• BIST 107.348
 • Altın 151,590
 • Dolar 3,6566
 • Euro 4,2988
 • Trabzon 17 °C
 • İstanbul 20 °C
 • Ankara 14 °C
 • Ersun Yanal'a laf çakmaya çalıştı ama...
 • Onur Kıvrak'a şok!
 • Çubukçu neden istifa etti?
 • Ersun Yanal'a laf çakmaya çalıştı ama...
 • Onur Kıvrak'a şok!
 • Çubukçu neden istifa etti?

Kredi kartı sınırlamasına bankalardan tepki

Kredi kartı sınırlamasına bankalardan tepki
TBB Başkanı Hüseyin Aydın, tüketici kredileriyle kredi kartlarına sınırlama getiren BDDK’dan esneklik beklediklerini söyledi. TBB, yönetim kurulu toplantısını bugün Ankara’da yapıp bakanlardan destek isteyecek.

Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­mu’nun (BDDK) kre­di kart­la­rıy­la tü­ke­ti­ci kre­di­le­ri­ne ge­tir­di­ği sı­nır­la­ma­ya ban­ka­cı­lık sek­tö­rün­den tep­ki gel­di. Zi­ra­at Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü ve Tür­ki­ye Ban­ka­lar Bir­li­ği (TBB) Baş­ka­nı Hü­se­yin Ay­dın, BDDK’nın ted­bir­le­rin­de ba­zı es­nek­lik­ler bek­le­dik­le­ri­ni di­le ge­tir­di.

Ban­ka­lar An­ka­ra’da top­la­na­cak

Ge­nel Mü­dür Ay­dın, BDDK’nın özel­lik­le ih­ti­yaç kre­di­le­rin­de sı­nır­la­ma ön­gör­dü­ğü­nü be­lir­tir­ken, ‘Bu, be­nim ban­ka­mı da cid­di an­lam­da et­ki­li­yor. Ba­zı şey­le­rin es­ne­til­me­si­ni ta­lep et­mek el­bet­te bi­zim en do­ğal hak­kı­mı­z” de­di. Ay­dın, TBB yö­ne­tim ku­ru­lu­nu bu­gün An­ka­ra’da top­la­yıp du­ru­mu de­ğer­len­di­re­cek­le­ri­ni be­lir­tir­ken, eko­no­miy­le il­gi­li ba­kan­lar­la da gö­rü­şe­cek­le­ri­ni bil­dir­di.

BDDK çif­te iş­ta­hı bi­tir­mek is­ti­yor

Ay­dın, BDDK’nın ha­zır­la­dı­ğı dü­zen­le­mey­le hem bi­rey­le­rin kre­di al­ma iş­ta­hı­nı hem de ban­ka­la­rın kre­di ver­me iş­ta­hı­nı sı­nır­lan­dır­ma­ya ça­lış­tı­ğı­nı söy­le­di. Bu­nun ban­ka­la­rın kâr ala­nı­nı da­ral­ta­ca­ğı­nı ifa­de eden Ay­dın, “Alan da­ra­lın­ca ban­ka­lar ye­ni ara­yış­la­ra gi­di­yor. Ban­ka­lar bel­ki da­ha ön­ce uğ­ra­ma­dık­la­rı ba­kir alan­la­ra yö­ne­le­cek­tir. An­cak eko­no­mi­yi bü­yüt­mek için ban­ka kâr­lı­lık­la­rı­na da ih­ti­yaç va­r” de­di.

BDDK ALIŞ­VE­RİŞ SE­PE­Tİ­NE BA­KA­CAK

Zi­ra­at Ban­ka­sı’nın 150’nci ku­ru­luş yıl­ dö­nü­mü et­kin­lik­le­rin­de so­ru­la­rı­mı­zı ce­vap­la­yan BDDK Baş­ka­nı Mu­kim Öz­te­kin’in ver­di­ği bil­gi­le­re gö­re kre­di kar­tı­na ge­ti­ri­len sı­nır­la­ma ban­ka­la­rın va­tan­da­şa sun­du­ğu ‘i­la­ve tak­si­t’ avan­ta­jı­nı da or­ta­dan kal­dı­ra­cak. Öz­te­kin, va­de sı­nır­la­ma­sı­nın tüm tak­sit­le­ri kap­sa­dı­ğı­nı be­lir­tir­ken, ban­ka­la­rın ar­tık müş­te­ri­le­ri­ne ila­ve tak­sit su­na­ma­ya­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı.

Turizme önlem yok

Öz­te­kin ay­rı­ca, va­tan­da­şın bir­den faz­la çe­şit mal gru­bun­da yap­tı­ğı alış­ve­riş­le­ri de in­ce­le­ye­cek­le­ri­ni, kre­di kar­tı tak­sit­len­dir­me iş­le­mi sı­ra­sın­da her bir mal gru­bu için ay­rı ay­rı tak­sit sı­nır­la­ma­sı ya­pa­cak­la­rı­nı bil­dir­di. Baş­kan Öz­te­kin, tu­rizm sek­tö­rü­ne sı­nır ge­tir­me­me­le­ri­nin se­be­bi­ni, “Ön­lem al­ma­yı ge­rek­li gör­me­di­k” di­ye açık­lar­ken ku­yum­cu­luk sek­tö­rün­de 6 ay­lık tak­sit sı­nır­la­ma­sın­dan ye­ter­li et­ki­yi bek­le­dik­le­ri­ni kay­det­ti.

BUGÜN GAZETESİ


 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Dev FETÖ operasyonu! 57 gözaltı17 Ekim 2017 Salı 09:51
 • İç çamaşırından çıkanlar şoke etti17 Ekim 2017 Salı 09:46
 • Kuzey Irak'tan kahreden haber!17 Ekim 2017 Salı 08:07
 • Bir araya geliyorlar!16 Ekim 2017 Pazartesi 22:27
 • Siirt'te çatışma!16 Ekim 2017 Pazartesi 21:56
 • Türkiye Somali için seferber oldu!16 Ekim 2017 Pazartesi 21:11
 • Başkonsolos çalışanının eşi ve kızı serbest16 Ekim 2017 Pazartesi 20:47
 • Erdoğan, Baykal'ı ziyaret etti16 Ekim 2017 Pazartesi 20:06
 • RTÜK'e 3 yeni üye!16 Ekim 2017 Pazartesi 20:03
 • Vize krizinde yeni karar!16 Ekim 2017 Pazartesi 18:30
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.