• BIST 108.392
 • Altın 143,183
 • Dolar 3,5328
 • Euro 4,1224
 • Trabzon 27 °C
 • İstanbul 21 °C
 • Ankara 20 °C

İdeal uyku için altın öneriler

İdeal uyku için altın öneriler
Gün­lük ya­şam­da fark­lı ne­den­le­re bağ­lı ola­rak sırt ve bo­yun ağ­rı­sı olu­şa­bi­li­yor. Bu du­rum uy­ku dü­ze­ni­ni bo­zu­yor ve ağ­rıy­la iyi bir uy­ku uyu­mak müm­kün ol­mu­yor. Böy­le­ce ağ­rı­yla gelen uyku bölünmesi sonucu kişi güne din­le­me

Cid­di şe­kil­de bel-bo­yun ağ­rı­nız ol­sa bi­le iyi bir ge­ce uy­ku­suy­la bu acı­nın ha­fif­le­ye­ce­ği­ni vur­gu­lu­yor uz­man­lar. Fi­zik Te­da­vi ve Re­ha­bi­li­tas­yon Uz­ma­nı Prof. Dr. Gül­çin Gül­şen, in­san vü­cu­du­nun uy­kuy­la ener­ji top­la­dı­ğı­nı ve kas-is­ke­let ya­pı­sı­nın uy­ku­da din­len­me son­ra­sı iyi­leş­me sü­re­ci­ni hız­lan­dır­dı­ğı­nı söy­le­di. Prof. Dr. Gül­çin Gül­şen, iyi bir ge­ce uy­ku­su için de şu öne­ri­ler de bu­lun­du.

Ya­tak se­çi­mi çok önem­li

Yatağınız vücut ağırlığını desteklemeli, vücudun şeklini alacak kadar yumuşak olmamalı, ya da sert bir zemin gibi baskı yapmamalı, orta sertlikte bir yatak seçilmelidir. Yatak, iskelet sistemine uyumlu olmalı. Yatak tercihinde, zaman zaman popüler olan ürünlere değil, gerçekten sağlıklı olanlara itibar edilmeli. Yatak aksesuarlarına da aynı özen gösterilmeli. Ya­tak se­çi­mi­ni, ter­cih et­ti­ği­niz mar­ka­nın show­ro­om ma­ğa­za­sın­da ya­tak üze­rin­de ya­ta­rak, sa­ğa so­la dö­ne­rek de­ne­ye­rek ya­pın.

Zih­ninizi öz­gür bı­rak­ın

Yat­ma­dan ön­ce ra­hat ve sa­kin bir or­tam­da ba­sit bir me­di­tas­yon­la zih­ni­ni­zi ra­hat­la­ta­bi­lir­si­niz. Ok­si­jen­li bir or­tam­da uyu­ma­ya önem verin. Hayatınızdaki keyifli bir ana odaklanın ya da size mutluluk veren bir objeyi düşünün. Bir başkasının yapacağı minik bir masaj yine daha iyi bir uykuya sizi hazırlayabilir. Alınan önlemlere rağmen uyku bozukluğu mevcut ise, mutlaka profesyonel destek alınmalıdır. Uykunun derin aşamasına geçemeyen kişilerde bazı hormonlar yeterince salgılanamamakta ve kas spazmı gelişmekte, bu da bo­yun­da­ki prob­lem­le­re se­bep ola­bil­mek­te ya da ar­tı­ra­bil­mek­te.

İde­al uy­ku po­zis­yon­la­rı­nı de­ne­yin

İdeal bir uykunun doğru pozisyonu var. Özellikle yan şekilde, dizleri hafifçe karına çekerek yatılan pozisyonda omurga gerilimi düşürüyor ve rahat bir uyku sizi bekliyor.

Yine uygun bir yastıkla boynu desteklemek, ayak bilekleri arasına kadar uzanan bir başka yastıkla karın bölgesi ve göğüs ağırlığını hafifletmek, yapılması gerekenler arasında. Yana yatma pozisyonu rahat gelmiyorsa sırt üstü uyunabilir, burada da boyun altına iyi bir yastık seçimi, dizlerin altını hafif yükseltmek için küçük bir yastık koymak gerekir. Böylece bel üzerindeki basınç azaltılmış olur.

