• BIST 97.859
 • Altın 145,775
 • Dolar 3,5783
 • Euro 3,9984
 • Trabzon 18 °C
 • İstanbul 23 °C
 • Ankara 22 °C

İktidar partisine yolsuzluk operasyonu

İktidar partisine yolsuzluk operasyonu
İspanya’da iktidardaki Halk Partisi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında demokrasi örneği yaşandı. Polis, partinin genel merkezini bastı ve 14 saat arama yaptı. Partinin Genel Başkanı ve Başbakan Mariano Rajoy, polislere gereken tüm kolaylığı göstermeleri

İs­pan­ya­’da po­lis ik­ti­dar­da­ki Halk Par­ti­si­’nin ge­nel mer­ke­zi­ni yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı kap­sa­mın­da bas­tı. Uzun sü­re­dir de­vam eden yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı kap­sa­mın­da Savcı Pab­lo Ru­z’­un em­riy­le ön­ce­ki ge­ce par­ti mer­ke­zi­ni ba­san ma­li po­lis, bi­na­da 2005-2011 yıl­la­rın­da ya­pı­lan ta­di­lat ça­lış­ma­la­rıy­la il­gi­li ka­yıt dı­şı öde­me suç­la­ma­sı­na da­ir de­lil ara­dı. Ön­ce po­lis­le­rin bi­na­ya gir­me­si­ne izin ver­me­yen par­ti yet­ki­li­le­ri da­ha son­ra sav­cıy­la yap­tık­la­rı gö­rüş­me son­ra­sın­da ka­pı­la­rı­nı aç­tı.

14 SAAT ARAMA YAPILDI

Sav­cı, 14 sa­at­lik ara­ma so­nun­da mah­ke­me­ye fo­to­ko­pi­si tes­lim edil­miş ba­zı bel­ge­le­rin ori­ji­nal­le­ri­ni in­ce­le­di. El­le ya­zıl­mış ve be­yan edil­miş ba­zı öde­me mak­buz­la­rı­nı alan sav­cı, “Düz­gün bir araş­tır­ma için bu yap­tı­ğı­mız ka­çı­nıl­ma­z” de­di. Par­ti ge­nel mer­ke­zi­nin ta­di­la­tı sı­ra­sın­da ya­sa dı­şı el­de edi­len pa­ra­nın kul­la­nıl­dı­ğı id­di­ası­nı araş­tı­ran sav­cı, el­le ya­zıl­mış ba­zı öde­me mak­buz­la­rı­nın sah­te ol­du­ğu id­di­ası­nı in­ce­li­yor.

BAŞBAKANDAN TAM DESTEK

Av­ru­pa Bir­li­ği (AB) zir­ve­si için Brük­se­l’­de bu­lu­nan Baş­ba­kan Ma­ri­ano Ra­joy ise mah­ke­me­le­rin ver­di­ği ka­ra­ra mut­lak say­gı duy­du­ğu­nu be­lirt­ti ve par­ti yet­ki­li­le­ri­ne de so­ruş­tur­ma için ge­re­ken tüm ko­lay­lı­ğı gös­ter­me­le­ri ta­li­ma­tı ver­di­ği­ni ak­tar­dı. Ra­joy, “Ka­ra­rı bek­li­yo­ruz, en­di­şe­miz yo­k” de­di.

RÜŞVETLE GİZLİ FON

İd­di­aya gö­re Halk Par­ti­si­’nin es­ki ma­li iş­ler so­rum­lu­su Lu­is Bar­ce­nas, mü­te­ah­hit­le­rin par­ti­ye ‘ba­ğı­ş’ ola­rak ver­di­ği mil­yon­lar­ca eu­ro­yu par­ti li­der­le­rin zim­me­ti­ne ge­çir­me­si­ne yar­dım­cı ol­du. Baş­ba­kan Ra­joy ve di­ğer üst dü­zey yet­ki­li­ler, yol­suz­luk id­di­ala­rı­nı red­de­di­yor. So­ruş­tur­ma da şu an­da ma­li iş­ler so­rum­lu­su üze­rin­den de­vam edi­yor. İd­di­ana­me­ye gö­re Bar­ce­na­s’­ın İs­viç­re ban­ka­la­rın­da 48 mil­yon eu­ro pa­ra­sı bu­lu­nu­yor. Lu­is Bar­ce­nas, rüş­vet­ten ge­len pa­ra­lar­la giz­li bir fon oluş­tur­mak­la suç­la­nı­yor.

