” de­me­nin doğ­ru ol­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. Şü­kür, ba­zı med­ya ku­ru­luş­la­rın­da ders­ha­ne tar­tış­ma­la­rı ile Hiz­met Ha­re­ke­ti ve AK Par­ti­’nin kar­şı kar­şı­ya ge­ti­ril­me­si­nin ken­di­si­ni üz­dü­ğü­nü ifa­de et­ti.

Şü­kü­r’­ün at­tı­ğı twe­et­ler şöy­le:

*20 se­ne­den faz­la bir sü­re­den be­ri için­de bu­lun­mak­tan şe­ref duy­du­ğum Hiz­me­ti­miz ile men­su­bu bu­lun­mak­la onur duy­du­ğum par­ti­mi­zin bu şe­kil­de kar­şı kar­şı­ya gel­miş ol­ma­la­rı be­ni çok üz­mek­te­dir.

BU­NU AÇIK­LA­MAK VA­Zİ­FEM

*Muh­te­rem Ho­ca­mın (Fet­hul­lah Gü­len) Baş­ba­ka­nı­mı­za her za­man du­a et­ti­ği­nin en ya­kın şa­hit­le­rin­de­nim. Ders­ha­ne­ler me­se­le­sin­de ge­rek ya­yın or­gan­la­rın­da ge­rek­se sos­yal med­ya­da gös­te­ri­len has­sa­si­yet, bu­gü­ne ka­dar sü­re­ge­len bu dost­lu­ğun ze­de­len­me­si en­di­şe­sin­den kay­nak­lan­mak­ta­dır. Ders­ha­ne­le­rin sa­de­ce ti­ca­ri ku­rum­lar ola­rak gö­rül­me­si doğ­ru de­ğil­dir.

*El­bet­te eği­tim sis­te­mi­mi­zin iyi­leş­ti­ril­me­si he­pi­mi­zin ön­ce­lik­li gö­re­vi­dir. Ama bu­nu bir şey­le­ri yı­ka­rak yap­ma­ya ta­raf­tar ol­ma­dı­ğı­mı be­lirt­mek is­te­rim. Ders­ha­ne­le­re ih­ti­yaç du­yul­ma­ya­cak bir iyi­leş­tir­me ya­pıl­ma­dan ka­pa­tıl­ma­sı­na evet de­me­nin, doğ­ru ol­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum.

*Bu­gü­ne ka­dar bin­ler­ce gen­ci­mi­zin üni­ver­si­te ka­zan­ma­sı­na ve­si­le olan bu ku­rum­la­rın ka­pa­tıl­ma­sı­nın, do­ğu­ra­ca­ğı sos­yal ya­ra­la­rın te­la­fi­si­nin zor ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Baş­tan da ifa­de et­ti­ğim gi­bi Sa­yın Baş­ba­ka­nı­ma olan sev­gi­mi sı­na­mak kim­se­nin had­di de­ğil­dir. Ama hiç­bir ma­kam sev­da­sı­na düş­me­den ta­ma­men mil­le­ti­me hiz­met sev­da­sıy­la ve Baş­ba­ka­nı­mız­la is­te­ğiy­le gir­di­ğim si­ya­set­te mil­le­ti­me fay­da­lı ol­ma­ya­ca­ğı­nı dü­şün­dü­ğüm hu­sus­la­rı açık­ça ifa­de et­mek en önem­li va­zi­fem­dir.

BUGÜN GAZETESİ

  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
  Diğer Haberler
 • 'Cono aşireti'ne 38 tutuklama18 Ocak 2018 Perşembe 18:34
 • 'Fosur fosur uyumak sana yakışır mı?'18 Ocak 2018 Perşembe 16:07
 • Yurttan kış manzaraları18 Ocak 2018 Perşembe 13:07
 • Kamyonet üzerinde tehlikeli yolculuk18 Ocak 2018 Perşembe 12:54
 • ABD'ye Ankara'dan ilk yanıt!18 Ocak 2018 Perşembe 12:08
 • TSK Afrin operasyonu için 7 nokta belirledi18 Ocak 2018 Perşembe 09:39
 • Bir devir kapanıyor!18 Ocak 2018 Perşembe 09:19
 • Çiftlikbank yavruladı!18 Ocak 2018 Perşembe 09:18
 • 3.5 saat sonra dirildi, 10 gün sonra öldü18 Ocak 2018 Perşembe 09:16
 • Kaçak babaya zorunlu DNA!18 Ocak 2018 Perşembe 09:14
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2011 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.