• BIST 105.400
  • Altın 147,246
  • Dolar 3,4963
  • Euro 4,1886
  • Trabzon 25 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 35 °C

Tersanede acı tören

Tersanede acı tören
Römorkör kazasında hayatını kaybeden 10 askeri personelin evlerine ateş düştü. Mersin’de askerlik yapan Samet Sözen, kardeşinin ölüm haberini televizyondan izledi ve ailesine haber verdi.

İz­mir Ter­sa­ne­si­’n­de ha­vuz­dan de­ni­ze in­di­ril­di­ği sı­ra­da yan ya­tan TCG De­ğir­men­de­re rö­mor­kö­rün­de ha­ya­tı­nı kay­be­den 10 as­ke­ri per­so­ne­lin kim­lik­le­ri be­lir­len­di. Ka­za­da şe­hit olan de­niz pi­ya­de er Se­mih Sö­ze­n’­in Er­zu­ru­m’­da­ki ba­ba oca­ğın­da yas var. Ol­tu il­çe­si­ne bağ­lı Ka­ra­taş kö­yün­de ya­şa­yan Sö­ze­n’­in ba­ba­sı Mu­hit­tin ile an­ne Ne­ba­hat, oğul­la­rı­nın şe­hit ol­du­ğu ha­be­ri­ni al­ma­la­rı üze­ri­ne ya­kın­la­rıy­la sa­bah sa­at­le­rin­de İz­mi­r’­e git­ti.

Mar­ma­ris’te askerlik ya­pan ağa­bey Sa­met Sö­ze­n’­in (25), ka­za haberini te­le­viz­yon­da iz­le­di­ği­ ve acı ha­be­ri ai­le­si­ne ken­di­si­nin ver­di­ği öğ­re­nil­di. Sö­ze­n’­in 20 Ara­lı­k’­taki iz­nini 26 Ara­lık’a er­te­le­di­ği be­lir­til­di. An­ne Ne­ba­hat Sö­ze­n’in oğ­lu­nun oda­sı­nı çe­yiz­ler­le süs­le­di­ği ve ha­zır­lık yap­tı­ğı gö­rül­dü.

Tershane’den uğurlandılar

Şe­hit olan 10 as­ke­ri per­so­nel için De­niz Kuv­vet­le­ri­’ne bağ­lı İz­mir Ter­sa­ne Ko­mu­tan­lı­ğı­’n­da tö­ren dü­zen­len­di. Tö­re­ne Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Be­şir Ata­lay ile De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı Ora­mi­ral Bü­lent Bos­ta­noğ­lu ve şe­hit ya­kın­la­rı ka­tıl­dı. Ba­sı­na ka­pa­lı tö­re­ni ga­ze­te­ci­ler çev­re­de­ki bi­na­lar­dan gö­rün­tü­le­me­ye ça­lış­tı. Şe­hit­le­rin Türk bay­ra­ğı­na sa­rı­lı ta­but­la­rı öz­geç­miş­le­ri­nin okun­ma­sı­nın ar­dın­dan dua­lar ve göz­ya­şıy­la uğur­lan­dı. Bu sı­ra­da ge­mi­ler si­ren çal­dı. Şe­hit­le­rin ce­na­ze­le­ri, Çiğ­li 2. Ana Jet Üs­sü­’n­den mem­le­ket­le­ri­ne gön­de­ril­di.

