• BIST 108.392
 • Altın 142,851
 • Dolar 3,5345
 • Euro 4,1192
 • Trabzon 30 °C
 • İstanbul 21 °C
 • Ankara 35 °C

Hakan Şükür'den dershane tepkisi

Hakan Şükür'den dershane tepkisi
Dershanelerin kapatılmasına bir tepki de AK Parti Milletvekili Hakan Şükür’den geldi.

Hakan Şükür, “Bugüne kadar binlerce gencimizin üniversite kazanmasına vesile olan bu kurumların kapatılmasının doğuracağı sosyal yaraların telafisinin zor olacağını düşünüyorum” dedi.

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın ders­ha­ne­le­ri ka­pat­ma ça­lış­ma­la­rıy­la il­gi­li tar­tış­ma­lar de­vam edi­yor. Son ola­rak AK Par­ti İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ha­kan Şü­kür, ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma sü­re­ciy­le il­gi­li res­mi Twit­ter he­sa­bın­dan açık­la­ma yap­tı.

Şü­kür, ders­ha­ne­le­re ih­ti­yaç du­yul­ma­ya­cak bir iyi­leş­tir­me ya­pıl­ma­dan ka­pa­tıl­ma­sı­na “E­ve­t” de­me­nin doğ­ru ol­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. Şü­kür, ba­zı med­ya ku­ru­luş­la­rın­da ders­ha­ne tar­tış­ma­la­rı ile Hiz­met Ha­re­ke­ti ve AK Par­ti­’nin kar­şı kar­şı­ya ge­ti­ril­me­si­nin ken­di­si­ni üz­dü­ğü­nü ifa­de et­ti.

Şü­kü­r’­ün at­tı­ğı twe­et­ler şöy­le:

*20 se­ne­den faz­la bir sü­re­den be­ri için­de bu­lun­mak­tan şe­ref duy­du­ğum Hiz­me­ti­miz ile men­su­bu bu­lun­mak­la onur duy­du­ğum par­ti­mi­zin bu şe­kil­de kar­şı kar­şı­ya gel­miş ol­ma­la­rı be­ni çok üz­mek­te­dir.

BU­NU AÇIK­LA­MAK VA­Zİ­FEM

*Muh­te­rem Ho­ca­mın (Fet­hul­lah Gü­len) Baş­ba­ka­nı­mı­za her za­man du­a et­ti­ği­nin en ya­kın şa­hit­le­rin­de­nim. Ders­ha­ne­ler me­se­le­sin­de ge­rek ya­yın or­gan­la­rın­da ge­rek­se sos­yal med­ya­da gös­te­ri­len has­sa­si­yet, bu­gü­ne ka­dar sü­re­ge­len bu dost­lu­ğun ze­de­len­me­si en­di­şe­sin­den kay­nak­lan­mak­ta­dır. Ders­ha­ne­le­rin sa­de­ce ti­ca­ri ku­rum­lar ola­rak gö­rül­me­si doğ­ru de­ğil­dir.

*El­bet­te eği­tim sis­te­mi­mi­zin iyi­leş­ti­ril­me­si he­pi­mi­zin ön­ce­lik­li gö­re­vi­dir. Ama bu­nu bir şey­le­ri yı­ka­rak yap­ma­ya ta­raf­tar ol­ma­dı­ğı­mı be­lirt­mek is­te­rim. Ders­ha­ne­le­re ih­ti­yaç du­yul­ma­ya­cak bir iyi­leş­tir­me ya­pıl­ma­dan ka­pa­tıl­ma­sı­na evet de­me­nin, doğ­ru ol­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum.

*Bu­gü­ne ka­dar bin­ler­ce gen­ci­mi­zin üni­ver­si­te ka­zan­ma­sı­na ve­si­le olan bu ku­rum­la­rın ka­pa­tıl­ma­sı­nın, do­ğu­ra­ca­ğı sos­yal ya­ra­la­rın te­la­fi­si­nin zor ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Baş­tan da ifa­de et­ti­ğim gi­bi Sa­yın Baş­ba­ka­nı­ma olan sev­gi­mi sı­na­mak kim­se­nin had­di de­ğil­dir. Ama hiç­bir ma­kam sev­da­sı­na düş­me­den ta­ma­men mil­le­ti­me hiz­met sev­da­sıy­la ve Baş­ba­ka­nı­mız­la is­te­ğiy­le gir­di­ğim si­ya­set­te mil­le­ti­me fay­da­lı ol­ma­ya­ca­ğı­nı dü­şün­dü­ğüm hu­sus­la­rı açık­ça ifa­de et­mek en önem­li va­zi­fem­dir.

BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Ege'de yine deprem oldu!27 Temmuz 2017 Perşembe 16:50
 • Meclis'ten 64 günlük ara27 Temmuz 2017 Perşembe 16:14
 • HDP'li Hezer'in vekilliği düşürüldü27 Temmuz 2017 Perşembe 16:01
 • Erdoğan çağrıda bulundu, YÖK harekete geçti27 Temmuz 2017 Perşembe 15:58
 • FETÖ'cülerin iadesi için yeni yöntem27 Temmuz 2017 Perşembe 15:21
 • Ak Parti'den 3 dilde 15 Temmuz kitapçığı27 Temmuz 2017 Perşembe 14:41
 • ‘Sarhoşların seviyesine inemem’27 Temmuz 2017 Perşembe 14:01
 • MHP'den zehir zemberek açıklama!27 Temmuz 2017 Perşembe 13:58
 • Sahilde yürürken hayatı karardı27 Temmuz 2017 Perşembe 12:14
 • Eski TUBİTAK çalışanlarına operasyon!27 Temmuz 2017 Perşembe 12:05
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.