• BIST 106.764
 • Altın 142,206
 • Dolar 3,5340
 • Euro 4,1188
 • Trabzon 23 °C
 • İstanbul 29 °C
 • Ankara 31 °C

Hakan Şükür'den dershane tepkisi

Hakan Şükür'den dershane tepkisi
Dershanelerin kapatılmasına bir tepki de AK Parti Milletvekili Hakan Şükür’den geldi.

Hakan Şükür, “Bugüne kadar binlerce gencimizin üniversite kazanmasına vesile olan bu kurumların kapatılmasının doğuracağı sosyal yaraların telafisinin zor olacağını düşünüyorum” dedi.

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın ders­ha­ne­le­ri ka­pat­ma ça­lış­ma­la­rıy­la il­gi­li tar­tış­ma­lar de­vam edi­yor. Son ola­rak AK Par­ti İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ha­kan Şü­kür, ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma sü­re­ciy­le il­gi­li res­mi Twit­ter he­sa­bın­dan açık­la­ma yap­tı.

Şü­kür, ders­ha­ne­le­re ih­ti­yaç du­yul­ma­ya­cak bir iyi­leş­tir­me ya­pıl­ma­dan ka­pa­tıl­ma­sı­na “E­ve­t” de­me­nin doğ­ru ol­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. Şü­kür, ba­zı med­ya ku­ru­luş­la­rın­da ders­ha­ne tar­tış­ma­la­rı ile Hiz­met Ha­re­ke­ti ve AK Par­ti­’nin kar­şı kar­şı­ya ge­ti­ril­me­si­nin ken­di­si­ni üz­dü­ğü­nü ifa­de et­ti.

Şü­kü­r’­ün at­tı­ğı twe­et­ler şöy­le:

*20 se­ne­den faz­la bir sü­re­den be­ri için­de bu­lun­mak­tan şe­ref duy­du­ğum Hiz­me­ti­miz ile men­su­bu bu­lun­mak­la onur duy­du­ğum par­ti­mi­zin bu şe­kil­de kar­şı kar­şı­ya gel­miş ol­ma­la­rı be­ni çok üz­mek­te­dir.

BU­NU AÇIK­LA­MAK VA­Zİ­FEM

*Muh­te­rem Ho­ca­mın (Fet­hul­lah Gü­len) Baş­ba­ka­nı­mı­za her za­man du­a et­ti­ği­nin en ya­kın şa­hit­le­rin­de­nim. Ders­ha­ne­ler me­se­le­sin­de ge­rek ya­yın or­gan­la­rın­da ge­rek­se sos­yal med­ya­da gös­te­ri­len has­sa­si­yet, bu­gü­ne ka­dar sü­re­ge­len bu dost­lu­ğun ze­de­len­me­si en­di­şe­sin­den kay­nak­lan­mak­ta­dır. Ders­ha­ne­le­rin sa­de­ce ti­ca­ri ku­rum­lar ola­rak gö­rül­me­si doğ­ru de­ğil­dir.

*El­bet­te eği­tim sis­te­mi­mi­zin iyi­leş­ti­ril­me­si he­pi­mi­zin ön­ce­lik­li gö­re­vi­dir. Ama bu­nu bir şey­le­ri yı­ka­rak yap­ma­ya ta­raf­tar ol­ma­dı­ğı­mı be­lirt­mek is­te­rim. Ders­ha­ne­le­re ih­ti­yaç du­yul­ma­ya­cak bir iyi­leş­tir­me ya­pıl­ma­dan ka­pa­tıl­ma­sı­na evet de­me­nin, doğ­ru ol­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum.

*Bu­gü­ne ka­dar bin­ler­ce gen­ci­mi­zin üni­ver­si­te ka­zan­ma­sı­na ve­si­le olan bu ku­rum­la­rın ka­pa­tıl­ma­sı­nın, do­ğu­ra­ca­ğı sos­yal ya­ra­la­rın te­la­fi­si­nin zor ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Baş­tan da ifa­de et­ti­ğim gi­bi Sa­yın Baş­ba­ka­nı­ma olan sev­gi­mi sı­na­mak kim­se­nin had­di de­ğil­dir. Ama hiç­bir ma­kam sev­da­sı­na düş­me­den ta­ma­men mil­le­ti­me hiz­met sev­da­sıy­la ve Baş­ba­ka­nı­mız­la is­te­ğiy­le gir­di­ğim si­ya­set­te mil­le­ti­me fay­da­lı ol­ma­ya­ca­ğı­nı dü­şün­dü­ğüm hu­sus­la­rı açık­ça ifa­de et­mek en önem­li va­zi­fem­dir.

BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Kos'ta ölen Türk'ün kimliği belli oldu21 Temmuz 2017 Cuma 14:37
 • Genç'ten Bakan Soylu'ya teşekkür21 Temmuz 2017 Cuma 14:11
 • İsrail müslümanlara saldırdı!21 Temmuz 2017 Cuma 14:04
 • Erdoğan'dan peş peşe kritik ziyaretler21 Temmuz 2017 Cuma 12:43
 • Ankara'da FETÖ operasyonu21 Temmuz 2017 Cuma 12:24
 • Kandilli'den son dakika deprem açıklaması21 Temmuz 2017 Cuma 12:07
 • Bodrum'da tsunami!21 Temmuz 2017 Cuma 10:42
 • Deprem Yunanistan'ı da vurdu21 Temmuz 2017 Cuma 10:39
 • Skandallar ülkesi Almanya!21 Temmuz 2017 Cuma 09:56
 • ABD'nin Ankara Büyükelçisi gidiyor!21 Temmuz 2017 Cuma 09:47
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.