EŞi 2 AY­LIK HA­MiLEY­Di

Ka­za­da şe­hit olan İk­mal Baş­ça­vuş Vey­sel Gün­doğ­du­’nun (32) Ga­zi­an­te­p’­te­ki ba­ba evin­de yas var. 5. Zırh­lı Tu­gay Ko­mu­tan­lı­ğı yet­ki­li­le­ri, şe­hit Gün­doğ­du­’nun Mü­ca­hit­ler Ma­hal­le­si­’n­de ya­şa­yan ba­ba­sı Şa­hin Gün­doğ­du­’nun evi­ne git­ti. Ço­cuk­la­rı­nın şe­hit ol­du­ğu ha­be­ri­ni alan ai­le, göz­ya­şı dök­tü. Şe­hi­din 6 ya­şın­da bir kı­zı­nın bu­lun­du­ğu ve eşi Mel­te­m’­in 2 ay­lık ha­mi­le ol­du­ğu öğ­re­nil­di. Şe­hit er Rıd­van Çöp­çü­’nün (20) Sam­su­n’­un La­dik il­çe­sin­de­ki ai­le­si­ne de acı ha­ber ulaş­tı. An­ne Se­vim ile ba­ba Ah­met Çöp­çü ha­ber üze­ri­ne göz­yaş­la­rı­na bo­ğul­du. 3 ay­lık as­ker olan şe­hi­din aş­çı ola­rak gö­rev yap­tı­ğı be­lir­til­di.

45 GÜ­NÜ KAL­MIŞ­TI

Ka­za­da şe­hit olan de­niz pi­ya­de er Feh­mi Ko­ca­ma­n’­ın (22), 45 gün son­ra ter­his ola­ca­ğı be­lir­til­di. Ko­ca­ma­n’­ın be­kar ol­du­ğu ve mo­bil­ya­cı­lık yap­tı­ğı öğrenildi. Şe­hit er Mert Pa­şa­lı­’nın ter­hi­si­ne 40 gün kal­dı­ğı öğ­re­ni­ldi. Pa­şa­lı­’nın Fa­ce­bo­ok’­ta­ “A­raf­ta kal­dım, ne ölü­yüm ne di­ri­yim” yazdığı görüldü.

‘Perşembe izne geliyorum’

Şe­hi­t Semih Sözen’in ka­za­dan bir gün ön­ce ai­le­si­ni ara­ya­rak “Per­şem­be gü­nü iz­ne ge­li­yo­rum. Ben çok iyi­yi­m” de­di­ği öğ­re­nil­di. As­ker­li­ği­nin bit­me­si­ne 5 ay ka­lan Se­mih Sö­ze­n’­in sa­zı da ya­ta­ğı­nın üze­rin­de kal­dı.

Bölmeler karbondioksit doldu

Fa­ci­anın ay­rın­tı­la­rı or­ta­ya çık­ma­ya baş­la­dı. TCG De­ğir­men­de­re rö­mor­kö­rü­nün bes­le­me ta­koz­la­rı­nın kay­ma­sı so­nu­cu is­ke­le yö­nü­ne yattığı ve ‘Gemiyi terk et’ sinyali doğrultusunda, dışarı çıkmaları gereken personelin bu çağrıya uymayıp balans ayarıyla gemiyi dengeye getirmeye çalıştığı öğrenildi. 10 kişilik Sualtı Onarım Timi (SOT) dalgıçlarının da müdahale için gemiye çıktığı ve 20 dakika boyunca doğrultulmaya çalışılan ge­mi­nin bü­yük bir gü­rül­tüy­le san­cak yö­nü­ne dev­ril­di­ği kay­de­dil­di.

Gü­ver­te­de­ki as­ker ve dal­gıç­la­rın ha­vu­za düş­tü­ğü ve da­ha ku­laç at­ma­ya bi­le fır­sat bu­la­ma­dan üzer­le­ri­ne dev ge­mi­nin dev­rildiği aktarıldı. Bu sırada gemide bulunan Acil Yangın Söndürme Sistemi’nin devreye girdiği ve 10 personelin bulunduğu bölmeleri karbondiokside boğduğu öğre­nil­di. Dal­gıç­lar 8 as­ker ve iki si­vi­lin üzer­le­ri­ne ba­kım mal­ze­me­le­ri­nin dev­ril­di­ği­ni gör­dü. Öte yan­dan mü­hen­dis­ler­den olu­şan ka­za-kı­rım eki­bi in­ce­le­me­ler­de bu­lun­mak üze­re İz­mi­r’­e gel­di.

KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.