• BIST 99.639
 • Altın 140,677
 • Dolar 3,5032
 • Euro 3,9191
 • Trabzon 24 °C
 • İstanbul 25 °C
 • Ankara 24 °C

Hukukçulardan önemli uyarı

Hukukçulardan önemli uyarı
Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrasında siyasetin yargıya müdahale girişimlerine karşı hukukçulardan önemli uyarılar geldi. Yargının sınırlandırıldığı belirtilerek bunun anayasal suç olduğu vurgulandı.

ADALETE HİZMET EDİLMELİ

Tür­ki­ye Bo­ra­lar Bir­li­ği (TBB) Baş­ka­nı Avu­kat Me­tin Fey­zi­oğ­lu: Yar­gı­nın sa­de­ce ada­le­te hiz­met et­me­si ge­re­kir. Yar­gı­nın et­ki al­tı­na alın­mak is­ten­di­ği ve yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı­nın ört­bas edi­le­ce­ği en­di­şe­si top­lu­ma ha­kim kı­lı­nı­yor. Yar­gı­ya mü­da­ha­le et­mek doğ­ru de­ğil. Yal­nız­ca ada­le­te hiz­met et­me­si ge­re­kir. He­pi­miz bu­nun ta­kip­çi­si ol­mak zo­run­da­yız.

YARGI SINIRLANMAMALI

Hatay Baro Başkanı Avukat Sinan Adnan Akgöl: Yargının sınırlanmaması gerektir. Türkiye’de yolsuzlukların üzerine gidilmeli. Bu konuda yargı sınırlanmamalıdır. Şu anda birçok yerden açıklama yapılıyor. Bunlar gereksiz. Önce olayı tam olarak detaylarıyla öğrenelim o zaman gerekli açıklamalar yapılsın.

SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ

Ada­na Ba­ro Baş­ka­nı Avu­kat Men­gü­cek Ga­zi Çı­tı­rık: Ger­çek­le­rin or­ta­ya çık­ma­sı için so­ruş­tur­ma­nın ucu kim­le­re ka­dar uza­na­cak­sa uzan­ma­lı, si­ya­si ik­ti­dar gü­cü kul­la­nı­la­rak ger­çek­le­rin or­ta­ya çık­ma­sı­na ket vu­rul­ma­ma­lı­dır. Ya­sa önün­de eşit­lik il­ke­si uya­rın­ca kim­se­ye bir ay­rı­ca­lık ya­pıl­mak­sı­zın, si­ya­si ik­ti­dar gü­cü, si­ya­si nü­fuz kul­la­nıl­mak­sı­zın so­ruş­tur­ma yü­rü­tül­me­li­dir.

Yar­gı­la­ma ya­pı­la­rak suç­lu­lar or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­lı­dır. Yar­gı­nın ba­ğım­sız­lı­ğı­na ve ta­raf­sız­lı­ğı­na göl­ge dü­şü­re­cek açık­la­ma, ey­lem ve iş­lem­ler­den uzak du­rul­ma­sı ge­re­kir. Ya­şa­nan bu olay va­tan­daş­la­rın ada­le­te olan gü­ve­ni­ni sars­tı. Yar­gı or­gan­la­rı­nın gö­rev­le­ri­ni ya­par­ken hiç­bir güç, ki­şi, ku­ru­luş en­gel ol­ma­ma­lı­dır. So­ruş­tur­ma de­vam et­mek­te­dir. Sü­re­cin her aşa­ma­sı­nı bü­yük bir ti­tiz­lik­le ta­kip ede­ce­ğiz.

DEVLET TARAFSIZ KALMALI

Bo­lu Ba­ro Baş­ka­nı Avu­kat Fe­rit Ata­lay: De­re ge­çer­ken at de­ğiş­ti­ril­mez. Bir sav­cı­nın yü­rüt­tü­ğü tat­bi­ka­tı dev­let de­ğiş­ti­ri­yor­sa bu key­fi bir so­ruş­tur­ma­dır. Bi­zi so­ruş­tu­ra­cak ma­kam bi­ze öz­gü ol­ma­lı. Bu olay­da dev­le­tin mü­da­ha­le­si ola­yı ört­bas et­mek is­te­di­ği an­la­mı­na gel­mek­te. Dev­let ta­raf­sız kal­ma­lı­dır.

HUKUK HERKESE EŞİT UYGULANMALI

Mer­sin Ba­ro Baş­ka­nı Avu­kat Al­pay Ant­men: Hu­kuk her­kes için eşit uy­gu­lan­ma­lı. Yar­gı­nın ve­ya kol­lu­ğun birta­kım güç odak­la­rı­nın kon­tro­lü­ne gir­di­ği, tas­fi­ye ara­cı ha­li­ne gel­di­ği al­gı­sı­nın bi­le akıl­la­ra gel­me­me­si ge­rekir. HSYK ba­ğım­sız ha­le ge­ti­ril­me­li. Ada­let Ba­ka­nı ve Müs­te­şa­rı bu ku­ru­ldan çı­ka­rıl­ma­lı­dır.

BAĞIMSIZLIĞA MÜDAHALE

Gü­ven Tah­kim ve Hu­kuk­çu­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Avu­kat Ze­ke­ri­ya Al­bay­rak: Ba­ğım­sız yar­gı mil­le­tin en te­mel ga­ran­ti­si­dir. Yar­gı­sal fa­ali­yet­ler­de doğ­ru­dan gö­rev alan kol­luk güç­le­ri­nin bu fa­ali­yet­le­ri ne­de­niy­le yü­rüt­me­nin ta­sar­ru­fu al­tın­da kal­ma­la­rı, doğ­ru­dan yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı­na mü­da­ha­le an­la­mı­na gel­mek­te­dir ki; bu du­rum ana­ya­sal bir suç­tur.

BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • El-Bab'da camide dikkat çeken kare!26 Haziran 2017 Pazartesi 20:42
 • Bahçeli'den flaş OHAL açıklaması26 Haziran 2017 Pazartesi 15:57
 • Bakan Soylu'dan önemli açıklama!26 Haziran 2017 Pazartesi 14:41
 • Bakan Avcı'nın acı günü!26 Haziran 2017 Pazartesi 14:27
 • Acı haber geldi!26 Haziran 2017 Pazartesi 13:39
 • O sahnenin sırrı ortaya çıktı!26 Haziran 2017 Pazartesi 13:35
 • Yeni imar yönetmeliği Başbakanlık'ta26 Haziran 2017 Pazartesi 12:12
 • Huzurevinde hüzünlü bayram26 Haziran 2017 Pazartesi 11:58
 • Mahalleli ile Suriyeliler arasında büyük kavga26 Haziran 2017 Pazartesi 11:51
 • Kınalı kuzulara bayram sürprizi26 Haziran 2017 Pazartesi 11:49
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.