Yas­tık de­yip geç­me­yin

Ge­ce bo­yun­ca bo­yun du­ru­şu­nu­zun doğ­ru ol­ma­sı, iyi ne­fes alıp ver­me için en uy­gun yas­tı­ğı seç­me­li­si­niz. Yas­tık der­ken ba­şı­nı­zı ko­ya­cak bir yas­tı­ğın ya­nı­ sı­ra vü­cu­du­nu­zu, diz­le­ri­ni­zi des­tek­le­yen yas­tık­lar da ter­cih ede­bi­lir­si­niz. Yas­tık se­çi­min­de, yas­tı­ğın bo­yun boş­lu­ğu­nu des­tek­le­me­si­ne özen gös­te­ril­me­li. Bo­yun yük­sek­li­ği bi­rey­den bi­re­ye de­ği­şe­ce­ği için yas­tık yük­sek­li­ği çok önem­li­dir. Ya­tış şek­li bo­yun ağ­rı­la­rın­da, sır­t üs­tü ya da yan ol­ma­lı­dır.

Ya­tar­ken ye­me iç­me­ye son ve­rin

Ge­ce bo­yun­ca vü­cut­ta­ki gün­lük fa­ali­ye­tin de­vam et­me­si­ni is­te­mi­yor­sa­nız yat­ma­dan 2-3 sa­at ev­vel ye­me-iç­me­yi bı­ra­kın. Gün­lük fa­ali­yet­ten kas­tı­mız da vü­cu­dun ener­ji üre­ti­mi­nin sür­me­si, sin­di­rim sis­te­mi­nin ara­lık­sız ça­lış­ma­sı, kalp gi­bi ha­ya­ti or­gan­la­rın din­len­me­ye fır­sat bu­la­ma­ma­sı. Ge­ce bo­yun­ca uy­ku­nu­zun birkaç kez bö­lü­ne­rek tu­va­let ih­ti­ya­cı­nın be­lir­me­si de ra­hat­sız­lık ve­ren so­nuç­lar­dan.

Dik­kat edil­me­si ge­re­ken bir baş­ka ko­nu ise yat­ma­dan ön­ce ka­fe­in­li içe­cek­ler­den uzak du­rul­ma­sı. Uy­ku vü­cu­dun ye­ni­len­me­si için önem­li bir bi­le­şen­dir. Fark­lı et­ken­le­re bağ­lı bel ve bo­yun ağ­rı­sı çe­ken­le­re iyi bir uy­ku zo­run­lu­luk gi­bi gö­rün­se de, uy­ku as­lo­la­rak bes­len­me gi­bi sağ­lık­lı bir in­san vü­cu­du­nun da gün­lük ih­ti­ya­cı­dır.


KAYNAK - BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Lösemi hastası Dolunay yardım bekliyor25 Temmuz 2017 Salı 09:52
 • AK Partili vekil Canan Karatay'a meydan okudu...24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:21
 • Bunu dünyada sadece Türkler yapıyor!23 Temmuz 2017 Pazar 12:59
 • 50 işçi hastanelik oldu22 Temmuz 2017 Cumartesi 13:31
 • Sağlıklı Yaşamın Anahtarı Düzenli Beyin Aktivitesinde…21 Temmuz 2017 Cuma 14:23
 • Bodrum’da tüm hekimler göreve başına21 Temmuz 2017 Cuma 13:48
 • Ünlü grubun solisti intihar etti20 Temmuz 2017 Perşembe 22:02
 • Nur Yerlitaş taburcu oldu20 Temmuz 2017 Perşembe 21:19
 • Ünlü şarkıcı sahnede öldü!20 Temmuz 2017 Perşembe 19:19
 • Türkiye’de yaklaşık 25 bin kişi organ nakli bekliyor20 Temmuz 2017 Perşembe 11:37
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.