• BIST 106.239
 • Altın 161,321
 • Dolar 3,8713
 • Euro 4,5671
 • Trabzon 15 °C
 • İstanbul 14 °C
 • Ankara -1 °C
 • Çalımbay’a geldi ve ‘Ancak bu kadar oynayabilirim’ dedi
 • Çalımbay o iki oyuncuyu aynı anda sahada istemiyor
 • Muharrem Usta, Çalımbay'ı aradı
 • Çalımbay’a geldi ve ‘Ancak bu kadar oynayabilirim’ dedi
 • Çalımbay o iki oyuncuyu aynı anda sahada istemiyor
 • Muharrem Usta, Çalımbay'ı aradı

Sporda şiddete karşı stadyumlara İngiliz sistemi

Sporda şiddete karşı stadyumlara İngiliz sistemi
İngiltere sistemi üzerinde uzlaşıldı. Buna göre, işe alınacak 30 bin koruma memurunun büyük bölümü stadyum polisi olacak. Eğitimden geçirilecekler ve başka yerde görev yapmayacaklar.İşte son zirvenin tüm detayları:

Spor­da şid­det ve dü­zen­siz­li­ğin en­gel­len­me­si için bir ara­ya ge­len Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı, Ada­let Ba­kan­lı­ğı, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ve Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­rasyo­nu ya­pı­lan top­lan­tı­la­rın ar­dın­dan atı­la­cak adım­la­rı be­lir­le­di. Ön­ce­ki gün TFF ve Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü bir zir­ve da­ha ger­çek­leş­tir­di. Spor Ba­kan­lı­ğı'nın öner­di­ği İn­gil­te­re mo­de­li üze­rin­den ha­re­ket eden ku­rum­lar bir­çok ye­ni ka­rar al­dı.

1) Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü bün­ye­sin­de 30 bin ko­ru­ma me­mu­ru alı­na­cak ve bun­la­rın bü­yük bir kıs­mı stad­yum po­li­si ola­rak gö­rev­len­di­ri­le­cek. İn­gil­te­re'de uy­gu­la­nan stad­yum mo­de­li­ne uy­gun ola­rak ta­raf­tar­lar ara­sın­da maç iz­le­yen po­li­ser ge­le­cek. Bu po­lis­ler stad­yum­lar dı­şın­da baş­ka bir yer­de gö­rev­len­di­ril­me­ye­cek. Po­lis­ler gö­re­ve baş­la­ma­dan ön­ce "Spor Gü­ven­li­ği" eği­tim­den ge­çi­ri­le­cek.

2) TFF'nin, EGM'nin bün­ye­sin­de oluş­tu­ru­lan se­yir­den ya­sak­lı ta­raf­tar­la­rın kay­de­dil­di­ği elek­tro­nik bil­gi ban­ka­sı­na eri­şim sağ­lan­ma­sı için alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı ta­mam­la­na­cak.

3) Maç­la­rın risk ana­liz­le­ri ya­pı­la­cak. Bu ana­liz­le­re gö­re em­ni­yet ar­tı­rı­la­bi­le­cek. Sos­yal med­ya is­tih­ba­rat amaç­lı ta­kip edi­le­cek.

4) Ta­raf­tar­la­rın üst ara­ma­la­rı­nın biz­zat po­lis­ler ta­ra­fın­dan ya­pı­la­cak. Tur­ni­ke­ler­den ön­ce iki ay­rı gü­ven­lik çem­be­ri oluş­tu­ru­la­cak ve bi­let­siz se­yir­ci­ler tur­ni­ke­ler yak­la­şa­ma­ya­cak.

5) Spor ku­lüp­le­ri­nin müsa­ba­ka­lar­da özel gü­ven­lik gö­rev­li­si gö­rev­len­dir­me­si yü­küm­lü­lü­ğü ya­pı­lan top­lan­tı­nın ar­dın­dan kal­dı­rıl­dı. Spor ku­lüp­le­rin bu yü­küm­lü­lü­ğü gü­ven­li bir şe­kil­de ye­ri­ne ge­ti­re­me­di­ği ve ko­ru­ma me­mur­la­rı gö­re­ve baş­la­ya­na ka­dar bu gö­re­vin fede­ras­yon ta­ra­fın­dan ya­pıl­ma­sı ka­bul edil­di. Maç­lar­da ko­ru­ma me­mur­la­rı baş­la­ya­na ka­dar göz­lem­ci po­lis­le­rin gö­rev­len­di­ril­me­si ve mas­raf­la­rı­nın TFF ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­ma­sı alı­nan ön­lem­ler ara­sın­da yer al­dı.

KAYNAK - BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • KKTC Dışişleri’nden NATO’ya protesto!18 Kasım 2017 Cumartesi 19:32
 • 6 sığınak ile 4 bombalı tuzak ele geçirildi18 Kasım 2017 Cumartesi 19:24
 • Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir ilk18 Kasım 2017 Cumartesi 14:33
 • Türkiye'nin yeni siber ordusu kuruldu18 Kasım 2017 Cumartesi 11:03
 • 18 yaşındaki Mertay'ın acı sonu!18 Kasım 2017 Cumartesi 11:00
 • Say say bitmedi!18 Kasım 2017 Cumartesi 10:58
 • Çiftçiler yaralarını sarıyor18 Kasım 2017 Cumartesi 10:48
 • Sevgilileri ölüm ayırdı!18 Kasım 2017 Cumartesi 10:45
 • Otomobil kadın kuaförüne girdi18 Kasım 2017 Cumartesi 10:44
 • Mehmetçik, PKK'nın inlerine girdi18 Kasım 2017 Cumartesi 10:37
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.