• BIST 99.639
  • Altın 141,772
  • Dolar 3,5028
  • Euro 3,9236
  • Trabzon 19 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 11 °C

Madalyalı gençlerle gurur duyuyorum

Madalyalı gençlerle gurur duyuyorum
Cumhurbaşkanı Gül, 48. TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri töreninde geçen hafta bilim olimpiyatlarında ödül kazanan öğrencilerden bahsetti. Gül, “Kızlı-erkekli altın madalyalı gençleri ağırlamaktan gurur duydum” dedi.

TÜ­Bİ­TAK Bi­lim, Özel ve Teş­vik Ödül­le­ri ile TÜ­Bİ­TAK-TWAS Teş­vik Ödü­lü Çan­ka­ya Köş­kü­’n­de dü­zen­le­nen tö­ren­le sa­hip­le­ri­ne ve­ril­di. Cum­hur­baş­ka­nı Abdullah Gü­l’­ün hi­ma­ye­sin­de ger­çek­le­şen tö­re­ne, Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ali Ba­ba­can, Av­ru­pa Bir­li­ği Ba­ka­nı ve Baş­mü­za­ke­re­ci Ege­men Ba­ğış, Bi­lim, Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­ka­nı Ni­hat Er­gün, Or­man ve Su İş­le­ri Ba­ka­nı Vey­sel Eroğ­lu, YÖK Baş­ka­nı Prof. Dr. Gök­han Çe­tin­sa­ya, TÜ­Bİ­TAK Baş­ka­nı Prof. Dr. Yü­cel Al­tun­ba­şak, ödül ka­za­nan bi­lim in­san­la­rı ve di­ğer da­vet­li­ler ka­tıl­dı. Gül, ko­nuş­ma­sı­na, ödül tö­re­ni­nin Çan­ka­ya Köş­kü­’n­de ya­pıl­ma­sın­dan ve bi­lim in­san­la­rı­nı ağır­la­mak­tan gu­rur duy­du­ğu­nu be­lir­te­rek baş­la­dı.

Ma­ri­fe­tin il­ti­fa­ta ta­bi ol­du­ğu­nu söy­le­yen, İbn-i Si­na­’nın “Bi­lim ve sa­nat tak­dir edil­me­di­ği yer­den göç ede­r” sö­zü­nü anım­sa­tan Gül, bi­lim ve sa­na­tın tak­dir, teş­vik edil­di­ği yer­ler­de ye­şer­di­ği­ni, bü­yük ba­şa­rı­la­rın or­ta­ya çık­tı­ğı­nı be­lirt­ti.

TEK TEK KONUŞTUM

Tür­ki­ye­‘de bi­lim, tek­no­lo­ji ve araş­tır­ma­ya ve­ri­len öne­mi gör­mek­ten mem­nu­ni­yet duy­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Gül, genç­le­re ve ço­cuk­la­ra “bi­lim ve tek­no­lo­ji aş­kı­”nın aşı­lan­ma­sı­nın öne­mi­ne vur­gu yaptı. Gül, ge­çen haf­ta ulus­la­ra­ra­sı bi­lim olim­pi­yat­la­rı­na ka­tı­lan Türk öğ­ren­ci­ler­le bir ara­ya gel­di­ği­ni, Çan­ka­ya Köş­kü­’n­de­ki en mut­lu gün­le­rin­den bi­ri­ni ya­şa­dı­ğı­nı ak­tar­dı.

“20’ye ya­kın, kız­lı-er­kek­li, gö­ğüs­le­rin­de al­tın, gü­müş, bronz ma­dal­ya­lar­la gel­di­ler. On­lar­la bir sü­re soh­bet et­tim, ko­nuş­tum, hep­si­ne tek tek sor­dum. Ger­çek­ten çok he­ye­can ve gu­rur ve­ri­ci­” di­yen Gül, Tür­ki­ye­’de bin­ler­ce öğ­ren­ci ara­sın­dan se­çi­len ma­dal­ya­lı genç­le­rin dün­ya­ ça­pın­da ba­şa­rı ka­zan­dık­la­rı­nı an­lat­tı.

Cum­hur­baş­ka­nı Gül, söz­le­ri­ne şöy­le de­vam et­ti: “Hep­si­nin ge­le­cek­le il­gi­li dü­şün­ce­le­ri­ni tek tek sor­du­ğum­da, bir kez da­ha Tür­ki­ye­’nin ge­le­ce­ğin­den bü­yük bir gu­rur duy­dum. Bu he­ye­ca­nı, ne­sil­le­re ve genç­le­re ak­tar­ma­nın bir yo­lu da ta­bi­i ki ba­sın­dır. Ga­ze­te­ler, te­le­viz­yon­lar, ma­ga­zin­le­rin ay­nı ge­liş­miş ül­ke­ler­de ol­du­ğu gi­bi tek­no­lo­ji, bi­lim say­fa­la­rı­nı ar­tır­ma­la­rı­nın, bu­nu ha­ya­tın bir par­ça­sı ha­li­ne ge­tir­me­le­ri­nin çok önem­li ol­du­ğu­na ina­nı­yo­rum.”

‘Günlük işlere girmeyelim’

Tören sonrası soruları cevaplayan Gül, gündeme dair sorular karşısında “günlük işlere girilmemesi” önerisinde bulundu. Gazetecilerin, eğitimin kalitesi ve dershanelerle ilgili tartışmaları hatırlatması üzerine Gül, “Her şey rayına giriyor gördüğünüz gibi” dedi.

Gül, sorular üzerine bilimsel alanda teşvikin önemine dikkati çekerek, “Bu teşvik işi... Kalıcı olanlar bunlar oluyor. Bilimsel alandaki gelişme kalıcı oluyor. Diğerleri günlük tartışmalar, bugün hepimizin zihninde daha konjonktürel tartışmalar. Bugün dünü konuşuyoruz, ertesi hafta başka bir şey,. Onlar da gelip geçiyor” dedi.

BUGÜN GAZETESİ

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.