İçini yiyip dışını atmayın! Meğer asıl mucize kabuğundaymış