• BIST 118.082
 • Altın 162,692
 • Dolar 3,7905
 • Euro 4,6425
 • Trabzon 17 °C
 • İstanbul 4 °C
 • Ankara 4 °C
 • Başakşehirli futbolcu Trabzonspor’u istemedi!
 • Rodallega ile anlaştılar!
 • Çalımbay: “Her şeyi yaptık olmadı”
 • Başakşehirli futbolcu Trabzonspor’u istemedi!
 • Rodallega ile anlaştılar!
 • Çalımbay: “Her şeyi yaptık olmadı”

TFF Disiplin Kurulu üyeleri Yargıtay'ın şike kararını değerlendirdi

TFF Disiplin Kurulu üyeleri Yargıtay'ın şike kararını değerlendirdi
TFF Di­sip­lin Ku­ru­lu üye­le­ri Yar­gı­tay’ın ka­ra­rı­nı de­ğer­len­dir­di. Üye­lerin ortak fikri “Ye­ni bir de­lil ortaya çıkmadığı için şike davasında kararımız değişmez” şeklinde. Ku­rul, UE­FA’nın “Ka­ra­rı­nı­zı göz­den ge­çi­rin” de­me­si­ni de b

Yar­gı­tay’ın Şi­ke Da­va­sı’na iliş­kin ola­rak ver­di­ği ce­za­la­rı ona­ma ka­rar­la­rı­nın ar­dın­dan her­kes sü­re­cin na­sıl iş­le­ye­ce­ği­ni me­rak edi­yor. Me­rak edi­len so­ru­lar ara­sın­da Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu’nun Yar­gı­tay’ın ka­ra­rı son­ra­sı ye­ni­den ken­di için­de yar­gı­la­ma ya­pıp yap­ma­ya­ca­ğı ve ka­ra­rın­da de­ği­şik­li­ğe gi­dip git­me­ye­ce­ği­... Ce­va­bı me­rak ko­nu­su olan ikin­ci so­ru ise ad­li yar­gı­nın ka­ra­rı ile TFF ku­rul­la­rı­nın ka­rar­la­rı ara­sın­da ne­den fark­lı­lık­lar bu­lun­du­ğu... TFF Di­sip­lin Ku­ru­lu da ken­di için­de yap­tı­ğı sohbetlerde bu so­ru­la­rı de­ğer­len­di­rip ce­vap arı­yor. İş­te üye­le­rin bu so­ru­la­ra ken­di ara­la­rın­da yap­tık­la­rı de­ğer­len­dir­me­le­r...

De­ği­şen bir şey yok

Üye­le­rin yap­tık­la­rı de­ğer­len­dir­me­de, Yar­gı­tay’ın ka­rar­la­rı­nı ken­di­le­ri­nin de in­ce­le­di­ği ta­pe­ler üze­rin­den ver­miş ol­ma­sı ha­lin­de or­ta­da ye­ni bir de­lil bu­lun­ma­dı­ğı gö­rü­şü ağır­lık ka­za­nı­yor. Bu hal­de Yar­gı­tay’ın ver­di­ği ka­ra­rın ye­ni bir de­lil sa­yı­la­ma­ya­ca­ğı, bu­nu or­ta­da de­lil var­mış gi­bi de­ğer­len­dir­me­nin müm­kün ol­ma­dı­ğı sa­vu­nu­lu­yor. An­cak, Yar­gı­tay’ın ka­ra­rı­nı ye­ni bir de­lil üze­rin­den ve­rip ver­me­di­ği net ola­rak bi­lin­me­di­ği için ke­sin bir fi­kir ka­na­ati de olu­şa­mı­yor. Eğer, Yar­gı­tay’ın ge­rek­çe­li ka­ra­rın­da ye­ni de­lil­ler üze­rin­den gi­dil­diy­se fe­de­ras­yo­nun da ye­ni­den yar­gı­la­ma yap­ma­sı ge­rek­li­li­ği­nin or­ta­ya çı­ka­ca­ğı de­ğer­len­dir­me­si ya­pı­lı­yor. Ku­rul üye­le­ri, UE­FA’nın ken­di­le­ri­ne “Ka­ra­rı­nı­zı ye­ni­den göz­den ge­çi­rin” di­ye­ce­ği­ni de dü­şün­mü­yor.

Şüpheler var ama...

Ku­rul üye­le­ri ken­di ara­la­rın­da­ki de­ğer­len­dir­me­de ad­li yar­gı ile ken­di ka­rar­la­rı ara­sın­da­ki fark­lı­lı­ğı da ma­sa­ya ya­tı­rı­yor. TFF ku­rul­la­rının ken­di di­sip­lin ta­li­mat­la­rı­na; Yar­gı­tay’ın, 6222 Ya­sa­sı’­na; CAS’ın ise FI­FA’nın di­sip­lin ta­li­mat­la­rı­na gö­re or­ta­ya bir so­nuç çı­kar­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yor. Ku­rul, 3 ka­ra­rın bir­bi­rin­den ay­rı olu­şu­nun ken­di ce­za mad­de­le­ri­nin fark­lı ol­ma­sı ne­de­niy­le ile­ri gel­di­ği gö­rü­şün­de bir­le­şi­yor. Üye­ler, 6222 Sa­yı­lı Ya­sa’­da şi­ke dü­şü­nüp bi­ri ile ko­nuş­muş­san so­nuç ol­sun ya da ol­ma­sın suç sa­yıl­dı­ğı, UE­FA’nın di­sip­lin ta­li­mat­la­rı­nın da bu ya­sa­ya ben­ze­di­ği ko­nu­sun­da fi­kir bir­li­ği için­de. Ken­di ta­li­mat­la­rın­da ise şi­ke gi­ri­şim­le­ri ağır ih­lal oluş­tu­ru­yor­sa şi­ke olur mad­de­si yer al­dı­ğı için fark­lı­lık ola­bi­le­ce­ği gö­rü­şü­nü sa­vu­nu­yor­lar. Üye­ler, şi­ke­nin sa­ha­ya yan­sı­dı­ğı­na iliş­kin şüp­he­ler ol­sa da so­mut de­lil­ler ol­ma­dı­ğı için ku­lüp­le­ri ce­za­lan­dır­ma yo­lu­na git­me­dik­le­ri fik­rin­de bir­le­şi­yor­lar.
KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ


  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
  Diğer Haberler
 • Daum: 3 Süper Lig takımından teklif aldım22 Ocak 2018 Pazartesi 17:43
 • Erkan Zengin'den flaş karar!22 Ocak 2018 Pazartesi 17:24
 • Trabzonspor Maçında Kalp Krizi Geçirmişti22 Ocak 2018 Pazartesi 17:18
 • Futbolda Cavcav'sız bir yıl geçti22 Ocak 2018 Pazartesi 16:48
 • Beşiktaş'ta Bayram Havası22 Ocak 2018 Pazartesi 15:37
 • Trabzonspor'u O Futbolcu Yaktı!22 Ocak 2018 Pazartesi 15:09
 • Trabzonspor maçında forma giyemeyecekler!22 Ocak 2018 Pazartesi 13:41
 • Süper Lig oyuncusunun görüntüsü şok etti!22 Ocak 2018 Pazartesi 12:19
 • Dünya yıldızı Süper Lig'e geliyor22 Ocak 2018 Pazartesi 11:21
 • Heynckes'ten Beşiktaş itirafı22 Ocak 2018 Pazartesi 10:15
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2011 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.