• BIST 106.991
 • Altın 151,481
 • Dolar 3,6762
 • Euro 4,3196
 • Trabzon 14 °C
 • İstanbul 17 °C
 • Ankara 1 °C
 • Trabzonspor kurmayları Çalımbay’ın önüne Eto’o dosyasını koydu
 • Rıza Çalımbay trabzonhaber'e konuştu!
 • İşte Ak Parti’nin incelemeye aldığı belediyeler!
 • Trabzonspor kurmayları Çalımbay’ın önüne Eto’o dosyasını koydu
 • Rıza Çalımbay trabzonhaber'e konuştu!
 • İşte Ak Parti’nin incelemeye aldığı belediyeler!

İktidar partisine yolsuzluk operasyonu

İktidar partisine yolsuzluk operasyonu
İspanya’da iktidardaki Halk Partisi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında demokrasi örneği yaşandı. Polis, partinin genel merkezini bastı ve 14 saat arama yaptı. Partinin Genel Başkanı ve Başbakan Mariano Rajoy, polislere gereken tüm kolaylığı göstermeleri

İs­pan­ya­’da po­lis ik­ti­dar­da­ki Halk Par­ti­si­’nin ge­nel mer­ke­zi­ni yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı kap­sa­mın­da bas­tı. Uzun sü­re­dir de­vam eden yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı kap­sa­mın­da Savcı Pab­lo Ru­z’­un em­riy­le ön­ce­ki ge­ce par­ti mer­ke­zi­ni ba­san ma­li po­lis, bi­na­da 2005-2011 yıl­la­rın­da ya­pı­lan ta­di­lat ça­lış­ma­la­rıy­la il­gi­li ka­yıt dı­şı öde­me suç­la­ma­sı­na da­ir de­lil ara­dı. Ön­ce po­lis­le­rin bi­na­ya gir­me­si­ne izin ver­me­yen par­ti yet­ki­li­le­ri da­ha son­ra sav­cıy­la yap­tık­la­rı gö­rüş­me son­ra­sın­da ka­pı­la­rı­nı aç­tı.

14 SAAT ARAMA YAPILDI

Sav­cı, 14 sa­at­lik ara­ma so­nun­da mah­ke­me­ye fo­to­ko­pi­si tes­lim edil­miş ba­zı bel­ge­le­rin ori­ji­nal­le­ri­ni in­ce­le­di. El­le ya­zıl­mış ve be­yan edil­miş ba­zı öde­me mak­buz­la­rı­nı alan sav­cı, “Düz­gün bir araş­tır­ma için bu yap­tı­ğı­mız ka­çı­nıl­ma­z” de­di. Par­ti ge­nel mer­ke­zi­nin ta­di­la­tı sı­ra­sın­da ya­sa dı­şı el­de edi­len pa­ra­nın kul­la­nıl­dı­ğı id­di­ası­nı araş­tı­ran sav­cı, el­le ya­zıl­mış ba­zı öde­me mak­buz­la­rı­nın sah­te ol­du­ğu id­di­ası­nı in­ce­li­yor.

BAŞBAKANDAN TAM DESTEK

Av­ru­pa Bir­li­ği (AB) zir­ve­si için Brük­se­l’­de bu­lu­nan Baş­ba­kan Ma­ri­ano Ra­joy ise mah­ke­me­le­rin ver­di­ği ka­ra­ra mut­lak say­gı duy­du­ğu­nu be­lirt­ti ve par­ti yet­ki­li­le­ri­ne de so­ruş­tur­ma için ge­re­ken tüm ko­lay­lı­ğı gös­ter­me­le­ri ta­li­ma­tı ver­di­ği­ni ak­tar­dı. Ra­joy, “Ka­ra­rı bek­li­yo­ruz, en­di­şe­miz yo­k” de­di.

