denizli escort izmir escort antalya escort Bodrum escort
banner238
banner302

TFF'den kulüplere sert tepki

Ya­ban­cı sı­nır­la­ma­sı­nın de­ğiş­me­si­ni is­te­yen ku­lüp­le­re Fe­de­ras­yon sert çık­tı. TFF Ba­sın Söz­cü­sü Me­te Dü­ren "2 yıl ön­ce bu ku­ra­lı al­kış­lar­la ka­bul et­ti­ler" di­ye ko­nuş­tu. De­ği­şik­li­ğin, ku­ru­lan sis­te­mi yi­ne altüst ede­ce­ği­ni vur­gu­la­dı.

banner295
TFF'den kulüplere sert tepki

Tür­ki­ye Ku­pa­sı'nda­ki sür­priz so­nuç­la­rı da 'risk­li kad­ro de­ne­me­le­ri­ne' bağ­la­dı ve "Kad­ro­ya gi­re­me­di­ği için az oy­na­yan fut­bol­cu­yu ora­da oy­na­tı­yor­lar ve so­nuç or­ta­da. Türk fut­bol­cu­lar ya­ban­cı­la­rın al­tın­da ezil­me­me­li" di­ye ko­nuş­tu.

Mil­li Ta­kım Tek­nik Di­rek­tö­rü Fa­tih Te­rim, Sü­per Lig, PTT 1. Lig ve Spor To­to 2. Lig'de gö­rev alan tek­nik di­rek­tör­ler­le ve spo­run önem­li isim­le­riy­le An­tal­ya'da bir ara­ya gel­di. Ya­pı­lan zir­ve­ler­de ya­ban­cı sı­nır­la­ma­sı hak­kın­da­ki gö­rüş­ler il­gi uyan­dır­dı. Ağır­lık­lı gö­rüş, sı­nır­la­ma­nın ha­fif­le­til­me­si ve ku­lü­be­ye de ya­ban­cı oyun­cu alın­ma­sı şek­lin­dey­di. Te­rim'in "Den­ge­yi sağ­la­ma­mız la­zım. Ya­ban­cı ko­nu­sun­da­ki ka­ra­rı bir­lik­te ve­re­ce­ğiz" söz­le­ri, ku­lü­be­de­ki 0'ın kal­dı­rı­la­rak, ya­ban­cı­la­rın ye­de­ğe alın­ma­sı fik­ri­ne des­tek ola­rak yo­rum­lan­mış­tı.

TFF Ba­sın Söz­cü­sü Me­te Dü­ren sı­nır­la­ma hak­kın­da de­ğer­len­dir­me­ler yap­tı. Me­te Dü­ren "Ya­ban­cı sı­nır­la­ma­sı­nı uzun va­de­de kı­sıt­lar­sak yö­ne­tim­ler da­ha plan­lı ola­rak ya­pı­lan­ma­ya gi­der. Eleş­ti­ri­ler ge­li­yor ama bu ka­rar 2 se­ne ev­vel Ku­lüp­ler Bir­li­ği'nde al­kış­lar­la ka­bul edil­miş­ti. Na­sıl yü­rü­ye­ce­ği 2 yıl ön­ce­den bel­liy­di. Plan­la­ma­nın ya­pı­mı sı­ra­sın­da bir şey­le­rin de­ğiş­me­si bü­tün sis­te­mi altüst eder" de­di.

“YEDEĞİN YEDEĞİ BİLE YABANCIYDI”

Me­te Dü­ren; Fe­ner­bah­çe, Be­şik­taş ve Trab­zons­por'un Zi­ra­at Tür­ki­ye Ku­pa­sı'nda grup­la­ra kal­ma­dan elen­me­le­ri­ne de de­ğin­di. TFF Ba­sın Söz­cü­sü Dü­ren "Ya­ban­cı­la­rı sü­rek­li oy­nat­ma­yın­ca, ro­tas­yon­dan da­ha öte risk­li kad­ro de­ne­me­le­ri olu­yor. Bu ne­den­le ku­pa­da art ar­da sür­priz so­nuç­lar or­ta­ya çık­tı. Ye­ter­li gö­rül­me­yen, for­ma şan­sı bu­la­ma­yan, ça­lış­ma­la­rı ak­sa­tan oyun­cu­lar bir an­da for­ma gi­yin­ce sü­kut-u ha­yal ol­du. Türk oyun­cu­nun Türk ye­de­ği oluş­tu­rul­ma­lı. Es­ki­den ya­ban­cı­nın ye­de­ği bi­le ya­ban­cıy­dı.Ar­tık Türk oyun­cu, Tür­ki­ye'de ko­nuş­tu­rul­ma­lı" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ
trabzon escort
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.