• BIST 106.843
 • Altın 142,669
 • Dolar 3,5367
 • Euro 4,1209
 • Trabzon 24 °C
 • İstanbul 25 °C
 • Ankara 16 °C

Kredi kartı sınırlamasına bankalardan tepki

Kredi kartı sınırlamasına bankalardan tepki
TBB Başkanı Hüseyin Aydın, tüketici kredileriyle kredi kartlarına sınırlama getiren BDDK’dan esneklik beklediklerini söyledi. TBB, yönetim kurulu toplantısını bugün Ankara’da yapıp bakanlardan destek isteyecek.

Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­mu’nun (BDDK) kre­di kart­la­rıy­la tü­ke­ti­ci kre­di­le­ri­ne ge­tir­di­ği sı­nır­la­ma­ya ban­ka­cı­lık sek­tö­rün­den tep­ki gel­di. Zi­ra­at Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü ve Tür­ki­ye Ban­ka­lar Bir­li­ği (TBB) Baş­ka­nı Hü­se­yin Ay­dın, BDDK’nın ted­bir­le­rin­de ba­zı es­nek­lik­ler bek­le­dik­le­ri­ni di­le ge­tir­di.

Ban­ka­lar An­ka­ra’da top­la­na­cak

Ge­nel Mü­dür Ay­dın, BDDK’nın özel­lik­le ih­ti­yaç kre­di­le­rin­de sı­nır­la­ma ön­gör­dü­ğü­nü be­lir­tir­ken, ‘Bu, be­nim ban­ka­mı da cid­di an­lam­da et­ki­li­yor. Ba­zı şey­le­rin es­ne­til­me­si­ni ta­lep et­mek el­bet­te bi­zim en do­ğal hak­kı­mı­z” de­di. Ay­dın, TBB yö­ne­tim ku­ru­lu­nu bu­gün An­ka­ra’da top­la­yıp du­ru­mu de­ğer­len­di­re­cek­le­ri­ni be­lir­tir­ken, eko­no­miy­le il­gi­li ba­kan­lar­la da gö­rü­şe­cek­le­ri­ni bil­dir­di.

BDDK çif­te iş­ta­hı bi­tir­mek is­ti­yor

Ay­dın, BDDK’nın ha­zır­la­dı­ğı dü­zen­le­mey­le hem bi­rey­le­rin kre­di al­ma iş­ta­hı­nı hem de ban­ka­la­rın kre­di ver­me iş­ta­hı­nı sı­nır­lan­dır­ma­ya ça­lış­tı­ğı­nı söy­le­di. Bu­nun ban­ka­la­rın kâr ala­nı­nı da­ral­ta­ca­ğı­nı ifa­de eden Ay­dın, “Alan da­ra­lın­ca ban­ka­lar ye­ni ara­yış­la­ra gi­di­yor. Ban­ka­lar bel­ki da­ha ön­ce uğ­ra­ma­dık­la­rı ba­kir alan­la­ra yö­ne­le­cek­tir. An­cak eko­no­mi­yi bü­yüt­mek için ban­ka kâr­lı­lık­la­rı­na da ih­ti­yaç va­r” de­di.

BDDK ALIŞ­VE­RİŞ SE­PE­Tİ­NE BA­KA­CAK

Zi­ra­at Ban­ka­sı’nın 150’nci ku­ru­luş yıl­ dö­nü­mü et­kin­lik­le­rin­de so­ru­la­rı­mı­zı ce­vap­la­yan BDDK Baş­ka­nı Mu­kim Öz­te­kin’in ver­di­ği bil­gi­le­re gö­re kre­di kar­tı­na ge­ti­ri­len sı­nır­la­ma ban­ka­la­rın va­tan­da­şa sun­du­ğu ‘i­la­ve tak­si­t’ avan­ta­jı­nı da or­ta­dan kal­dı­ra­cak. Öz­te­kin, va­de sı­nır­la­ma­sı­nın tüm tak­sit­le­ri kap­sa­dı­ğı­nı be­lir­tir­ken, ban­ka­la­rın ar­tık müş­te­ri­le­ri­ne ila­ve tak­sit su­na­ma­ya­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı.

Turizme önlem yok

Öz­te­kin ay­rı­ca, va­tan­da­şın bir­den faz­la çe­şit mal gru­bun­da yap­tı­ğı alış­ve­riş­le­ri de in­ce­le­ye­cek­le­ri­ni, kre­di kar­tı tak­sit­len­dir­me iş­le­mi sı­ra­sın­da her bir mal gru­bu için ay­rı ay­rı tak­sit sı­nır­la­ma­sı ya­pa­cak­la­rı­nı bil­dir­di. Baş­kan Öz­te­kin, tu­rizm sek­tö­rü­ne sı­nır ge­tir­me­me­le­ri­nin se­be­bi­ni, “Ön­lem al­ma­yı ge­rek­li gör­me­di­k” di­ye açık­lar­ken ku­yum­cu­luk sek­tö­rün­de 6 ay­lık tak­sit sı­nır­la­ma­sın­dan ye­ter­li et­ki­yi bek­le­dik­le­ri­ni kay­det­ti.

BUGÜN GAZETESİ


 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • İşte FETÖ'nün yeni taktiği!23 Temmuz 2017 Pazar 13:49
 • 200 personel alınacak23 Temmuz 2017 Pazar 13:43
 • Denizden ceset çıktı!23 Temmuz 2017 Pazar 13:02
 • ABD'den Türkiye itirafı!23 Temmuz 2017 Pazar 11:34
 • Erdoğan, Körfez turu öncesi konuştu23 Temmuz 2017 Pazar 10:40
 • İsrail-Filistin gerginliğinde flaş gelişme!22 Temmuz 2017 Cumartesi 22:13
 • Diyanet'in başına KTÜ'den profesör22 Temmuz 2017 Cumartesi 21:48
 • Almanlar vermezse daha iyisini yaparız22 Temmuz 2017 Cumartesi 21:01
 • Ege yine sallandı22 Temmuz 2017 Cumartesi 20:48
 • Darbecileri yakalayan komutan terfi etti22 Temmuz 2017 Cumartesi 20:46
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.