• BIST 97.533
 • Altın 145,781
 • Dolar 3,5801
 • Euro 4,0019
 • İstanbul 20 °C
 • Ankara 16 °C
 • Trabzon 17 °C
 • İzmir 23 °C
 • Antalya 23 °C
 • Bursa 20 °C
 • Erzurum 14 °C
 • Gaziantep 23 °C

Kredi kartı sınırlamasına bankalardan tepki

Kredi kartı sınırlamasına bankalardan tepki
TBB Başkanı Hüseyin Aydın, tüketici kredileriyle kredi kartlarına sınırlama getiren BDDK’dan esneklik beklediklerini söyledi. TBB, yönetim kurulu toplantısını bugün Ankara’da yapıp bakanlardan destek isteyecek.

Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­mu’nun (BDDK) kre­di kart­la­rıy­la tü­ke­ti­ci kre­di­le­ri­ne ge­tir­di­ği sı­nır­la­ma­ya ban­ka­cı­lık sek­tö­rün­den tep­ki gel­di. Zi­ra­at Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü ve Tür­ki­ye Ban­ka­lar Bir­li­ği (TBB) Baş­ka­nı Hü­se­yin Ay­dın, BDDK’nın ted­bir­le­rin­de ba­zı es­nek­lik­ler bek­le­dik­le­ri­ni di­le ge­tir­di.

Ban­ka­lar An­ka­ra’da top­la­na­cak

Ge­nel Mü­dür Ay­dın, BDDK’nın özel­lik­le ih­ti­yaç kre­di­le­rin­de sı­nır­la­ma ön­gör­dü­ğü­nü be­lir­tir­ken, ‘Bu, be­nim ban­ka­mı da cid­di an­lam­da et­ki­li­yor. Ba­zı şey­le­rin es­ne­til­me­si­ni ta­lep et­mek el­bet­te bi­zim en do­ğal hak­kı­mı­z” de­di. Ay­dın, TBB yö­ne­tim ku­ru­lu­nu bu­gün An­ka­ra’da top­la­yıp du­ru­mu de­ğer­len­di­re­cek­le­ri­ni be­lir­tir­ken, eko­no­miy­le il­gi­li ba­kan­lar­la da gö­rü­şe­cek­le­ri­ni bil­dir­di.

BDDK çif­te iş­ta­hı bi­tir­mek is­ti­yor

Ay­dın, BDDK’nın ha­zır­la­dı­ğı dü­zen­le­mey­le hem bi­rey­le­rin kre­di al­ma iş­ta­hı­nı hem de ban­ka­la­rın kre­di ver­me iş­ta­hı­nı sı­nır­lan­dır­ma­ya ça­lış­tı­ğı­nı söy­le­di. Bu­nun ban­ka­la­rın kâr ala­nı­nı da­ral­ta­ca­ğı­nı ifa­de eden Ay­dın, “Alan da­ra­lın­ca ban­ka­lar ye­ni ara­yış­la­ra gi­di­yor. Ban­ka­lar bel­ki da­ha ön­ce uğ­ra­ma­dık­la­rı ba­kir alan­la­ra yö­ne­le­cek­tir. An­cak eko­no­mi­yi bü­yüt­mek için ban­ka kâr­lı­lık­la­rı­na da ih­ti­yaç va­r” de­di.

BDDK ALIŞ­VE­RİŞ SE­PE­Tİ­NE BA­KA­CAK

Zi­ra­at Ban­ka­sı’nın 150’nci ku­ru­luş yıl­ dö­nü­mü et­kin­lik­le­rin­de so­ru­la­rı­mı­zı ce­vap­la­yan BDDK Baş­ka­nı Mu­kim Öz­te­kin’in ver­di­ği bil­gi­le­re gö­re kre­di kar­tı­na ge­ti­ri­len sı­nır­la­ma ban­ka­la­rın va­tan­da­şa sun­du­ğu ‘i­la­ve tak­si­t’ avan­ta­jı­nı da or­ta­dan kal­dı­ra­cak. Öz­te­kin, va­de sı­nır­la­ma­sı­nın tüm tak­sit­le­ri kap­sa­dı­ğı­nı be­lir­tir­ken, ban­ka­la­rın ar­tık müş­te­ri­le­ri­ne ila­ve tak­sit su­na­ma­ya­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı.

Turizme önlem yok

Öz­te­kin ay­rı­ca, va­tan­da­şın bir­den faz­la çe­şit mal gru­bun­da yap­tı­ğı alış­ve­riş­le­ri de in­ce­le­ye­cek­le­ri­ni, kre­di kar­tı tak­sit­len­dir­me iş­le­mi sı­ra­sın­da her bir mal gru­bu için ay­rı ay­rı tak­sit sı­nır­la­ma­sı ya­pa­cak­la­rı­nı bil­dir­di. Baş­kan Öz­te­kin, tu­rizm sek­tö­rü­ne sı­nır ge­tir­me­me­le­ri­nin se­be­bi­ni, “Ön­lem al­ma­yı ge­rek­li gör­me­di­k” di­ye açık­lar­ken ku­yum­cu­luk sek­tö­rün­de 6 ay­lık tak­sit sı­nır­la­ma­sın­dan ye­ter­li et­ki­yi bek­le­dik­le­ri­ni kay­det­ti.

BUGÜN GAZETESİ


 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • İçişleri bunu ilk kez yaptı, ülke genelinde...26 Mayıs 2017 Cuma 22:56
 • Teröristlerden hain tuzak!26 Mayıs 2017 Cuma 21:53
 • PKK'nın cephaneliğinde şoke eden silahlar26 Mayıs 2017 Cuma 21:47
 • Siirt'te çatışma: 1 asker şehit oldu26 Mayıs 2017 Cuma 20:43
 • Merkel yanıt bekliyor26 Mayıs 2017 Cuma 17:59
 • Erdoğan: 'Talimat verdim arena ismi kalkacak'26 Mayıs 2017 Cuma 17:05
 • Van'adn acı haber geldi25 Mayıs 2017 Perşembe 16:17
 • 12 terörist öldürüldü!25 Mayıs 2017 Perşembe 16:13
 • Başhekim gözyaşları ile uğurlandı25 Mayıs 2017 Perşembe 15:53
 • Kışlada enfeksiyon alarmı!25 Mayıs 2017 Perşembe 15:30
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.