• BIST 108.489
 • Altın 151,185
 • Dolar 3,6704
 • Euro 4,3242
 • Trabzon 14 °C
 • İstanbul 15 °C
 • Ankara 3 °C
 • Trabzonsporlu futbolcu için İspanyol kulübüyle görüşüyorlar
 • Trabzonspor’da ilginç tesadüf!
 • Onazi'den Yanal'a gönderme...
 • Trabzonsporlu futbolcu için İspanyol kulübüyle görüşüyorlar
 • Trabzonspor’da ilginç tesadüf!
 • Onazi'den Yanal'a gönderme...

LPG avantajı artık kalmadı

LPG avantajı artık kalmadı
Tü­ke­ti­ci­le­rin ucuz di­ye kul­lan­dı­ğı oto­gaz, dün ge­ce­ya­rı­sı ge­len 30 ku­ruş­luk re­kor zam­la fi­yat avan­ta­jı­nı iyi­ce kay­bet­ti. Tür­ki­ye­’de ha­len Da­ni­mar­ka­’dan son­ra dün­ya­nın en pa­ha­lı oto­ga­zı kul­la­nı­lı­yor.

Türkiye, Güney Kore’den sonra dünyada otogazın en fazla kullanıldığı ülke konumunda. Dünyanın en pahalı benzinini kullanan Türk tüketicisi, bu dezavantajını avantaja çevirmek için ortalama 2 bin lira ödeyerek aracını LPG’li hale getiriyor. Böylece benzine oranla yaklaşık yüzde 30’luk tüketim avantajı yakalayan tüketiciler, yapılan 30 kuruşluk zamla bu avantajın önemli bir kısmını elinden kaçırmış oldu.

Dizelde de aynısı oldu

Uygun fiyatlı olduğu için tüketicilerin tercih ettiği LPG, bu zamla birlikte motorine benzer bir grafik çizmeye başladı. Fiyat avantajı sebebiyle otomobil satışlarında payını yüzde 61’e kadar çıkaran dizeller, motorin fiyatlarının benzinle arayı kapatması üzerine yavaş yavaş gözden düşmeye başladı. Benzinli otomobillere yönelmeye başlayan tüketiciler, daha da fazla tasarruf yapabilmek için LPG’ye yönelmişti. Fakat 3 lira sınırını aşan fiyatı sebebiyle LPG, tıpkı motorin gibi rekabet gücünü büyük ölçüde kaybetti.

Yılda 485 lira buharlaştı

Benzine göre litre bazında yüzde 30 daha fazla tüketen LPG’li otomobiller, düşük fiyatı sebebiyle avantajlıydı. Fakat son zamla bu avantaj önemli ölçüde azaldı. Benzinle ortalama tüketimi 8 litre olan bir otomobil, LPG’yle 10.4 litre tüketiyor. Buna göre benzinli aracın kilometre maliyeti 38 kuruş. LPG ise, zam öncesi aynı mesafeyi 29 kuruşa katediyordu. Zam sonrası LPG’nin kilometre maliyeti de 32 kuruşu geçti.

Yılda ortalama 15 bin kilometre yol kateden bir sürücü, zam öncesi LPG’yle 1365 lira avantaj sağlıyordu. LPG dönüşümünün yaklaşık 2 bin liraya yapıldığı düşünüldüğünde kit fiyatını 1.5 yılda çıkarmak mümkündü. Fakat zam sonrası yıllık avantaj 880 liraya geriledi. Bu da LPG kitine verilen paranın artık ancak 2.5 yılda telafi edileceği anlamına geliyor.

Danimarka’nın ensesindeyiz

Dünya çapında LPG fiyatlarına bakıldığında, ilk sırada 1,22 euroyla Danimarka ilk sırada yer alıyor. Zam öncesi 1,02 euroyla ikinci sırada bulunan Türkiye, 30 kuruşluk fiyat artışı sonucunda 1,13 euroya ulaştı ve Danimarka’ya oldukça yaklaştı.

