• BIST 102.270
 • Altın 148,843
 • Dolar 3,5367
 • Euro 4,1883
 • Trabzon 25 °C
 • İstanbul 22 °C
 • Ankara 18 °C

Kendimizi ikinci evimizde hissediyoruz

Kendimizi ikinci evimizde hissediyoruz
Çeşitli temaslar için İran’da bulunan Başbakan Erdoğan, “Burada kendimizi ikinci evimizde hissediyoruz. Gösterilen ev sahipliğine özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, İran Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Bi­rin­ci Yar­dım­cı­sı İs­hak Ci­han­gi­ri ile Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sa­da­bad Sa­ra­yı­’n­da baş ba­şa görüştü. He­yet­le­ra­ra­sı müzakerelerde mu­ta­bık ka­lı­nan ko­nu­lar­da­ki an­laş­ma­la­rın im­za tö­re­ni­ne ka­tıl­dı ve or­tak ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di. E

r­do­ğan, Ci­han­gi­ri­’nin da­ve­ti üze­ri­ne 2 yıl ara­dan son­ra İra­n’­a gel­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Ken­di­mi­zi ikin­ci evi­miz­de his­se­di­yo­ruz. Gös­te­ri­len ev sa­hip­li­ği­ne özel­lik­le te­şek­kür edi­yo­rum. İki­li iliş­ki­le­ri de­ğer­len­dir­me fır­sa­tı bul­duk. Özel­lik­le ter­cih­li ti­ca­ret an­laş­ma­sı çok ama çok bü­yük önem arz edi­yor­du, bu­nun im­za­lan­ma­sın­dan mem­nu­num” de­di.

İRADEMİZ MEVCUT

“Te­men­ni ede­rim ki yük­sek dü­zey­li iş­bir­li­ği an­laş­ma­sı­nı da Sa­yın Ru­ha­ni­’nin Tür­ki­ye zi­ya­re­tin­de im­za­la­ma fır­sa­tı­nı bu­lu­ruz” ifa­de­si­ni kul­la­nan Er­do­ğan, An­ka­ra ve Tah­ran ara­sı­nın 2 sa­at­lik uçuş me­sa­fe­sin­de bu­lu­nduğunu di­le ge­ti­rdi. Erdoğan, şöyle devam etti: “2012 ül­ke­le­ri­miz açı­sın­dan ba­şa­rı­lı bir yıl ol­du. 21,8 mil­yar do­lar­lık ti­ca­ret hac­mi­ne ulaş­tık, den­ge­li bir ti­ca­ret hac­miy­di o. Ma­ale­sef 2013’te bu 13.5 mil­yar do­la­ra düş­tü. 2015 so­nu iti­ba­riy­le he­de­fi­miz 30 mil­yar do­lar­dır. Ta­raf­lar­da bu­nu ger­çek­leş­ti­re­bi­le­cek si­ya­si ira­de mev­cut.” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.

Ci­han­gi­ri de İran ve Tür­ki­ye iliş­ki­le­ri­nin es­ki­ye da­ya­nan, dost­ça iliş­ki­ler ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek özellik­le eko­no­mik alan­da iyi bir an­laş­ma sağ­lan­dı­ğı­nı ifa­de etti. Ci­han­gi­ri, “İn­şal­lah iki ül­ke ara­sın­da­ki iliş­ki­le­ri önem­li nok­ta­la­ra ulaşır” de­di.

‘Su­ri­ye po­li­ti­ka­sı çök­tü İran’a yöneldi’ iddiası

İra­n’­ın di­ni li­de­ri Aye­tul­lah Ali Ha­ma­ne­y’­in Dev­rim Mu­ha­fız­la­rı Tem­sil­ci­si Ab­dul­lah Ma­cı Sa­dı­ki, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­a Tah­ran zi­ya­re­tin­den bir­kaç sa­at ön­ce sert suç­la­ma­da bu­lun­du. Sa­dı­ki, yap­tı­ğı açık­la­ma­da Er­do­ğa­n’­ın Su­ri­ye kri­zin­de oy­na­dı­ğı ro­lü eleş­ti­re­rek, “Tür­ki­ye Baş­ba­ka­nı, son za­man­la­ra ka­dar Su­ri­ye kri­zin­de da­ha çok İs­ra­il’­in kuk­la­sı gi­bi ha­re­ket edi­yor­du. Fa­kat son za­man­lar­da ar­tık uyan­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz” de­di. Tür­ki­ye­’nin Su­ri­ye po­li­ti­ka­sı­nın çök­me­sin­den son­ra Er­do­ğa­n’­ın İra­n’­la iliş­ki­le­ri ge­liş­tir­me ar­zu­su gös­ter­di­ği­ni sa­vu­nan Sa­dı­ki, “İ­ran ve Tür­ki­ye iki­li iliş­ki­ler­de ye­ni bir se­zo­na gi­ri­yor” di­ye ko­nuş­tu.

Sabredip bekleyeceğiz

Erdoğan,Merkez Bankası’nın faiz artırımıyla ilgili olarak, “İyi niyetle sabredip bir süre bekleyeceğiz. Döviz kurlarında, Borsa’da olumlu gelişme olmazsa, iyi niyetimizi koruyamayız” dedi.BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Dışişleri Bakanlığından ’Myanmar’ açıklaması26 Eylül 2017 Salı 09:24
 • Meteoroloji’den yağış uyarısı26 Eylül 2017 Salı 09:22
 • Muhtar uçurumda ölü bulundu25 Eylül 2017 Pazartesi 22:21
 • AK Parti milletvekili hayatını kaybetti25 Eylül 2017 Pazartesi 21:31
 • İş adamından FETÖ itirafı!25 Eylül 2017 Pazartesi 17:48
 • Kerkük'te sokağa çıkma yasağı25 Eylül 2017 Pazartesi 17:31
 • S-400'ler ne zaman gelecek?25 Eylül 2017 Pazartesi 17:11
 • Başkent’te büyük operasyon25 Eylül 2017 Pazartesi 16:08
 • PKK'dan hain saldırı!25 Eylül 2017 Pazartesi 15:42
 • Bahçeli'den Kuzey Irak açıklaması25 Eylül 2017 Pazartesi 15:11
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.