RÜŞVETLE GİZLİ FON

İd­di­aya gö­re Halk Par­ti­si­’nin es­ki ma­li iş­ler so­rum­lu­su Lu­is Bar­ce­nas, mü­te­ah­hit­le­rin par­ti­ye ‘ba­ğı­ş’ ola­rak ver­di­ği mil­yon­lar­ca eu­ro­yu par­ti li­der­le­rin zim­me­ti­ne ge­çir­me­si­ne yar­dım­cı ol­du. Baş­ba­kan Ra­joy ve di­ğer üst dü­zey yet­ki­li­ler, yol­suz­luk id­di­ala­rı­nı red­de­di­yor. So­ruş­tur­ma da şu an­da ma­li iş­ler so­rum­lu­su üze­rin­den de­vam edi­yor. İd­di­ana­me­ye gö­re Bar­ce­na­s’­ın İs­viç­re ban­ka­la­rın­da 48 mil­yon eu­ro pa­ra­sı bu­lu­nu­yor. Lu­is Bar­ce­nas, rüş­vet­ten ge­len pa­ra­lar­la giz­li bir fon oluş­tur­mak­la suç­la­nı­yor.

Süper savcı Barcelona’nın da peşinde

İktidardaki Halk Partisi’ni denetleyen savcı Pablo Ruz, Barcelona’nın Neymar trasferini de mercek altına aldı. Başkan Sandro Rosell’den Neymar transferiyle ilgili ödeme makbuzlarını ve kontratı savcılığa göndermesini istedi. Savcı, takımın 3 yıllık mali defterlerinin ibraz edilmesini de talep etti.

‘Bağış çemberi’ni anlatan muhasebeci hapiste

İk­ti­dar­da­ki Halk Par­ti­si­’nin 20 yıl bo­yun­ca ma­li iş­ler so­rum­lu­lu­ğu­nu yü­rü­ten Lu­is Bar­ce­nas geç­ti­ği­miz tem­muz ayın­da yol­suz­luk­lar­la il­gi­li açık­la­ma­lar yap­mış­tı.

KA­YIT DI­ŞI TAH­Sİ­LAT

Açık­la­ma­sın­dan son­ra tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne gön­de­ri­len Bar­ce­nas, ‘yol­suz­luk ve ka­yıt dı­şı ba­ğış çem­be­ri­’nin iş­le­yi­şi­ni an­lat­mış­tı. Bu­na gö­re ara­la­rın­da Baş­ba­kan Ma­ri­ano Ra­jo­y’­un da bu­lun­du­ğu Halk Par­ti­si üst dü­zey yö­ne­ti­ci­le­ri işa­dam­la­rın­dan ka­yıt dı­şı pa­ra tah­sil et­ti.

Bu­nun kar­şı­lı­ğın­da in­şa­at izin­le­ri ve iha­le­ler da­ğı­tıl­dı. Halk Par­ti­si­’nin, el­de et­ti­ği ya­sa dı­şı ge­lir­le üst dü­zey par­ti yö­ne­ti­ci­le­ri­ne ek öde­me­ler yap­tı­ğı, ka­ra pa­ra­dan ay­rı­ca se­çim kam­pan­ya­la­rı­nın fi­nan­se edil­me­sin­de ya­rar­la­nıl­dı­ğı da id­di­a edi­li­yor. İs­pan­yol El Mun­do ga­ze­te­si­ne ko­nu­şan Bar­ce­nas, “hü­kü­me­ti dü­şü­re­bi­le­cek önem­de baş­ka bil­gi ve bel­ge­le­re de sa­hip ol­du­ğu­nu­” id­di­a et­miş­ti. Tu­tuk­lu yar­gı­la­nan Bar­ce­nas, ka­ra pa­ra ak­la­ma ve ver­gi ka­çak­çı­lı­ğıy­la il­gi­li baş­ka bir da­va­da da yar­gı­la­nı­yor.

BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • OHAL 5. Kez Uzatıldı!17 Ekim 2017 Salı 20:14
 • Meclis’te FETÖ tartışması17 Ekim 2017 Salı 18:41
 • Kerkük'e yeni Vali!17 Ekim 2017 Salı 18:22
 • İşte Ak Parti’nin incelemeye aldığı belediyeler!17 Ekim 2017 Salı 17:38
 • Polis servisine bombalı saldırı!17 Ekim 2017 Salı 17:36
 • Hatay'dan kahreden haber!17 Ekim 2017 Salı 17:30
 • İzmir'de FETÖ operasyonu17 Ekim 2017 Salı 16:47
 • Yıldırm ve Kılıçdaroğlu görüşmesi sona erdi!17 Ekim 2017 Salı 16:43
 • Maden ocağında göçük!17 Ekim 2017 Salı 15:50
 • Ak Parti Pekşen için harekete geçti!17 Ekim 2017 Salı 15:45
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.