banner238
banner264

Gül: Süreç tek taraflı işlemez

Cumhurbaşkanı Gül, Nusaybin’de teröristlerin askeri konvoya yönelik saldırısına ilişkin soruları cevaplandırdı. Gül, kalıcı huzur ve istikrar için büyük çaba harcandığını söyledi. “Eğer birisi silaha tekrar sarılırsa ondan daha güçlü silahı olan devlettir” dedi.

banner295
Gül: Süreç tek taraflı işlemez

Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, Er­zin­can zi­ya­re­ti­nin ar­dın­dan dün Gü­müş­ha­ne­’ye geç­ti. Gül, Gü­müş­ha­ne Va­li­li­ği­’ni zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ce­vap­lan­dır­dı. Te­rö­rist­le­rin Mar­di­n’­in Nu­say­bin il­çe­sin­de as­ke­ri kon­vo­ya sal­dı­rı dü­zen­len­me­si­ne iliş­kin so­ru üze­ri­ne Gül, gü­ven­lik güç­le­ri­nin dai­ma te­yak­kuz­da ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.

MÜ­SA­MA­HA GÖS­TE­RİL­ME­YE­CEK

Her­ke­sin ar­zu­su­nun ka­lı­cı bir hu­zur ve is­tik­rar­la ba­rı­şın ve kar­deş­li­ğin pe­kiş­me­si ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Gül şun­la­rı söy­le­di: “Bu yön­de çok bü­yük ça­ba­lar ta­bi­i ki sarf edil­mek­te­dir. Ama her­han­gi bir şe­kil­de sal­dı­rı söz ko­nu­su ol­du­ğun­da, bu­na as­la mü­sa­ma­ha edil­me­ye­ce­ği­nin ve as­la bu­nun al­tın­da ka­lın­ma­ya­ca­ğı­nın bi­lin­me­si­ni is­te­rim. O ba­kım­dan bu sü­re­cin tek ta­raf­lı bir şe­kil­de iş­le­me­si söz ko­nu­su ol­amaz. Eğer bi­ri­si si­la­ha tek­rar sa­rı­lır­sa on­dan da­ha güç­lü si­la­hı olan dev­let­tir, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’dir, bu­nun bi­lin­me­si­ni is­te­rim.”

Kendi haline bırakılmıyor

Ör­gü­tün si­lah­lı ey­lem­de bu­lun­ma­dı­ğı­nın an­cak ka­çır­ma ey­lem­le­ri yap­tı­ğı­nın ifa­de edil­me­si üze­ri­ne Gül şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı: “Ma­ale­sef mev­zi ola­rak söy­le­di­ği­niz gi­bi ba­zı olay­lar olu­yor ama bun­lar ken­di ha­li­ne bı­ra­kıl­mı­yor, bi­li­yor­su­nuz bun­lar­la il­gi­li ge­rek­li ça­lış­ma­lar ya­pı­lı­yor. Hep­si ne­ti­ce­de kur­ta­rı­lı­yor ve­ya ge­rek­li ka­nun çiğ­ne­yi­ci ha­re­ket­ler olur­sa on­lar­la il­gi­li de ta­ki­bat­lar ya­pı­lı­yor.”

‘Çıkmak kolay inmek zordur’

Cumhurbaşkanı Gül, ilk durağı olan Kelkit’te vatandaşlara seslendi. Gül, coşkulu kalabalığa yönelik konuşması sırasında kendisini izlemek için çam ağacının tepesine çıkan bir dedeyi işaret ederek “Görüyor musunuz insan sevgisi adamı nereye çıkarıyor? Aman dikkat edin. Maşallah 85 yaşındaymış dedemiz. Allah uzun ömür versin. Aman aman dikkatli indirin, yardımcı olun. Çıkmak kolay da inmek zordur” diye konuştu. Ağaçtan indirilen Halil Selçuk adlı dede ise “Ağaca, Cumhurbaşkanımıza ‘hoş geldin’ demek ve bir soru sormak için çıktım. Görevden kaçmak yok, ‘göreve devam mı, yoksa hayır mı’ diye bağırdım. Ancak kalabalıktan duymadı. Ben görevde kalmasını ve devam etmesini istiyorum” dedi.

Koza Altın’ı gezdi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kelkit’te Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Mastra Altın Madeni’nde incelemelerde bulundu. Gül, Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tekin İpek ve İcra Kurulu Üyesi Burak Sertcan ile tesis idarecileri tarafından karşılandı. Akın İpek, Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrünnisa Gül’e altın madeni hakkında brifing verdi. Cumhurbaşkanı Gül ve eşi daha sonra altın madenini gezerek maden faaliyetleri hakkında bilgi aldı.


KAYNAK - BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.