Tek muhabbet yakıt zamları

LPG’­li araç kul­la­nan tak­si sü­rü­cü­le­ri son zam­ma is­yan et­ti:

Nec­det Soy­lu: 4 yıl­dır tak­si­ci­lik ya­pı­yo­rum. Kı­şın za­ten ara­ba­lar faz­la ya­kı­yor. Bir de üs­tü­ne üst­lük zam ya­pı­yor­lar. Bir ga­zı­mız kal­mış­tı o da al­dı ba­şı­nı yü­rü­dü. İş­le­ri güç­le­ri zam yap­mak. Tak­si­ci­le­rin de mu­hab­be­ti ar­tık ya­kıt zam­mı ol­du. Haf­ta so­nu fut­bol, haf­ta içi ya­kıt zam­mın­dan baş­ka bir şey ko­nuş­mu­yo­ruz. Du­rak­ta­ki tüm ar­ka­daş­lar zam­la­ra çok tep­ki gös­te­ri­yor­.

Va­rol Yıl­maz: Tra­fik­te ara­ba­mı­zı ite­rek mi yü­rü­te­ce­ğiz? Ben­zin­den ma­zo­ta, ma­zot­tan ga­za geç­tik ama gaz­ da fır­la­dı. Yüz­de 10 ağır gel­di. Gü­nü­müz ze­hir ol­du. Bü­tün ar­ka­daş­la­rın ağ­zın­da zam var. Tak­si­le­rin kâ­rı kal­ma­dı. Ak­şa­ma ka­dar ça­lı­şı­yo­ruz ama bo­şu­na. De­po­yu do­lu alıp do­lu dev­re­di­yo­ruz. İşi­miz çok zor baş­ka mes­le­ğim ol­sa anın­da bı­ra­ka­ca­ğım.

EPDK: İç kaynaklı değil müdahale edemeyiz

LPG fi­ya­tı­na ge­len 30 ku­ruş­luk ta­ri­hi zam­ma Ener­ji Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­mu (EPDK) da mü­da­ha­le ede­me­di. Re­kor zam­mı de­ğer­len­di­ren EPDK yet­ki­li­le­ri, LPG fi­yat­la­rın­da Ce­za­ir’­in baz alın­dı­ğı­nı, zam­mın da bu pi­ya­sa­da­ki aşı­rı yük­se­liş­ten kay­nak­lan­dı­ğı­nı, içe­ri­de mü­da­ha­le ede­cek bir du­rum oluş­ma­dı­ğı­nı söy­le­di­ler. Ra­fi­ne­ri, da­ğı­tı­cı ve ba­yi kâr­la­rın­da bir de­ği­şik­lik ol­ma­dı­ğı­na işa­ret eden EPDK yet­ki­li­le­ri, ta­ma­men Suu­di Ara­bis­tan kay­nak­lı fi­yat ar­tış­la­rı­na içe­ri­den mü­da­ha­le yap­ma im­ka­nı bu­lun­ma­dı­ğı­nı ifa­de et­ti­ler.

Tüp tak­tı­ra­na dar­be vu­rul­du

LPG zam­mı­nı eleş­ti­ren Tür­ki­ye Es­naf ve Sa­nat­kar­la­rı Kon­fe­de­ras­yo­nu (TESK) Baş­ka­nı Ben­de­vi Pa­lan­dö­ken, dün­ya­da pet­rol fi­yat­la­rının düş­tü­ğü bir or­tam­da LPG’­ye ya­pı­lan re­kor zam­mın es­na­fı şa­şırt­tı­ğı­nı söy­le­di. Pa­lan­dö­ken, “Biz ben­zin­de, mo­to­rin­de in­di­rim ya­pıl­ma­sı­nı bek­ler­ken ti­ca­ri araç­la­rın yo­ğun­luk­la kul­lan­dı­ğı LPG’­ye 30 ku­ruş zam gel­me­si şa­şırt­tı. Ucuz di­ye araç­la­rı­na tüp tak­tı­ran­la­ra ve ti­ca­ri­le­re dar­be vu­rul­du. Akar­ya­kıt fi­yat­la­rı üze­rin­de­ki ÖTV ve KDV ora­nı dü­şü­rül­me­di­ği sü­re­ce ka­çak kul­la­nı­mı ar­ta­r” de­di.

 BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.