banner238
banner264

Kanser hastalarına umut ışığı oldular

Kanser hastalığının son evresine gelmiş hastalar için onkolog, psikiyatrist hatta din görevlilerinin hizmet verdiği merkez açıldı. 3 ayda 20 hastanın ağrısı kesildi. 5 kişi kemoterapiye yeniden başladı.

Kanser hastalarına umut ışığı oldular

Kan­ser has­ta­lı­ğı­nın son ev­re­si­ne gel­miş, da­ya­nıl­maz ağ­rı­lar çe­ken has­ta­lar için bir ilk ger­çek­leş­ti­ril­di. İz­mi­r’­de­ki Ka­tip Çe­le­bi Ata­türk Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si­’n­de sa­de­ce kan­ser has­ta­la­rı­na hiz­met için pal­ya­tif ba­kım mer­ke­zi son dö­nem kan­ser has­ta­la­rı için umut ışı­ğı ol­du.

PSİKOLOJİK OLARAK ÇÖKMÜŞLERDİ

Hiz­met ver­me­ye baş­la­dık­la­rı 3 ay içe­ri­sin­de 60 has­ta­nın ba­kı­mı­nı üst­len­dik­le­ri­ni an­la­tan Hü­se­yin Can, “Bu has­ta­la­rın ke­mo­te­ra­pi ve ışın te­da­vi­si şan­sı kal­ma­mış­tı. Bes­len­me­le­ri kö­tü, psi­ko­lo­jik ola­rak çök­müş­ler­di. Ya­ni te­da­vi­ye ya­nıt ver­me­yen has­ta­lar­dı.

Bu has­ta­la­rın ağ­rı­la­rı­nı kes­tik, bes­len­me­le­ri­ni dü­zen­le­dik. 20’si­ni evi­ne gön­der­dik çün­kü bu tür has­ta­la­rı­mız için ge­rek­li te­da­vi son­ra­sı en uy­gun or­tam ev­le­ri­dir. Baş­ka kli­nik­le­re dev­ret­ti­ği­miz 13 has­ta­dan 5’i tek­rar ke­mo­te­ra­pi ala­cak du­ru­ma gel­di. Ya­ni bu has­ta­la­rın bir kez da­ha kür al­ma şan­sı doğ­du” şeklinde konuştu. Can, ümit ve ça­re ola­bil­mek için ça­lış­tık­la­rı­nı kaydetti.

‘HASTALARIN ÖLDÜĞÜ YER DEĞİLİZ’

Palyatif Bakım Merkezi Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Can, palyatif merkezlerin insanların yaşamına yıllar katmak değil, yıllarına yaşam katmak için uğraş verdiğini söyledi. “Şu algılanmamalı, biz hastaların öldüğü son merkez değiliz” diyen Can, ‘Artık sizin için yapılacak hiçbir şey kalmadı’ denilen hastalara yönelik hizmet verdiklerini aktardı. Can, “Ağrısını kesiyoruz, beslenmesini düzenliyoruz. Psikolog desteği veriyoruz ve hatta din görevlileri ile konuşmalarını sağlıyoruz” dedi.

Din görevlilerinin hastalarla konuşarak bir psikolog gibi onları rahatlattığını belirten Can, “Sevdiklerini kaybedince acı yaşayan yakınlarının bu süreci daha kolay atlatmaları için çalışıyoruz. Sadece Müslümanlar için değil bazı kliselerle görüştük Hıristiyan hastalarımız için papaz talebinde bulunduk” ifadelerini kullandı. Hasta odalarına zevklerine göre seçebilecekleri müzik yayınına başlayacaklarını ekledi.

‘Tekrar ışın tedavisine başladım’

Pros­tat kan­se­ri te­da­vi­si sü­rer­ken du­ru­mu kö­tü­le­şen ve ağ­rı­la­rın­dan do­la­yı Pal­ya­tif Ba­kım Mer­ke­zi­’n­de te­da­vi­si­ne de­vam edi­len 60 ya­şın­da­ki Mus­ta­fa Ün­sal, ağ­rı­la­rı­nın gi­de­ril­di­ği­ni söy­le­di.

Uzun sü­ren te­da­vi­si son­ra­sı mer­ke­ze gel­di­ği­ni be­lir­ten Ün­sal, “Çok şü­kür da­ya­nıl­maz du­rum­da­ki ağ­rı­la­rım ho­ca­la­rı­mız sa­ye­sin­de din­di. Sa­de­ce sol ta­ra­fım­da ağ­rım kal­dı. İlaç­lar­la onu da te­da­vi edi­yor­lar. Bu sü­re­de tek­rar ışın te­da­vi­si al­ma­ya baş­la­dım. Te­da­vi­den öte, dok­tor­la­rı­mı­zın gü­ler yü­zü biz­le­ri da­ha iyi­ye gö­tü­rü­yor. İn­şal­lah be­ni aya­ğa kal­dır­ma­dan bu­ra­dan sal­maz­la­r” de­di.


BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.