Süper savcı Barcelona’nın da peşinde

İktidardaki Halk Partisi’ni denetleyen savcı Pablo Ruz, Barcelona’nın Neymar trasferini de mercek altına aldı. Başkan Sandro Rosell’den Neymar transferiyle ilgili ödeme makbuzlarını ve kontratı savcılığa göndermesini istedi. Savcı, takımın 3 yıllık mali defterlerinin ibraz edilmesini de talep etti.

‘Bağış çemberi’ni anlatan muhasebeci hapiste

İk­ti­dar­da­ki Halk Par­ti­si­’nin 20 yıl bo­yun­ca ma­li iş­ler so­rum­lu­lu­ğu­nu yü­rü­ten Lu­is Bar­ce­nas geç­ti­ği­miz tem­muz ayın­da yol­suz­luk­lar­la il­gi­li açık­la­ma­lar yap­mış­tı.

KA­YIT DI­ŞI TAH­Sİ­LAT

Açık­la­ma­sın­dan son­ra tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne gön­de­ri­len Bar­ce­nas, ‘yol­suz­luk ve ka­yıt dı­şı ba­ğış çem­be­ri­’nin iş­le­yi­şi­ni an­lat­mış­tı. Bu­na gö­re ara­la­rın­da Baş­ba­kan Ma­ri­ano Ra­jo­y’­un da bu­lun­du­ğu Halk Par­ti­si üst dü­zey yö­ne­ti­ci­le­ri işa­dam­la­rın­dan ka­yıt dı­şı pa­ra tah­sil et­ti.

Bu­nun kar­şı­lı­ğın­da in­şa­at izin­le­ri ve iha­le­ler da­ğı­tıl­dı. Halk Par­ti­si­’nin, el­de et­ti­ği ya­sa dı­şı ge­lir­le üst dü­zey par­ti yö­ne­ti­ci­le­ri­ne ek öde­me­ler yap­tı­ğı, ka­ra pa­ra­dan ay­rı­ca se­çim kam­pan­ya­la­rı­nın fi­nan­se edil­me­sin­de ya­rar­la­nıl­dı­ğı da id­di­a edi­li­yor. İs­pan­yol El Mun­do ga­ze­te­si­ne ko­nu­şan Bar­ce­nas, “hü­kü­me­ti dü­şü­re­bi­le­cek önem­de baş­ka bil­gi ve bel­ge­le­re de sa­hip ol­du­ğu­nu­” id­di­a et­miş­ti. Tu­tuk­lu yar­gı­la­nan Bar­ce­nas, ka­ra pa­ra ak­la­ma ve ver­gi ka­çak­çı­lı­ğıy­la il­gi­li baş­ka bir da­va­da da yar­gı­la­nı­yor.

BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • HDP'li vekil gözaltında29 Mayıs 2017 Pazartesi 14:59
 • TBMM raporunda FETÖ ve futbol!29 Mayıs 2017 Pazartesi 12:47
 • İstanbul’un göbeğinde içler acısı manzara!29 Mayıs 2017 Pazartesi 12:21
 • Yangınların en büyük sebebini KTÜ’lü uzman açıkladı!29 Mayıs 2017 Pazartesi 12:09
 • Terör örgütüne darbe üstüne darbe29 Mayıs 2017 Pazartesi 10:33
 • Kaçak at kesimi deposuna operasyon29 Mayıs 2017 Pazartesi 10:24
 • 2023’e kadar bin 368 baraj daha29 Mayıs 2017 Pazartesi 10:22
 • İçişleri Bakanlığı 1 haftalık bilançoyu açıkladı29 Mayıs 2017 Pazartesi 10:08
 • O da öldürüldü!29 Mayıs 2017 Pazartesi 09:59
 • Yeni imar yönetmeliği geliyor!29 Mayıs 2017 Pazartesi 09:54
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.