• BIST 107.206
 • Altın 142,796
 • Dolar 3,5533
 • Euro 4,1312
 • Trabzon 26 °C
 • İstanbul 29 °C
 • Ankara 32 °C

Kusur hepimizin

Kusur hepimizin
Soma fa­ci­ası ile il­gi­li Mec­lis araş­tır­ma­sı öner­ge­le­ri dün TBMM’­de gö­rü­şül­dü.

Ener­ji ve Ta­bi­i Kay­nak­lar Ba­ka­nı Ta­ner Yıl­dız, mil­let­ve­kil­le­ri­ne bil­gi ve­rdi. Yıl­dız, ka­za­nın mey­da­na gel­di­ği oca­ğın te­miz ha­va ta­şı­yan ana ga­le­ri­de ol­ma­sı ne­de­niy­le kar­bon­mo­nok­si­tin bü­tün oca­ğı kap­la­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

ÖNEM­Lİ TEH­DİT

Yıl­dız, do­ğal afet dı­şın­da ya­şa­nan ka­za­da sa­de­ce iş­let­me­le­rin de­ğil, Ener­ji Ba­kan­lı­ğı­’nın da Ça­lış­ma Ba­kan­lı­ğı­’nın da ko­nuy­la il­gi­li gö­rev ya­pan ku­rum­la­rın da so­rum­lu­lu­ğu ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. İşin oda­ğın­da, rö­do­vans ile ala­ka­lı iş­let­me­ci­lik ya­pan özel sek­tör ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Ener­ji Ba­ka­nı şöy­le de­vam et­ti: “So­rum­lu­luk hem hu­ku­ki hem in­sa­ni ola­rak tek ba­şı­na de­ğil­dir. Ruh­sat sa­hi­bin­den, Ener­ji Ba­kan­lı­ğı, Ça­lış­ma Ba­kan­lı­ğı­’nın da için­de ol­du­ğu bir so­rum­lu­luk. Biz bu ka­za­yı çok önem­li bir teh­dit ola­rak gö­rü­yo­ruz.Ma­den­ci­lik ala­nı­na, şim­di­ye ka­dar yap­tı­ğı­mız de­ne­tim­le­re, so­ruş­tur­ma­la­ra ay­rı bir bo­yut ge­tir­mek du­ru­mun­da­yı­z.”

KUSUR TARTIŞILMAZ

Bakan Yıl­dız “Eğer ora­da­ki afet bir do­ğal afet­se ku­sur tar­tı­şı­lır. Ama bu­ra­da­ki ku­sur ke­sin­lik­le tartı­şıl­maz” dedi.

Canlı yayın tartışması

CHP, MHP ve HDP milletvekilleri TBMM TV’nin görüşmeleri canlı yayınlaması için TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e dilekçeyle başvurdu. Ancak talep reddedildi. Görüşmeler de bugüne ertelendi.

Çelik: Yüzde 1 başarısızlık varsa koltukta oturmam

Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­lik, fa­ci­a son­ra­sın­da sağ­lık so­run­la­rı ne­de­niy­le rad­yas­yon al­dı­ğı için So­ma­’ya gi­de­me­di­ği­ni ak­tar­dı. Çe­lik, “Bir kam­pan­ya yü­rü­tü­lü­yor.

‘Bi­ri kö­tü, bi­ri iyi­’ di­ye. Si­ya­si so­rum­lu­luk var­sa ki­min ne ka­dar so­rum­lu ol­du­ğu ko­nu­şu­la­bi­lir. Ma­den ocak­la­rı be­nim­le il­gi­li de­ğil. Ma­den­ler ko­nu­sun­da bi­zim ba­kan­lı­ğı­mı­zın gö­re­vi tef­tiş ile sı­nır­lı.

RUHSAT ENERJİ BAKANLIĞI’NDA

Ocak­lar, ruh­sat­lar ve iş­le­yiş ise ta­ma­men Ener­ji Ba­kan­lı­ğı­’na bağ­lı. Yüz­de 1 da­hi ba­şa­rı­sız­lık söz ko­nu­suy­sa o kol­tuk­ta otur­ma­mız müm­kün de­ğil. Kol­tuk sev­da­lı­sı de­ği­li­m” de­di.

8 Şİ­KA­YET GELDİ

Ba­kan Çe­lik, Cum­hu­ri­yet Ga­ze­te­si­’ne yap­tı­ğı açık­la­ma­da fa­ci­anın ya­şan­dı­ğı ma­den­de 8 tef­tiş ya­pıl­dı­ğı­nı ve 8 şi­kâ­yet üze­ri­ne yi­ne in­ce­le­me ya­pı­la­rak ek­sik­le­rin gi­de­ril­di­ği­ni söy­le­di.

Kö­mür ma­den­le­ri­nin ka­pa­tıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten Çe­lik, Al­man­ya ve Fran­sa­’nın kö­mür ma­den­le­ri­ni ka­pat­tı­ğı­nı Tür­ki­ye­’de ise 1848 yı­lın­dan bu ya­na üre­tim ya­pıl­dı­ğı­nı ak­tar­dı.

GALERİ TAŞERONDA

Bakan Çelik şöy­le de­vam et­ti: “Her­kes göz­le­ri­ni ka­pa­tır­ken biz, iş­çi­ler için ge­rek­li ka­nun­la­rı çı­ka­ra­bil­mek için ne­fe­si­mi­zi tü­ket­tik. Şu beş yıl­da kim­ler ne­le­re en­gel ol­muş, onu da ko­nu­şa­lım.”

İş­çi­lerin ek­sik­li­kleri kendisine an­lat­tı­ğı­nı be­lir­ten Çe­lik, “Mev­zu­ata gö­re ya­sak ol­ma­sı­na kar­şın ma­de­ne do­zer so­kul­du­ğu­nu bi­le söy­le­di­ler.

Gö­rün­tü­de ta­şe­ron yok ama uy­gu­la­ma­da ga­le­ri­yi ta­şe­ro­na vermişler” diye konuştu.


KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ


 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • TBMM önünde eylem26 Temmuz 2017 Çarşamba 16:34
 • MHP'den Davutoğlu'na zehir zemberek yanıt26 Temmuz 2017 Çarşamba 15:47
 • Park halindeki otomobil alev aldı26 Temmuz 2017 Çarşamba 15:11
 • Askere yardım bahanesiyle hırsızlık!26 Temmuz 2017 Çarşamba 15:07
 • Kıbrıs'ta 50 yıllık BM süreci bitti26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:33
 • İncirlik Hava Üssü'nü havaya uçuracaklardı!26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:21
 • Görmez'den ayrılık açıklaması26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:29
 • Dışişleri İsrail'i kınadı!26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:01
 • 5 terörist teslim oldu26 Temmuz 2017 Çarşamba 12:47
 • Diyanet'ten FETÖ raporu26 Temmuz 2017 Çarşamba 12:40
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.