• BIST 106.239
 • Altın 161,321
 • Dolar 3,8713
 • Euro 4,5671
 • Trabzon 24 °C
 • İstanbul 15 °C
 • Ankara 8 °C
 • Değişim süreci bitti sanmayın!
 • Sosa ile ilgili o haber yalan çıktı!
 • Çalımbay’a geldi ve ‘Ancak bu kadar oynayabilirim’ dedi
 • Değişim süreci bitti sanmayın!
 • Sosa ile ilgili o haber yalan çıktı!
 • Çalımbay’a geldi ve ‘Ancak bu kadar oynayabilirim’ dedi

Oktay Vural: Demokrasi ithal edilip monte edilmez

Oktay Vural: Demokrasi ithal edilip monte edilmez
2004 MGK’sında alınan kararlar doğrultusunda yapılan fişlemeleri değerlendiren MHP’li Vural, “İnsanların meşreplerine göre fişlenmesi herkesi endişelendirdi. Ayrımcı uygulamalar kabul edilemez’’ dedi.

MHP Grup Baş­kan­ve­ki­li Ok­tay Vu­ral, Re­se­arch Tur­key ta­ra­fın­dan Lon­dra Kin­g’s Col­le­ge­’de dü­zen­le­nen et­kin­lik­te ko­nuş­tu. Çok sa­yı­da aka­de­mis­yen ve si­vil top­lum ör­gü­tü tem­sil­ci­si­nin iz­le­di­ği et­kin­lik­te “Türk De­mok­ra­si­si Ne­re­ye Gi­di­yo­r’­’ baş­lık­lı bir ko­nuş­ma ya­pan Vu­ral, de­mok­ra­si­nin tek­no­lo­ji gi­bi ‘it­ha­la­tı ya­pı­lıp, mon­te edi­le­n’ bir sü­reç ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di.

Tec­rü­be­ler ışı­ğın­da, za­man­la ge­li­şen bir or­ga­niz­ma ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zen Vu­ral, ‘’­Bu ko­nu­da Tür­ki­ye çok yol al­dı an­cak son gün­ler­de or­ta­ya çı­kan bel­ge­ler in­san­la­rın meş­rep­le­ri­ne gö­re fiş­len­me­si her­ke­si en­di­şe­len­dir­di. De­mok­ra­tik top­lum­lar­da bu­nun gi­bi ay­rım­cı uy­gu­la­ma­lar ka­bul edi­le­me­z’­’ de­di.

BEN­DEN OL­MA­YAN DÜŞ­MAN

İk­ti­da­rın med­ya­ya yö­ne­lik tav­rı­nı da eleş­ti­ren Vu­ral, “De­mok­ra­si­ler­de ba­sı­nın gö­re­vi yü­rüt­me baş­ta ol­mak üze­re ya­sa­ma ve yar­gı­yı sor­gu­la­mak­tır. An­cak Tür­ki­ye­’de bu­nu ya­pan ga­ze­te­ci­ler iş­le­rin­den olu­yo­r’­’ de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du. Po­li­tik ku­tup­laş­ma­nın teh­li­ke­li bir şe­kil­de tır­man­dı­rıl­dı­ğı­nın al­tı­nı çi­zen Vu­ral, “­Top­lum çe­şit­li kamp­la­ra ay­rı­lı­yor, la­ik-an­ti­la­ik, Ale­vi-Sün­ni gi­bi ayı­rım­lar kö­rük­le­ni­yor. İk­ti­dar, ‘biz­den ol­ma­yan düş­ma­nı­mı­z’ şek­lin­de bir po­li­ti­ka yü­rü­tü­yor. Be­ğen­me­di­ği si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın fa­ali­yet­le­ri­ni, sen­di­ka­la­rın ge­lir kay­nak­la­rı­nı en­gel­li­yor. Bu uy­gu­la­ma­lar Tür­ki­ye­’nin sos­yal do­ku­su­nu teh­dit eder ha­le gel­di­’’ di­ye ko­nuş­tu.

Kapatma eğitim hürriyetini ihlal

Ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı tar­tış­ma­sı­na da de­ği­nen Vu­ral, “­İk­ti­dar, ‘Ben ka­ra­rı­mı ver­dim, ka­pa­tı­rı­m’ şek­lin­de bir yak­la­şım için­de. Hın­cı­nı eği­tim alan ço­cuk­lar­dan çı­kar­ma­ya ça­lı­şı­yor. Bi­ri­si ‘ben ço­cu­ğu­mun da­ha faz­la ma­te­ma­tik öğ­ren­me­si­ni is­ti­yo­ru­m’ di­yor­sa bu­nu en­gel­le­mek eği­tim hür­ri­ye­ti­ne ay­kı­rı­dır. Bu ku­rum­la­rın ka­pa­tıl­ma­ya ça­lı­şıl­ma­sı da te­şeb­büs hür­ri­ye­ti­ni ih­lal an­la­mı­na ge­li­r” de­di.

 BUGÜN GAZETESİ


 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Akdeniz'de deprem!19 Kasım 2017 Pazar 09:37
 • Trabzon'da hava nasıl olacak?19 Kasım 2017 Pazar 09:30
 • Değişim süreci bitti sanmayın!19 Kasım 2017 Pazar 09:25
 • TİKA'dan Kolombiyalı esnaflara destek19 Kasım 2017 Pazar 09:05
 • NATO skandalının perde arkası belli oldu19 Kasım 2017 Pazar 09:04
 • Traktör uçuruma yuvarlandı: 2 ölü19 Kasım 2017 Pazar 08:59
 • HDP'li vekiller terörist cenazesinde!19 Kasım 2017 Pazar 08:58
 • Özür diledi!18 Kasım 2017 Cumartesi 23:02
 • Yaşlı adam evinde ölü bulundu18 Kasım 2017 Cumartesi 22:20
 • Otomobil denize düştü18 Kasım 2017 Cumartesi 22:19
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.